Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć

Zespół

Zdjęcie

Marek Krawczuk

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie

Daniel Kowalak

dr inż.
Zdjęcie

Marek Olesz

dr hab. inż.
Zdjęcie

Magdalena Palacz

dr inż.
Zdjęcie

Roman Partyka

dr hab. inż.
Zdjęcie

Grzegorz Redlarski

dr hab. inż.
Zdjęcie

Piotr Tojza

dr inż.
Zdjęcie

Arkadiusz Żak

dr hab. inż.

Tematyka badawcza

 • Precyzyjna estymacja powierzchni ciała człowieka
 • Analiza biosygnałów
 • Systemy rehabilitacyjne
 • Analiza wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy żywe
 • Elektro-mechaniczne struktury periodyczne jako aktywne akustycznie metamateriały
 • Właściwości elektro-mechaniczne materiałów dielektrycznych w różnych warunkach środowiskowych
 • Prądy upływu w diagnostyce ochronników przepięciowych
 • Roboty mobilne do diagnostyki linii wysokiego napięcia

Oferta usługowa

 • Szkolenia z zakresu programowania robotów przemysłowych Mitshubishi Melfa.
 • Szkolenia z zakresu obsługi pakietu Cosimir do opracowywania i weryfikacji symulacyjnej pracy zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych.

18-12-2018 - 18-12-2018

Oferta Badawcza

 • Urządzenia ograniczające prądy zwarciowe.
 • Badania laboratoryjne o symulacje dotyczące dynamiki łuku zwarciowego.
 • Mechanizmy degradacji izolacji polimerowej i złożonej.
 • Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa linii elektroenergetycznych.
 • Jakość energii w systemach elektroenergetycznych.
 • Wysokonapięciowe przetwornice napięcia stałego.
 • Kompleksowa analiza i wizualizacja wszelkiego rodzaju drgań strukturalnych na wysokiej klasy stanowisku do pomiarów wibracyjnych. Podstawowym elementem systemu jest laserowy wibrometr skanujący PSV-400 firmy Polytec umożliwiający:
- bezdotykowe pomiary drgań z dużą dokładnością, - skanowanie geometrii mierzonej powierzchni, - analizę modalną, - wizualizację drgań.
 • Opracowywanie systemów kontroli, wizualizacji i sterowania w zakresie rozwiązań sprzętowych i oprogramownia (LabView) firmy National Instruments.
 • Opracowywanie modeli metod i algorytmów w zakresie synchronicznego łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej.

18-12-2018 - 18-12-2018

wyświetlono 15 razy