Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie

Dariusz Świsulski

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie

Tomasz Ciszewski

dr inż.
Zdjęcie

Maciej Łuszczek

dr hab. inż.
Zdjęcie

Leon Swędrowski

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie

Marek Wołoszyk

dr inż.
Zdjęcie

Michał Ziółko

dr inż.

Tematyka badawcza

 • Diagnostyka silników elektrycznych i magnesów nadprzewodzących
 • Metody pomiaru impedancji zwarciowej
 • Zastosowania modulowanych częstotliwościowo sygnałów impulsowych
 • Pomiary dla diagnostyki medycznej
 • Ocena niepewności pomiaru
 • Zastosowanie grafenu do wykrywania elektronicznego

Oferta badawcza

 • Metody pomiaru impedancji zwarciowej.
 • Zagadnienia związane z pomiarami statycznej i udarowej rezystancji uziemień.
 • Diagnostyka łożysk silników indukcyjnych.
 • Pomiary temperatury dla celów diagnostyki medycznej.
 • Ocena niepewności pomiaru badanych wielkości.
 • Implementacja metod analizy czasowo-częstotliwościowej (STFT, metody adaptacyjne, np. matching pursuit) w systemach pomiarowych, zastosowania w identyfikacji źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, w detekcji słabych niestacjonarnych sygnałów bioelektrycznych (np. sygnał EEG) itd.
 • Problematyka związana z detekcją zwarć międzyzwojowych magnesów nadprzewodnikowych.
 • Badania elementów półprzewodnikowych metodami symulacyjnymi, wykonywanie obliczeń „ab initio” dla potrzeb inżynierii materiałowej.

18-12-2018 - 18-12-2018

Oferta usługowa

 • Projektowanie, konfigurowanie i uruchomienie prototypowych systemów pomiarowych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW.
 • Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych do celów prądowej i mocowej diagnostyki łożysk silników indukcyjnych.
 • Konstrukcje systemów pomiarowych do kontroli parametrów wiertnic Jet Grouting (hardware + software).
 • Systemy akwizycji danych pomiarowych – kontrola parametrów magnesów nadprzewodnikowych.
 • Diagnostyka silników indukcyjnych.

18-12-2018 - 18-12-2018

wyświetlono 16 razy