Katedra Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie

Lech Rowiński

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie

Jan Michalski

dr hab. inż.
Zdjęcie

Jan Młynarczyk

dr inż.
Zdjęcie

Henryk Olszewski

dr inż.
Zdjęcie

Bohdan Zadroga

prof. dr hab. inż.

Tematyka badawcza

W Katedrze rozwijane są zagadnienia związane z projektowaniem okrętów, a także projektowaniem i realizacją urządzeń podwodnych.

Oferta Badawcza

 • metodyka wstępnego projektowania okrętów
 • wspomagane komputerowo projektowanie okrętów
 • zastosowanie metod optymalizacji w projektowaniu okrętów
 • modelowanie geometryczne w projektowaniu okrętów
 • kształt kadłuba okrętu o minimalnym oporze falowym
 • materiałoznawstwo tworzyw niemetalowych
 • konstrukcja i technologia jednostek pływających z kompozytów polimerowych
 • środki techniczne stosowane w technice głębinowej

01-08-2010 - 30-11-2025

Oferta Usługowa i Produkty

 • szkolenia, w tym szkolenia załóg okrętów MW RP dotyczące budowy i eksploatacji systemów głębinowych
 • projektowanie jachtów żaglowych i motorowych
 • projektowanie wstępne platform półzanurzalnych
 • system głębinowy MORŚWIN
 • system OPM Głuptak
 • system Głębinowy UKWIAŁ
 • autonomiczny pojazd Głębinowy ALBATROS
 • hotel Podwodny
 • trenażer Komputerowy dla Operatorów Pojazdów Głębinowych

01-11-2010 - 30-11-2025

Zlecenia

 • „System głębinowy obrony przeciwminowej pk. Głuptak" - Umowa  na wykonanie pracy wdrożeniowej pt. „System głębinowy obrony przeciwminowej pk. Głuptak"

  16-12-2018 - 16-12-2018
 • „Przeprowadzenie badań oraz stworzenie konstrukcji obiektu podwodno - nadwodnego dla celów naukowych” - Umowa na prace badawcze w ramach  projektu pt. „Przeprowadzenie badań oraz stworzenie konstrukcji obiektu podwodno - nadwodnego dla celów naukowych”

  16-12-2018 - 16-12-2018
 • „System Przeciwminowych Samobieżnych Podwodnych Ładunków Wybuchowych pk. GŁUPTAK” - „System Przeciwminowych Samobieżnych Podwodnych Ładunków Wybuchowych pk. GŁUPTAK”, wykonanie drugiej serii prototypowej z otoczeniem systemowym

  16-12-2018 - 16-12-2018

wyświetlono 21 razy