Zespół Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. arch. Maria Sołtysik

Maria Sołtysik

prof. dr hab. inż. arch. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal

Grzegorz Bukal

dr hab. inż. arch.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. arch. Robert Hirsch

Robert Hirsch

dr hab. inż. arch.
Zdjęcie użytkownika dr inż. arch. Anita Jaśkiewicz-Sojak

Anita Jaśkiewicz-Sojak

dr inż. arch.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. arch. Tomasz Jażdżewski

Tomasz Jażdżewski

mgr inż. arch.
Zdjęcie użytkownika dr inż. arch. Bartosz Macikowski

Bartosz Macikowski

dr inż. arch.
Zdjęcie użytkownika dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska

Anna Orchowska-Smolińska

dr inż. arch.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek

Aleksander Piwek

prof. dr hab. inż. arch.
Zdjęcie użytkownika dr inż. arch. Piotr Samól

Piotr Samól

dr inż. arch.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

Jakub Szczepański

prof. dr hab. inż. arch.

Tematyka badawcza

Tematyka badawcza Katedry oscyluje wokół badań architektonicznych architektury średniowiecznej i nowożytnej regionu Morza Bałtyckiego. Do głównych zainteresowań zespołu katedralnego możemy zaliczyć problematykę badawczą i konserwatorską zabytków architektury XIX i XX wieku, jak również badawcze skoncentrowane na problematyce architektury sakralnej, zwłaszcza cysterskiej. Teoria konserwacji oraz historii fortyfikacji to kolejna dominująca specjalizacja w działalności katedralnej.

Oferta badawcza

  • badania architektoniczne architektury średniowiecznej i nowożytnej w rejonie Morza Bałtyckiego
  • historia architektury Gdańska i Gdyni
  • historia, ochrona i konserwacja architektury XX-wieku w Polsce i Europie Północnej
  • konserwacja zabytków architektury - teoria i praktyka

Oferta usługowa

  • badania historyczno-architektoniczne zespołów i obiektów zabytkowych
  • wytyczne konserwatorskie dla zespołów i obiektów zabytkowych
  • projekty rewaloryzacji zespołów i obiektów zabytkowych

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 204 razy