Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego

Tematyka badawcza

Zatrudnieni w niej pracownicy wywodzą się z różnych katedr i reprezentują kilka dyscyplin naukowych, które wiążą się z przedsiębiorczością. Zajmujemy się ekonomią, zarządzaniem, prawem, psychologią, czyli naukami, w których przedsiębiorczość jest jednym z istotnych analizowanych zjawisk. Dzięki zróżnicowaniu dyscyplin, które reprezentujemy, realizujemy wielostronne badania dotyczące - poza przedsiębiorczością - także samego przedsiębiorcy i jego działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, Europie i świecie. Obejmują również analizę otoczenia przedsiębiorcy.

Oferta Badawcza

  • współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
  • metodyka badania przedsiębiorczości
  • przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP
  • przedsiębiorca i jego otoczenie prawno-ekonomiczne po wejściu Polski do UE
  • elastyczne formy zatrudnienia
  • sytuacja osób 50+ na rynku pracy
  • proces harmonizacji podatków w UE

Oferta Usługowa

  • opracowanie biznes-planu
  • opracowanie strategii rozwojowej przedsiębiorstw
  • doradztwo w obszarze prawa ( cywilnego, pracy i podatkowego)

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2218 razy