Zespół Biomateriałów - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie

Andrzej Zieliński

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie

Agnieszka Ossowska

dr hab. inż.
Zdjęcie

Tomasz Seramak

dr inż.
Zdjęcie

Beata Świeczko-Żurek

dr hab. inż.

Tematyka badawcza

Inżynieria i technologia biomateriałów, inżynieria powierzchni, wytwarzanie implantów metalowych, rozwój materiałów odpornych na korozję

Oferta Usługowa

 • Projektowanie i wytwarzanie kompozytowych oraz multipleksowych warstw powierzchniowych na stopach aluminium i magnezu
 • Wytwarzanie dowolnych metalowych detali metodą addytywną przez przetapianie laserem proszków tytanu i jego stopów oraz stali nierdzewnych
 • Wytwarzanie na stopach metali warstw wierzchnich o bardzo wysokiej odporności na zużycie ścierne i korozję metodą przetapiania laserowego w warunkach kriogenicznych
 • Wytwarzanie powłok chitozanowych na tytanie i jego stopach
 • Wytwarzanie powłok hydroksyapatytowych i nanohydroksyapatytowych bez i z dodatkiem nanometalu
 • Wytwarzanie warstw tlenkowych o projektowanej odporności na korozję i bioaktywności na tytanie i jego stopach
 • Inżynieria powierzchni stopów aluminium i magnezu
 • Ocena degradacji implantów in vivo i in vitro
 • Ocena przyczyn degradacji detali w przemyśle i transporcie
 • Ocena właściwości warstw i powłok
 • Wytwarzanie detali metodą addytywną (druk 3D)
 • Wytwarzanie elementów z tytanu i jego stopów oraz stali nierdzewnych, w tym implantów stomatologicznych, litych lub porowatych, o wymiarach do 100 mm, obejmujące zaprojektowanie detalu i jego wykonanie metodą szybkiego prototypowania przez selektywne przetapianie proszku wiązką lasera
 • Wytwarzanie powłok ceramicznych, w szczególności powłok fosforanowych i hydroksyapatytowych na metalach i ich stopach, w tym zwłaszcza na implantach, metodą chemiczną i elektrochemiczną
 • Wytwarzanie warstw tlenkowych o budowie nanorurkowej na tytanie i jego stopach, w tym zwłaszcza na implantach, jak również warstw tlenkowych metodą elektrochemiczną na innych metalach
 • Badania procesów korozyjnych, w tym zwłaszcza korozji biomateriałów
 • Szkolenia:
a) Degradacja materiałów, b) Obróbka laserowa metali, c) Projektowanie oraz wytwarzanie odpornych na zużycie tribologiczne i korozyjne wieloskładnikowych warstw powierzchniowych na stopach aluminium i magnezu, d) Wytwarzanie detali metodami metalurgii proszków i szybkiego prototypowania, e) Wytwarzanie warstw i powłok.
01-10-2010 - 31-10-2025

Oferta Badawcza

 • Wytwarzanie bioaktywnych stopów tytanu na implanty przenoszące obciążenia
 • Wytwarzanie porowatych stopów tytanu
 • Wytwarzanie warstw nanotlenku tytanu
 • Utlenianie przeciwkorozyjne biostopów tytanu
 • Wytwarzanie powłok hydroksyapatytowych na stopach tytanu
 • Wytwarzanie powłok węglowych i diamentopodobnych na stopach tytanu
 • Implanty stawu kolanowego
 • Materiały kompozytowe na bazie hydroksyapatytu na sztuczne kości i cementy
 • Niszczenie wodorowe stopów cyrkonu dla energetyki
 • Laserowe umacnianie stopów aluminium, miedzi i tytanu
 • Powłoki multipleksowe na metalach lekkich
 • Ocena biokompatybilności materiałów
 • Ocena determinant i mechanizmów tworzenia oraz właściwości i budowy struktur zwartych i porowatych otrzymywanych metodą addytywną (druk 3D)
 • Ocena przyczyn degradacji materiałów w przemyśle i transporcie
 • Ocena szybkości korozji metali
 • Technologie wytwarzania oraz charakterystyka warstw i powłok na tworzywach metalowych

01-10-2010 - 31-10-2025

Zlecenia

 • Wytwarzanie podbudów protetycznych ze stopu tytanu metodą selektywnego przetapiania laserem - Wytwarzanie podbudów protetycznych ze stopu tytanu metodą selektywnego przetapiania laserem
  Usługi Protetyczne Jerzy Andryskowski
  02-01-2017 - 05-06-2018

wyświetlono 30 razy