Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego

Tematyka badawcza

Zatrudnieni w niej pracownicy wywodzą się z różnych katedr i reprezentują kilka dyscyplin naukowych, które wiążą się z przedsiębiorczością. Zajmujemy się ekonomią, zarządzaniem, prawem, psychologią, czyli naukami, w których przedsiębiorczość jest jednym z istotnych analizowanych zjawisk. Dzięki zróżnicowaniu dyscyplin, które reprezentujemy, realizujemy wielostronne badania dotyczące - poza przedsiębiorczością - także samego przedsiębiorcy i jego działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, Europie i świecie. Obejmują również analizę otoczenia przedsiębiorcy.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy