Katedra Technologii Leków i Biochemii - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie

Sławomir Milewski

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie

Ryszard Andruszkiewicz

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie

Ewa Augustin

dr hab.
Zdjęcie

Maciej Bagiński

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie

Iwona Gabriel

dr hab. inż.
Zdjęcie

Tomasz Laskowski

dr inż.
Zdjęcie

Zofia Mazerska

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie

Jan Mazerski

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie

Marcin Serocki

dr inż.
Zdjęcie

Andrzej Składanowski

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie

Anna Skwarska

dr inż.
Zdjęcie

Piotr Szweda

dr hab. inż.
Zdjęcie

Marek Wojciechowski

dr hab. inż.

Tematyka badawcza

Racjonalne projektowanie, synteza i badanie właściwości biologicznych nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym lub przeciwgrzybowym

Oferta badawcza

 • Poszukiwanie celów molekularnych dla racjonalnego projektowania nowych chemoterapeutyków do kontroli układów eukariotycznych (leki przeciwgrzybowe i przeciwnowotworowe).
 • Modelowanie molekularne związków biologicznie czynnych i ich kompleksów z celami komórkowymi.
 • Racjonalne projektowanie i synteza nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym.
 • Racjonalne projektowanie i synteza nowych związków o działaniu przeciwgrzybowym.
 • Określanie mechanizmów aktywności biologicznej syntetyzowanych związków oraz innych leków na poziomie molekularnym i komórkowym (apoptoza, etapy cyklu komórkowego).
 • Badanie przemian metabolicznych związków przeciwnowotworowych.
 • Poszukiwanie chemoterapeutyków zdolnych przełamać oporność wielolekową komórek nowotworowych i grzybowych.
 • Poszukiwanie efektywnych i nietoksycznych modulatorów pomp błonowych odpowiedzialnych za oporność wielolekową.

07-06-2018 - 25-12-2024

Oferta usługowa

 • Oznaczanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksyczności związków.
 • Ustalanie budowy chemicznej i struktury przestrzennej związków pochodzenia naturalnego.
 • Ilościowa analiza zależności struktura - aktywność (techniki QSAR).
 • Opracowywanie i chemometryczna analiza wielowymiarowych zbiorów danych (wyników pomiarów).
 • Modelowanie molekularne technikami mechaniki i dynamiki molekularnej.
 • Oczyszczanie i izolacja białek.
 • Analiza przemian metabolicznych ksenobiotyków w układach in vitro oraz w komórkach nowotworowych.
 • Określanie mechanizmu działania biologicznego związków na poziomie komórkowym (apoptoza, etapy cyklu komórkowego).

07-06-2018 - 27-12-2023

wyświetlono 28 razy