Zespół Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

Robert Jankowski

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu

Opis

Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej jest kontynuatorem tradycji Katedry Ekonomiki Budownictwa, powołanej na Politechnice Gdańskiej w 1965 r. W 1974 r. powstała pierwszaw Polsce specjalność Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie, która nieprzerwanie od tego czasu prowadzona jest przez pracowników katedry. W swojej długiej historii, katedra podlegała licznym przekształceniom organizacyjnym, kilkakrotnie zmieniała się również jej nazwa (katedra funkcjonowała m.in. pod nazwą: Technologii i Zarządzania, Technologii i Zarządzania w Budownictwie, Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie).

W swoim obecnym kształcie Katedra Zarządzania w Budownictwiei Inżynierii Sejsmicznej jest pierwszą i jedyną w Polsce, której obszar zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje m.in. zagadnienia związane z szeroko pojętym zarządzaniem przedsiębiorstwem budowlanym, harmonogramowaniem inwestycji, optymalizacją procesu inwestycyjnego, ryzykiem inwestycyjnym, kosztorysowaniem, sieciami Bayesa, sieciami neuronowymi, dynamiką konstrukcji metalowych oraz inżynierią sejsmiczną i parasejsmiczną. W ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych, katedra aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi z Polskii z zagranicy.

W ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników katedry na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopniana kierunku budownictwo, transport, inżynieria środowiska oraz geodezja i kartografia, szeroko wykorzystywany jest dorobek nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych. Obszar działalności dydaktycznej katedry obejmuje rozległe spektrum zagadnień,m.in. z zakresu ekonomiki budownictwa, kontraktów na roboty budowlane, organizacji produkcji budowlanej, kosztorysowaniai technologii robót specjalnych, modelowania zarządzania przedsięwzięciami, teorii decyzji i diagnostyki inżynierskiej, zarządzania i marketingu, metod numerycznych, projektowania konstrukcji budowlanych, dynamiki konstrukcji metalowych oraz inżynierii sejsmicznej. Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim, w tym m.in. w ramach profilu dyplomowania Technologia i Organizacja Budownictwa (I stopień) oraz specjalności Technologia i Zarządzanie w Budownictwie (II stopień).

Ilustracja publikacji
Ilustracja publikacji

Zakres wykonywanych usług

 • Sporządzanie harmonogramów robót budowlanych,
 • Optymalizacja procesu inwestycyjnego we wszystkich fazach,
 • Ocena ryzyka inwestycji budowlanych,
 • Przedmiary robót i kosztorysów budowlanych (m.in. inwestorskich, ofertowych),
 • Ekspertyzy techniczne, m.in. z zakresu technologii, organizacji
  i wyceny robót budowlanych
 • Badania eksperymentalne i analizy numeryczne zachowania się konstrukcji metalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym,
 • Pomiary drgań konstrukcji,
 • Badania odporności sejsmicznej konstrukcji,
 • Analizy efektywności metod redukcji drgań.

Wyposażenie sprzętowe

 • Stół sejsmiczny,
 • 16-kanałowy system do pomiarów drgań wraz z zestawem czujników przyspieszeń i przemieszczeń
 • 64-kanałowy system do dynamicznych pomiarów tensometrycznych
Ilustracja publikacji

Tematyka badawcza

Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej jest kontynuatorem tradycji Katedry Ekonomiki Budownictwa, powołanej na Politechnice Gdańskiej w 1965 r. W 1974 r. powstała pierwsza w Polsce specjalność Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie, która nieprzerwanie od tego czasu prowadzona jest przez pracowników katedry. W swojej długiej historii, katedra podlegała licznym przekształceniom organizacyjnym, kilkakrotnie zmieniała się również jej nazwa (katedra funkcjonowała m.in. pod nazwą: Technologii i Zarządzania, Technologii i Zarządzania w Budownictwie, Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie). W swoim obecnym kształcie Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej jest pierwszą i jedyną w Polsce, której obszar zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje m.in. zagadnienia związane z szeroko pojętym zarządzaniem przedsiębiorstwem budowlanym, harmonogramowaniem inwestycji, optymalizacją procesu inwestycyjnego, ryzykiem inwestycyjnym, kosztorysowaniem, sieciami Bayesa, sieciami neuronowymi, dynamiką konstrukcji metalowych oraz inżynierią sejsmiczną i parasejsmiczną. W ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych, katedra aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi z Polski i z zagranicy. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników katedry na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku budownictwo, transport, inżynieria środowiska oraz geodezja i kartografia, szeroko wykorzystywany jest dorobek nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych. Obszar działalności dydaktycznej katedry obejmuje rozległe spektrum zagadnień, m.in. z zakresu ekonomiki budownictwa, kontraktów na roboty budowlane, organizacji produkcji budowlanej, kosztorysowania i technologii robót specjalnych, modelowania zarządzania przedsięwzięciami, teorii decyzji i diagnostyki inżynierskiej, zarządzania i marketingu, metod numerycznych, projektowania konstrukcji budowlanych, dynamiki konstrukcji metalowych oraz inżynierii sejsmicznej. Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim, w tym m.in. w ramach profilu dyplomowania Technologia i Organizacja Budownictwa (I stopień) oraz specjalności Technologia i Zarządzanie w Budownictwie (II stopień).

OFERTA USŁUGOWA

• Sporządzanie harmonogramów robót budowlanych, • Optymalizacja procesu inwestycyjnego we wszystkich fazach, • Ocena ryzyka inwestycji budowlanych, • Przedmiary robót i kosztorysów budowlanych (m.in. inwestorskich, ofertowych), • Ekspertyzy techniczne, m.in. z zakresu technologii, organizacji i wyceny robót budowlanych • Badania eksperymentalne i analizy numeryczne zachowania się konstrukcji metalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym, • Pomiary drgań konstrukcji, • Badania odporności sejsmicznej konstrukcji, • Analizy efektywności metod redukcji drgań.

Metody badawcze

• Stół sejsmiczny, • 16-kanałowy system do pomiarów drgań wraz z zestawem czujników przyspieszeń i przemieszczeń • 64-kanałowy system do dynamicznych pomiarów tensometrycznych

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 86 razy