Katedra Technologii Leków i Biochemii - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

Sławomir Milewski

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz

Ryszard Andruszkiewicz

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. Ewa Augustin

Ewa Augustin

dr hab.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński

Maciej Bagiński

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Iwona Gabriel

Iwona Gabriel

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Tomasz Laskowski

Tomasz Laskowski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska

Zofia Mazerska

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Jan Mazerski

Jan Mazerski

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski

Andrzej Składanowski

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Piotr Szweda

Piotr Szweda

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marek Wojciechowski

Marek Wojciechowski

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Kamila Rząd

Kamila Rząd

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Joanna Pilch

Joanna Pilch

dr inż.

Tematyka badawcza

Racjonalne projektowanie, synteza i badanie właściwości biologicznych nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym lub przeciwgrzybowym

Oferta usługowa

 • Oznaczanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksyczności związków.
 • Ustalanie budowy chemicznej i struktury przestrzennej związków pochodzenia naturalnego.
 • Ilościowa analiza zależności struktura - aktywność (techniki QSAR).
 • Opracowywanie i chemometryczna analiza wielowymiarowych zbiorów danych (wyników pomiarów).
 • Modelowanie molekularne technikami mechaniki i dynamiki molekularnej.
 • Oczyszczanie i izolacja białek.
 • Analiza przemian metabolicznych ksenobiotyków w układach in vitro oraz w komórkach nowotworowych.
 • Określanie mechanizmu działania biologicznego związków na poziomie komórkowym (apoptoza, etapy cyklu komórkowego).

Oferta badawcza

 • Poszukiwanie celów molekularnych dla racjonalnego projektowania nowych chemoterapeutyków do kontroli układów eukariotycznych (leki przeciwgrzybowe i przeciwnowotworowe).
 • Modelowanie molekularne związków biologicznie czynnych i ich kompleksów z celami komórkowymi.
 • Racjonalne projektowanie i synteza nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym.
 • Racjonalne projektowanie i synteza nowych związków o działaniu przeciwgrzybowym.
 • Określanie mechanizmów aktywności biologicznej syntetyzowanych związków oraz innych leków na poziomie molekularnym i komórkowym (apoptoza, etapy cyklu komórkowego).
 • Badanie przemian metabolicznych związków przeciwnowotworowych.
 • Poszukiwanie chemoterapeutyków zdolnych przełamać oporność wielolekową komórek nowotworowych i grzybowych.
 • Poszukiwanie efektywnych i nietoksycznych modulatorów pomp błonowych odpowiedzialnych za oporność wielolekową.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2355 razy