Zespół Algorytmów i Modelowania Systemów - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie

Krzysztof Giaro

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie

Piotr Borowiecki

dr inż.
Zdjęcie

Dariusz Dereniowski

dr hab. inż.
Zdjęcie

Tomasz Goluch

mgr inż.
Zdjęcie

Robert Janczewski

dr hab. inż.
Zdjęcie

Marek Kubale

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie

Michał Małafiejski

dr hab. inż.
Zdjęcie

Robert Ostrowski

mgr inż.

Tematyka badawcza

Studiowanie problemów i modeli teoriografowych ma na celu badanie złożoności obliczeniowej uogólnień problemu klasycznego kolorowania wierzchołków i krawędzi grafu znajdujących zastosowania w modelowaniu praktycznych problemów oraz badanie nowych miar oceny skuteczności algorytmów. W zakresie szeregowania zadań badania koncentrują się na konstrukcji harmonogramów optymalnych z punktu widzenia długości harmonogramu i średniego czasu przepływu oraz na szeregowaniu zadań na maszynach dedykowanych zwłaszcza w systemie otwartym, przepływowym i cyklicznym. Układanie rozkładów zajęć ma na celu skonstruowanie efektywnego algorytmu automatycznego sporządzania rozkładów zajęć dla wydziału uczelni wyższej, który by w krótkim czasie dawał rozwiązania nie gorsze od konstruowanych przez człowieka. W ramach badań bio-informatycznych koncentrujemy się na problemach rekonstrukcji oraz porównywania drzew filogenetycznych oraz weryfikacji wiarygodności drzew gatunków przy użyciu metod teorii grafów. W programowaniu gier logicznych interesują nas metody samodzielnego uczenia się przez komputer, bez pomocy eksperta, strategii gry na podstawie obserwacji rozegranych partii, bądź wielokrotnej gry z samym sobą. W ramach badań ramseyowskich skupiamy się na najbardziej podstawowych zagadnieniach, tj. oszacowaniach klasycznych 2- i 3-kolorowych małych liczb Ramseya i Folkmana. Badania te są poparte intensywnymi obliczeniami w rozproszonym środowisku komputerowym.

wyświetlono 23 razy