Zespół Biomateriałów - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński

Andrzej Zieliński

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Agnieszka Ossowska

Agnieszka Ossowska

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Tomasz Seramak

Tomasz Seramak

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek

Beata Świeczko-Żurek

dr hab. inż.

Tematyka badawcza

Inżynieria i technologia biomateriałów, inżynieria powierzchni, wytwarzanie implantów metalowych, rozwój materiałów odpornych na korozję

Oferta Usługowa

 • Projektowanie i wytwarzanie kompozytowych oraz multipleksowych warstw powierzchniowych na stopach aluminium i magnezu
 • Wytwarzanie dowolnych metalowych detali metodą addytywną przez przetapianie laserem proszków tytanu i jego stopów oraz stali nierdzewnych
 • Wytwarzanie na stopach metali warstw wierzchnich o bardzo wysokiej odporności na zużycie ścierne i korozję metodą przetapiania laserowego w warunkach kriogenicznych
 • Wytwarzanie powłok chitozanowych na tytanie i jego stopach
 • Wytwarzanie powłok hydroksyapatytowych i nanohydroksyapatytowych bez i z dodatkiem nanometalu
 • Wytwarzanie warstw tlenkowych o projektowanej odporności na korozję i bioaktywności na tytanie i jego stopach
 • Inżynieria powierzchni stopów aluminium i magnezu
 • Ocena degradacji implantów in vivo i in vitro
 • Ocena przyczyn degradacji detali w przemyśle i transporcie
 • Ocena właściwości warstw i powłok
 • Wytwarzanie detali metodą addytywną (druk 3D)
 • Wytwarzanie elementów z tytanu i jego stopów oraz stali nierdzewnych, w tym implantów stomatologicznych, litych lub porowatych, o wymiarach do 100 mm, obejmujące zaprojektowanie detalu i jego wykonanie metodą szybkiego prototypowania przez selektywne przetapianie proszku wiązką lasera
 • Wytwarzanie powłok ceramicznych, w szczególności powłok fosforanowych i hydroksyapatytowych na metalach i ich stopach, w tym zwłaszcza na implantach, metodą chemiczną i elektrochemiczną
 • Wytwarzanie warstw tlenkowych o budowie nanorurkowej na tytanie i jego stopach, w tym zwłaszcza na implantach, jak również warstw tlenkowych metodą elektrochemiczną na innych metalach
 • Badania procesów korozyjnych, w tym zwłaszcza korozji biomateriałów
 • Szkolenia:
a) Degradacja materiałów, b) Obróbka laserowa metali, c) Projektowanie oraz wytwarzanie odpornych na zużycie tribologiczne i korozyjne wieloskładnikowych warstw powierzchniowych na stopach aluminium i magnezu, d) Wytwarzanie detali metodami metalurgii proszków i szybkiego prototypowania, e) Wytwarzanie warstw i powłok. od 01-10-2010 do 31-10-2025

Oferta Badawcza

 • Wytwarzanie bioaktywnych stopów tytanu na implanty przenoszące obciążenia
 • Wytwarzanie porowatych stopów tytanu
 • Wytwarzanie warstw nanotlenku tytanu
 • Utlenianie przeciwkorozyjne biostopów tytanu
 • Wytwarzanie powłok hydroksyapatytowych na stopach tytanu
 • Wytwarzanie powłok węglowych i diamentopodobnych na stopach tytanu
 • Implanty stawu kolanowego
 • Materiały kompozytowe na bazie hydroksyapatytu na sztuczne kości i cementy
 • Niszczenie wodorowe stopów cyrkonu dla energetyki
 • Laserowe umacnianie stopów aluminium, miedzi i tytanu
 • Powłoki multipleksowe na metalach lekkich
 • Ocena biokompatybilności materiałów
 • Ocena determinant i mechanizmów tworzenia oraz właściwości i budowy struktur zwartych i porowatych otrzymywanych metodą addytywną (druk 3D)
 • Ocena przyczyn degradacji materiałów w przemyśle i transporcie
 • Ocena szybkości korozji metali
 • Technologie wytwarzania oraz charakterystyka warstw i powłok na tworzywach metalowych
od 01-10-2010 do 31-10-2025

Zlecenia

 • Wytwarzanie podbudów protetycznych ze stopu tytanu metodą selektywnego przetapiania laserem - Wytwarzanie podbudów protetycznych ze stopu tytanu metodą selektywnego przetapiania laserem
  Usługi Protetyczne Jerzy Andryskowski od 02-01-2017 do 05-06-2018

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 321 razy