Katedra Mechatroniki Morskiej - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Wojciech Litwin

Wojciech Litwin

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski

Czesław Dymarski

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Jerzy Kapcia

Jerzy Kapcia

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Aleksander Kniat

Aleksander Kniat

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Zygmunt Paszota

Zygmunt Paszota

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Daniel Piątek

Daniel Piątek

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Rafał Szłapczyński

Rafał Szłapczyński

dr hab. inż.

Tematyka badawcza

 • urządzenia okrętowe
 • wyposażenie pokładowe i pomocnicze
 • systemy ratunkowe i ewakuacyjne
 • niekonwencjonalne układy napędowe
 • napędy hybrydowe i zasilanie wielo-źródłowe
 • morska energetyka odnawialna
 • tribologia a szczególnie ślizgowe łożyskowanie wałów
 • kotwiczenie obiektów offshore
 • modelowanie
 • nawigacja i unikanie kolizji
 • optymalizacja i zagadnienia sztucznej inteligencji

Oferta badawcza

 • urządzenia pokładowe jednostek pływających (kotwiczno – cumownicze, holownicze itp.).
 • urządzenia ratunkowe i systemy ewakuacji ludzi na statkach (żurawiki łodziowe i tratwowe, systemy łodzi zrzutowych, rufowe systemy ewakuacyjne).
 • maszyny sterowe.
 • pędniki azymutalne i stery strumieniowe.
 • śruby nastawne.
 • aktywne stabilizatory przechyłów. Stabilizatory przewodów wiertniczych i kolumny rynnowej.
 • układy hydrauliki siłowej.
 • żurawie okrętowe, łodziowe i urządzenia przeładunkowe.
 • urządzenia i systemy połowowe statków rybackich.
 • łożyskowanie okrętowych wałów głównych.
 • hybrydowe układy napędowe jednostek pływających.
 • morska energetyka odnawialna. Urządzenia do pozyskiwania energii fal morskich, prądów oraz pływów. Projektowanie konstrukcji wsporczych morskich elektrowni wiatrowych.
 • kotwiczenie platform i innych obiektów na akwenach o dużych głębokościach.
 • modelowanie przy pomocy powierzchni NURBS, optymalizacja jedno i wielokryterialna.
 • modelowanie problemu unikania kolizji statków i prawideł MPZZM / MPDM (COLREGS) w algorytmach ewolucyjnych.
 • optymalizacja manewrów antykolizyjnych statków oraz optymalizacja trajektorii bezpiecznych z zastosowaniem domeny statku.
 • routing pogodowy statków z zastosowanie jedno i wielokryterialnej optymalizacji.
 • routing pogodowy jachtów morskich z zastosowanie jedno i wielokryterialnej optymalizacji.
 • optymalizacja manewrów antykolizyjnych i tras statków bezzałogowych.
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji do problemów optymalizacji, klasyfikacji i predykcji w nawigacji morskiej.

Oferta usługowa

 • badania z obszaru tarcia i zużycia (tribologii). Badania łożysk ślizgowych oraz cieczy smarnych
 • wykonywanie projektów urządzeń okrętowych
 • wykonywanie ekspertyz i opinii związanych z opisaną tematyką badawczą
 • wykonywanie badań laboratoryjnych urządzeń z napędem elektrycznym bądź hydrostatycznym
 • wykonywanie badań laboratoryjnych układów napędowych do mocy około 100kW

Zlecenia

 • Badanie zlecone - Budowa stanowiska laboratoryjnego i badania czynników smarnych
  Kluber, Mikasa, Kemel, Thordon
 • Badania i prace rozwojowe - Prace projektowe i badawcze siłowników z pomiarem przesunięcia tłoka – przygotowanie wspólnego projektu Katedry Mechatroniki Morskiej z producentem siłowników - Remontowa Hydroster Systems Sp. z o.o.
  Remontowa Hydroster Systems Sp. z o.o.
 • Zlecenie na potrzeby prac rozwojowych - Budowa stanowiska laboratoryjnego do badania systemu wydobywania kruszyw podmorskich metodą „airlift”;

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2391 razy