Zespół Mechaniki Płynów i Maszyn Przepływowych - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski

Krzysztof Kosowski

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Marzena Banaszek

Marzena Banaszek

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marian Piwowarski

Marian Piwowarski

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Jan Szantyr

Jan Szantyr

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Krzysztof Tesch

Krzysztof Tesch

prof. dr hab. inż.

Tematyka badawcza

Turbiny parowe, gazowe, powietrzne, wodne; sprężarki, pompy, mechanika płynów

Oferta Usługowa

 • projektowanie turbin cieplnych i mikroturbin (parowych, gazowych, dla siłowni ORC)
 • obliczenia CFD maszyn, bioprzepływów, obiektów latających, pływających i pojazdów
 • obliczenia i badania kawitacji, optymalizacja turbinowych obiegów termodynamicznych
 • ekspertyzy w zakresie doboru i eksploatacji maszyn wirnikowych
 • projektowanie maszyn i systemów energetycznych
 • projektowanie hydrodynamiczne pomp wirnikowych i turbin wodnych
 • projektowanie aerodynamiczne turbin wiatrowych
 • badania przepływowe urządzeń energetycznych, jak na przykład: skraplacze, pompy ciepła, urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i wentylacyjne
 • badania cieplno-przepływowe i konstrukcje wymienników ciepła
od 01-10-2010 do 31-10-2025

Oferta Badawcza

 • prace rozwojowe maszyn wirnikowych, w tym turbin parowych, gazowych, wodnych oraz wiatrowych
 • dynamika wirników, wymuszenia aerodynamiczne, uszczelnienia turbinowe, aktywne sterowanie przepływem i drganiami mechanicznymi
 • badania laboratoryjne modelowych rozwiązań nowoczesnych maszyn wodnych dla potrzeb małej energetyki
 • badania laboratoryjne i eksploatacyjne pomp
 • numeryczne modelowanie przepływów technicznych i biologicznych
 • energetyka odnawialna i magazynowanie energii
 • wysokosprawne elektrownie węglowe 60+ oraz siłownie dla energetyki rozproszonej i prosumenckiej
 • badania eksperymentalne i teoretyczne zjawisk kawitacyjnych w maszynach przepływowych
od 01-10-2010 do 31-10-2025

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 285 razy