Katedra Technologii Chemicznej - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Technologii Chemicznej

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Jan Hupka

Jan Hupka

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Robert Aranowski

Robert Aranowski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Bartosz Dębski

Bartosz Dębski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Andreas Haenel

Andreas Haenel

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Justyna Łuczak

Justyna Łuczak

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Andrzej Rogala

Andrzej Rogala

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek

Anna Zielińska-Jurek

dr hab. inż.

Tematyka badawcza

Technologie gazu z łupków

Oferta Badawcza

  • Technologie gazu z łupków
- Aspekty promieniotwórczości naturalnej. - Aspekty środowiskowe dotyczące wydobycia gazu z łupków. - Geofizyka wiertnicza i sejsmika w poszukiwaniu złóż niekonwencjonalnych. - Nowe metody perforacji.
  • Oddziaływania na granicy faz - otrzymywanie nanocząstek srebra metodą chemicznej redukcji w układach mikroemulsyjnych. Otrzymywanie materiałów o właściwościach bakteriobójczych (tkaniny modyfikowane nanosrebrem).
  • Ciecze jonowe - właściwości powierzchniowo czynne cieczy jonowych, ciecze jonowe w układach mikroemulsyjnych, ciecze jonowe jako rozpuszczalniki wspomagające micelizację związków powierzchniowo czynnych. Separacja tlenku węgla (IV) z biogazu z zastosowaniem cieczy jonowych.
  • Fermentacja metanowa - zagospodarowanie odpadów metodą fermentacji metanowej, kofermentacja.
  • Aspekty elektrochemiczne - mikrobiologiczne ogniwa paliwowe. Usuwanie związków organicznych z wody za pomocą elektrochemicznie wytwarzanej mieszaniny utleniającej zawierającej chlor i tlen.
  • Hydrodynamika reaktora cyklonowego - hydrodynamika reaktora SFR. Analiza rozkładu ciśnień w reaktorze SFR. Określenie skuteczności usuwania lotnych związków organicznych w reaktorze cyklonowym z wykorzystaniem wybranych absorbentów. Zastosowanie modelowania metodą elementów skończonych do symulacji hydrodynamiki fazy ciekłej w reaktorze cyklonowy. Analiza profili prędkości fazy ciekłej i gazowej w reaktorze SFR.
  • Procesy fotokatalityczne - otrzymywanie nowych fotokatalizatorów aktywnych świetle widzialnym (TiO2 modyfikowany srebrem złotem, borem). Fotokonwersja CO2 do metanu i lekkich węglowodorów. Otrzymywanie nanocząstek Cu/TiO2 o właściwościach dezodoryzujących. Otrzymywanie powierzchni samoczyszczących. Oczyszczanie ścieków generowanych na jednostkach pływających metodą fotochemiczną.
  • Uzdatnianie wody - usuwanie zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych z wody, proces koagulacji i filtracji na filtrach wgłębnych, procesy fotokatalityczne w usuwaniu zanieczyszczeń, uzdatnianie wody rekreacyjnej, analiza zanieczyszczeń wody rekreacyjnej.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2076 razy