Zespół Katedry Konstrukcji Betonowych - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz

Maciej Niedostatkiewicz

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Andrzej Ambroziak

Andrzej Ambroziak

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Jerzy Bobiński

Jerzy Bobiński

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko

Tadeusz Godycki-Ćwirko

prof. zw. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Marta Hirsz

Marta Hirsz

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Marek Kin

Marek Kin

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Jarosław Kondrat

Jarosław Kondrat

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Anna Kopańska

Anna Kopańska

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Piotr Korzeniowski

Piotr Korzeniowski

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka

Krystyna Nagrodzka-Godycka

prof. dr hab. inż.

Opis

Konstrukcje z betonu jako temat zainteresowań naukowych i obszar działalności dydaktycznej były obecne od samego początku istnienia politechniki w Gdańsku. Głównym atutem Katedry Konstrukcji Betonowych, oprócz wieloletniej tradycji i doświadczenia są inżynierowie łączący zainteresowania naukowe z praktyką projektową i wykonawczą oraz działający w ramach najważniejszych stowarzyszeń budowlanych takich jak Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Ponadto pracownicy Katedry są członkami Komitetów Naukowych i Organizacyjnych licznych konferencji i warsztatów naukowych, naukowo-technicznych oraz technicznych, zarówno krajowych jak również międzynarodowych.

 


Główne obszary zainteresowań naukowych pracowników Katedry Konstrukcji Betonowych stanowią nośność graniczna i morfologia rys krótkich wsporników i tarcz żelbetowych oraz ich wzmacnianie, słupy żelbetowe, uzwojone, CFST, ze zbrojeniem niemetalicznym, nośność graniczna belek osłabionych otworami wraz z ich numerycznym modelowaniem, diagnostyka konstrukcji budowlanych, nośność konstrukcji murowych z uwzględnieniem aspektów fizyki budowli, elementy sprężone, oddziaływania termiczne w zbiornikach żelbetowych, belki hybrydowe, ciągły i dyskretny opis rys w betonie, efekt skali w konstrukcjach betonowych i żelbetowych, analiza propagacji rys z uwzględnieniem mezostruktury betonu, ponadto opis właściwości mechanicznych tkanin technicznych oraz współpraca układu konsola aluminiowa-podłoże betonowe.

Ilustracja publikacji

Oferta usługowa

 • Opinie, orzeczenia i ekspertyzy naukowo-techniczne
  w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych, w tym obiektów zabytkowych
 • Badania laboratoryjne betonu, stali zbrojeniowej
  i innych materiałów budowlanych
 • Badania eksperymentalne (niszczące i nieniszczące)
  elementów konstrukcji budowlanych, w tym doświadczenia z zastosowaniem elementów w skali naturalnej,
 • Organizacja specjalistycznych szkoleń, seminariów i kursów
  z zakresu konstrukcji betonowych, żelbetowych, sprężonych oraz budownictwa ogólnego.

W strukturze Katedry wyodrębnione są 3 Zespoły badawcze:

 • Zespół analiz doświadczalnych elementów konstrukcyjnych
  Kierownik Zespołu: Prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka
 • Zespół diagnostyki konstrukcji budowlanych
  Kierownik Zespołu: dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz prof. nadzw. PG
 • Zespół zaawansowanych analiz numerycznych konstrukcji budowlanych
  Kierownik Zespołu: dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. nadzw. PG
Ilustracja publikacji

Tematyka badawcza

Zagadnienia badawcze realizowane w Katedrze Konstrukcji Betonowych obejmują głównie tematykę zjawisk zachodzących w betonie i stali oraz mechanizmów pracy elementów i konstrukcji żelbetowych. Dzięki odpowiednio wyposażonemu laboratorium Katedra posiada możliwość prowadzenia badań elementów konstrukcyjnych oraz materiałów budowlanych. Pracownicy Katedry posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie dotyczące konstrukcji budowlanych, w szczególności żelbetowych, metod ich projektowania i obliczania.

Oferta badawcza

 • nośność graniczna i morfologia rys krótkich wsporników żelbetowych oraz ich wzmacnianie,
 • słupy: żelbetowe, uzwojone, CFST, ze zbrojeniem niemetalicznym oraz wykonane z betonów wysokich wytrzymałości,
 • nośność graniczna belek żelbetowych osłabionych otworami,
 • minimalny oraz maksymalny stopień zbrojenia poprzecznego belek żelbetowych,
 • sprężanie betonowych elementów konstrukcyjnych,
 • stan zarysowań i nośności tarcz żelbetowych,
 • zakotwienia metalowe w betonie,
 • wpływ podatności kotwienia w betonie na nośność konsol aluminiowych,
 • oddziaływania termiczne w zbiornikach żelbetowych,
 • belki hybrydowe,
 • wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowych,
 • nośność konstrukcji murowych z uwzględnieniem aspektów fizyki budowli,
 • diagnostyka elementów konstrukcyjnych metodami bezinwazyjnymi,
 • prawne aspekty remontów i modernizacji budynków,
 • ciągły i dyskretny opis rys w betonie,
 • efekt skali w konstrukcjach betonowych i żelbetowych,
 • analiza propagacji rys z uwzględnieniem mezostruktury betonu,
 • numeryczne modelowanie materiałów z osłabieniem,
 • opis właściwości mechanicznych tkanin technicznych,

Oferta usługowa

 • opinie, orzeczenia i ekspertyzy naukowo-techniczne w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych,
 • specjalistyczne opracowania dotyczące wzmacniania konstrukcji obiektów zabytkowych,
 • organizacja specjalistycznych szkoleń, seminariów i kursów z zakresu konstrukcji betonowych, żelbetowych, sprężonych oraz budownictwa ogólnego,
 • badania eksperymentalne (niszczące i nieniszczące) elementów konstrukcji budowlanych w skali naturalnej realizowane w Regionalnym Laboratorium Budownictwa,
 • badania laboratoryjne betonu, stali zbrojeniowej oraz innych materiałów budowlanych wykonywane w Regionalnym Laboratorium Budownictwa

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 266 razy