Zespół Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

Michał Mrozowski

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Adam Dziekoński

Adam Dziekoński

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Grzegorz Fotyga

Grzegorz Fotyga

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Piotr Kowalczyk

Piotr Kowalczyk

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Łukasz Kulas

Łukasz Kulas

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Adam Kusiek

Adam Kusiek

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Adam Lamęcki

Adam Lamęcki

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Rafał Lech

Rafał Lech

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur

Jerzy Mazur

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Martyna Mul

Martyna Mul

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Krzysztof Nyka

Krzysztof Nyka

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Piotr Sypek

Piotr Sypek

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz

Włodzimierz Zieniutycz

prof. dr hab. inż.

Tematyka badawcza

Specjalność badawcza KIMiA wiąże się z techniką b.w.cz. i dotyczy zakresu częstotliwości od setek megaherców do kilkudziesięciu gigaherców. Przedmiotem badań teoretycznych (analiza, synteza, symulacja i modelowanie komputerowe,) oraz eksperymentalnych są elementy (prowadnice, sprzęgacze, rozgałęzienia) oraz układy pasywne (cyrkulatory, przesuwniki fazy, obciążenia, tłumiki) i aktywne (wzmacniacze, mieszacze, powielacze, modulatory), realizowane techniką mikrofalowych układów scalonych, które są powszechnie stosowane we współczesnych systemach radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych. Prowadzone są również prace badawcze nad wykorzystaniem mocy mikrofalowej do celów przemysłowych (grzanie) oraz prace nad wykorzystaniem hipertermii mikrofalowej i niskoczęstotliwościowej w terapii nowotworów. Znaczna część aktywności badawczej dotyczy metod obliczeniowych oraz zastosowań elektrodynamiki w technice mikrofalowej.

Oferta Badawcza

 • pełno falowe metody analizy struktur 2D i 3D
 • opracowywanie i obliczanie równoległych algorytmów numerycznych
 • projektowanie, technologia, pomiary charakterystyk elementów i układów mikrofalowych (np. sprzęgacze, cyrkulatory, izolatory, mieszacze, powielacze modulatory, generatory, anteny mikro-paskowe itp.)
 • automatyzacja pomiaru szumów w zakresie mikrofal
 • opracowanie anten i systemów anten, również dla hipertermii
 • opracowanie oprzyrządowania dla zastosowania mocy mikrofalowej do celów przemysłowych (grzanie, suszenie, diagnostyka)

Metody badawcze

 • pełno-falowe metody analizy struktur 2D i 3D
 • opracowywanie i obliczeń równoległych algorytmów numerycznych
 • projektowanie, technologia, pomiary charakterystyk elementów i układów mikrofalowych (np. sprzęgacze, cyrkulatory, izolatory, mieszacze, powielacze, modulatory, generatory, anteny mikropaskowe itp.)
 • automatyzacja pomiaru szumów w zakresie mikrofal
 • opracowanie anten i systemów anten, również dla hipertermii
 • opracowanie oprzyrządowania dla zastosowania mocy mikrofalowej do celów przemysłowych (grzanie, suszenie, diagnostyka)

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 303 razy