Zespół Katedry Konstrukcji Betonowych - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz

Maciej Niedostatkiewicz

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Andrzej Ambroziak

Andrzej Ambroziak

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Jerzy Bobiński

Jerzy Bobiński

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko

Tadeusz Godycki-Ćwirko

prof. zw. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Marta Hirsz

Marta Hirsz

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Marek Kin

Marek Kin

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Jarosław Kondrat

Jarosław Kondrat

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Anna Kopańska

Anna Kopańska

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Piotr Korzeniowski

Piotr Korzeniowski

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka

Krystyna Nagrodzka-Godycka

prof. dr hab. inż.

Tematyka badawcza

Zagadnienia badawcze realizowane w Katedrze Konstrukcji Betonowych obejmują głównie tematykę zjawisk zachodzących w betonie i stali oraz mechanizmów pracy elementów i konstrukcji żelbetowych. Dzięki odpowiednio wyposażonemu laboratorium Katedra posiada możliwość prowadzenia badań elementów konstrukcyjnych oraz materiałów budowlanych. Pracownicy Katedry posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie dotyczące konstrukcji budowlanych, w szczególności żelbetowych, metod ich projektowania i obliczania.

Oferta usługowa

 • opinie, orzeczenia i ekspertyzy naukowo-techniczne w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych,
 • specjalistyczne opracowania dotyczące wzmacniania konstrukcji obiektów zabytkowych,
 • organizacja specjalistycznych szkoleń, seminariów i kursów z zakresu konstrukcji betonowych, żelbetowych, sprężonych oraz budownictwa ogólnego,
 • badania eksperymentalne (niszczące i nieniszczące) elementów konstrukcji budowlanych w skali naturalnej realizowane w Regionalnym Laboratorium Budownictwa,
 • badania laboratoryjne betonu, stali zbrojeniowej oraz innych materiałów budowlanych wykonywane w Regionalnym Laboratorium Budownictwa
od 26-01-2018 do 24-01-2025

Oferta badawcza

 • nośność graniczna i morfologia rys krótkich wsporników żelbetowych oraz ich wzmacnianie,
 • słupy: żelbetowe, uzwojone, CFST, ze zbrojeniem niemetalicznym oraz wykonane z betonów wysokich wytrzymałości,
 • nośność graniczna belek żelbetowych osłabionych otworami,
 • minimalny oraz maksymalny stopień zbrojenia poprzecznego belek żelbetowych,
 • sprężanie betonowych elementów konstrukcyjnych,
 • stan zarysowań i nośności tarcz żelbetowych,
 • zakotwienia metalowe w betonie,
 • wpływ podatności kotwienia w betonie na nośność konsol aluminiowych,
 • oddziaływania termiczne w zbiornikach żelbetowych,
 • belki hybrydowe,
 • wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowych,
 • nośność konstrukcji murowych z uwzględnieniem aspektów fizyki budowli,
 • diagnostyka elementów konstrukcyjnych metodami bezinwazyjnymi,
 • prawne aspekty remontów i modernizacji budynków,
 • ciągły i dyskretny opis rys w betonie,
 • efekt skali w konstrukcjach betonowych i żelbetowych,
 • analiza propagacji rys z uwzględnieniem mezostruktury betonu,
 • numeryczne modelowanie materiałów z osłabieniem,
 • opis właściwości mechanicznych tkanin technicznych,
od 26-01-2018 do 26-01-2024

wyświetlono 28 razy