Zespół Katedry Wytrzymałości Materiałów - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół Katedry Wytrzymałości Materiałów

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

Krzysztof Wilde

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Dawid Bruski

Dawid Bruski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Ryszard Chabros

Ryszard Chabros

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski

Jacek Chróścielewski

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Victor Eremeev

Victor Eremeev

prof. dr hab.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Tomasz Ferenc

Tomasz Ferenc

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Lucyna Grabarczyk

Lucyna Grabarczyk

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Rafał Kędra

Rafał Kędra

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Jacek Lachowicz

Jacek Lachowicz

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Andrzej Małasiewicz

Andrzej Małasiewicz

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Błażej Meronk

Błażej Meronk

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz

Mikołaj Miśkiewicz

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Łukasz Pachocki

Łukasz Pachocki

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka

Magdalena Rucka

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Agnieszka Sabik

Agnieszka Sabik

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Bartosz Sobczyk

Bartosz Sobczyk

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski

Wojciech Witkowski

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Erwin Wojtczak

Erwin Wojtczak

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Beata Zima

Beata Zima

dr inż.

Opis

Aby sprostać wymaganiom stawianym inżynierom, którzy muszą stawić czoła coraz to trudniejszym wyzwaniom, konieczne jest poszukiwanie nowych i innowacyjnych rozwiązań. Z jednej strony konstrukcje mają być coraz większe, wyższe, trwalsze i bardziej wytrzymałe, z drugiej strony tańsze i budowane szybciej. Z tymi wymaganiami na co dzień mierzy się zespół Katedry Wytrzymałości Materiałów pod kierownictwem prof. Krzysztofa Wilde.

Zainteresowania naukowe i badawcze zespołów tworzących Katedrę stanowią odpowiedź na wymagania przemysłu. Prace koncentrują się na rozwoju teorii i metodyki analiz konstrukcji inżynierskich, rozwoju Metody Elementów Skończonych, rozwoju programów i metod obliczeniowych oraz zagadnień związanych z pomiarami parametrów statycznych i dynamicznych konstrukcji. Opracowywano także nowe metody monitoringu konstrukcji zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa. Rozwijane są laboratoryjne metody badania elementów konstrukcji wykonanych z różnych materiałów- od tradycyjnych jak stal i beton, bo nowatorskie jak kompozyty. Prowadzone są badania, ekspertyzy i oceny stanów technicznych obiektów inżynierskich. Analizowane jest funkcjonowanie różnych systemów powstrzymujących pojazd (barier ochronnych). We współpracy z lekarzami z GUMed opracowywany jest model obliczeniowy stawu kolanowego. Realizowane są projekty (granty) NCN i NCBiR.

Silną stroną zespołu Katedry Wytrzymałości Materiałów są cenieni w Polsce i na świecie specjaliści. Ich wieloletnie doświadczenie oraz zaangażowanie stanowi o sile Katedry.

Ilustracja publikacji
Ilustracja publikacji

Oferta usługowa

 • Badania doświadczalne i monitoring konstrukcji
 • Kompleksowe obliczenia konstrukcji
 • Projektowy oraz budowlany nadzór techniczny oraz naukowy
 • Doradztwo techniczne oraz konsulting techniczny
 • Pomiary dynamiczne drgań konstrukcji, wpływ różnego rodzaju obciążeń, m.in. ludzi.
 • Nadzór oraz weryfikacja dokumentacji technicznych
 •  Diagnostyka konstrukcji
 • Projekty i realizacja obciążeń próbnych obiektów mostowych
 • Oceny nośności normowej i użytkowej istniejących obiektów inżynierskich
 • Ekspertyzy i oceny stanu technicznego obiektów inżynierskich
 • Specjalistyczne badania materiałowe (beton, metale, kompozyty, drewno, itp.)

Wyposażenie laboratorium

 • Maszyna wytrzymałościowa Zwick Z400 (400 kN) i Z020 (20 kN) z pełnym oprzyrządowaniem do prób rozciągania, ściskania i zginania
 • Wibrometr laserowy skanujący 3D Platforma mobilna stanowiąca pojazd specjalny na bazie samochodu Mercedes Sprinter do prowadzenia badań w terenie
 • Skaner laserowy LEICA
 • Tachimetr elektroniczny LEICA
 • Wzmacniacz pomiarowy HBM (pomiary odkształceń,
  przemieszczeń, przyspieszeń)
 • Interrogator światłowodowy firmy Sylex
 • Wzbudnik drgań
 • Wielokanałowy analizator cyfrowy firmy Siemens
 • Ośmiokanałowy przetwornik pomiarowy APEK.
Ilustracja publikacji

Tematyka badawcza

Katedra zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytrzymałością elementów konstrukcji, ich teorią oraz analizą, jak również do myśli przewodnich należy zaliczyć materiałowe badania doświadczalne oraz prace nad technologią betonu. Współpracujemy z przemysłem z branż budowlanych i okołobudowlanych, wykorzystując wypracowane doświadczenie i wiedzę z zakresu materiałów konstrukcyjnych i budowlanych.

Oferta badawcza

 • Teoria i analiza kontrukcji
 • Wytrzymałość materiałów
 • Mechnika powłok
 • Biomechanika
 • Numeryczne modelowanie kontrukcji
 • Analiza kontrukcji inżynierkich i mostów
 • Badania "in situ" obektów mostowych, budynków oraz wszelkich konstrukcji
 • Diagnostyka, identyfikacja oraz monitoring konstrukcji
 • Badania doświadczalne materiałowe
 • Technologia betonu
 • Optymalizacja i analiza wrażliwości
 • Metodologia pomiarów, aparatura pomiarowa, oprogramowanie kontrolujące i zbierające dane
 • Wpływ działania wiatru na konstrukcje
 • Geometria wykreślna
 • BIM (Building Information Modeling)

Oferta usługowa

 • badania doświadczalne i monitoring kontrukcji
 • kompleksowe obliczenia konstrukcji
 • projektowy oraz budowlany nadzór techniczny oraz naukowy
 • doradztwo techniczne oraz konsulting techniczny
 • pomiary dynamiczne drgań konstrukcji, wpływ różnego rodzaju obciążeń oraz ludzi
 • nadzór oraz weryfikacja dokumentacji technicznych
 • diagnostyka konstrukcji
 • projekty i realizacja obciążeń próbnych obiektów mostowych
 • oceny nośności normowej i użytkowej istniejących obiektów inżynierskich
 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego obiektów inżynierskich
 • specjalistyczne badania materiałowe (beton, metale, kompozyty, drewno, itp.)
 • badania składników betonu: cementów, kruszyw, domieszek, dodatków oraz materiałów budowlanych
 • projektowanie i badania betonów zwykłych i specjalnych
 • badania materiałów budowlanych i prefabrykatów
 • badania niszczące wytrzymałości elementów betonowych
 • badania trwałościowe betonów
 • doradztwo techniczne
 • ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych w zakresie: stanu technicznego, wzmacniania konstrukcji, napraw i zabezpieczeń, modernizacji, a także badań w zakresie chemii budowlanej i korozji

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 298 razy