Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk

Marek Krawczuk

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Daniel Kowalak

Daniel Kowalak

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marek Olesz

Marek Olesz

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Magdalena Palacz

Magdalena Palacz

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Roman Partyka

Roman Partyka

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski

Grzegorz Redlarski

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Piotr Tojza

Piotr Tojza

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Arkadiusz Żak

Arkadiusz Żak

dr hab. inż.

Tematyka badawcza

 • Precyzyjna estymacja powierzchni ciała człowieka
 • Analiza biosygnałów
 • Systemy rehabilitacyjne
 • Analiza wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy żywe
 • Elektro-mechaniczne struktury periodyczne jako aktywne akustycznie metamateriały
 • Właściwości elektro-mechaniczne materiałów dielektrycznych w różnych warunkach środowiskowych
 • Prądy upływu w diagnostyce ochronników przepięciowych
 • Roboty mobilne do diagnostyki linii wysokiego napięcia

Oferta usługowa

 • Szkolenia z zakresu programowania robotów przemysłowych Mitshubishi Melfa.
 • Szkolenia z zakresu obsługi pakietu Cosimir do opracowywania i weryfikacji symulacyjnej pracy zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych.

Oferta Badawcza

 • Urządzenia ograniczające prądy zwarciowe.
 • Badania laboratoryjne o symulacje dotyczące dynamiki łuku zwarciowego.
 • Mechanizmy degradacji izolacji polimerowej i złożonej.
 • Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa linii elektroenergetycznych.
 • Jakość energii w systemach elektroenergetycznych.
 • Wysokonapięciowe przetwornice napięcia stałego.
 • Kompleksowa analiza i wizualizacja wszelkiego rodzaju drgań strukturalnych na wysokiej klasy stanowisku do pomiarów wibracyjnych. Podstawowym elementem systemu jest laserowy wibrometr skanujący PSV-400 firmy Polytec umożliwiający:
- bezdotykowe pomiary drgań z dużą dokładnością, - skanowanie geometrii mierzonej powierzchni, - analizę modalną, - wizualizację drgań.
 • Opracowywanie systemów kontroli, wizualizacji i sterowania w zakresie rozwiązań sprzętowych i oprogramownia (LabView) firmy National Instruments.
 • Opracowywanie modeli metod i algorytmów w zakresie synchronicznego łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 1975 razy