Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Dariusz Świsulski

Dariusz Świsulski

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Tomasz Ciszewski

Tomasz Ciszewski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Maciej Łuszczek

Maciej Łuszczek

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski

Leon Swędrowski

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Marek Wołoszyk

Marek Wołoszyk

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Michał Ziółko

Michał Ziółko

dr inż.

Tematyka badawcza

 • Diagnostyka silników elektrycznych i magnesów nadprzewodzących
 • Metody pomiaru impedancji zwarciowej
 • Zastosowania modulowanych częstotliwościowo sygnałów impulsowych
 • Pomiary dla diagnostyki medycznej
 • Ocena niepewności pomiaru
 • Zastosowanie grafenu do wykrywania elektronicznego

Oferta usługowa

 • Projektowanie, konfigurowanie i uruchomienie prototypowych systemów pomiarowych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW.
 • Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych do celów prądowej i mocowej diagnostyki łożysk silników indukcyjnych.
 • Konstrukcje systemów pomiarowych do kontroli parametrów wiertnic Jet Grouting (hardware + software).
 • Systemy akwizycji danych pomiarowych – kontrola parametrów magnesów nadprzewodnikowych.
 • Diagnostyka silników indukcyjnych.

Oferta badawcza

 • Metody pomiaru impedancji zwarciowej.
 • Zagadnienia związane z pomiarami statycznej i udarowej rezystancji uziemień.
 • Diagnostyka łożysk silników indukcyjnych.
 • Pomiary temperatury dla celów diagnostyki medycznej.
 • Ocena niepewności pomiaru badanych wielkości.
 • Implementacja metod analizy czasowo-częstotliwościowej (STFT, metody adaptacyjne, np. matching pursuit) w systemach pomiarowych, zastosowania w identyfikacji źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, w detekcji słabych niestacjonarnych sygnałów bioelektrycznych (np. sygnał EEG) itd.
 • Problematyka związana z detekcją zwarć międzyzwojowych magnesów nadprzewodnikowych.
 • Badania elementów półprzewodnikowych metodami symulacyjnymi, wykonywanie obliczeń „ab initio” dla potrzeb inżynierii materiałowej.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2472 razy