Zespół Sieci Teleinformacyjnych - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek

Sylwester Kaczmarek

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marek Blok

Marek Blok

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Marcin Narloch

Marcin Narloch

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Roman Rykaczewski

Roman Rykaczewski

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Maciej Sac

Maciej Sac

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Lech Smoleński

Lech Smoleński

dr inż.

Tematyka badawcza

Dzisiejsza telekomunikacja przechodzi bardzo szybkie i radykalne zmiany wynikające nie tylko z szybkiego postępu technologicznego ale też z potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Informacja stała się dobrem, które ma istotny wpływ na kierunek i szybkość zmian kulturowych i materialnych w globalizującym się świecie. Zatem wyzwania, jakie stoją przed telekomunikacją, a tym samym wobec każdego, kto zajmuje się i planuje działać w tym obszarze techniki, są trudne i złożone. Przyjmując jako punkt wyjścia aktualny stan wdrożonych technik i technologii telekomunikacji oraz cel, jaki został wyznaczony telekomunikacji w wieku technologii informacji, główne jej zadania wynikają z konieczności dostarczania różnorodnych usług i ich otwartości na indywidualne potrzeby dostępu do informacji i jej bezpiecznego przenoszenia. Realizacja tych zadań przy dodatkowych ograniczeniach związanych z gwarancją zróżnicowanej jakości usług i demonopolizacji rynku tych usług, mającej doprowadzić do niskich kosztów, i tym samym ich powszechności, jest wyzwaniem godnym wieku informacji. Katedra prowadzi działalność dydaktyczną na rzecz całego Wydziału, a w szczególności dla kierunku Elektroniki i Telekomunikacji i jednocześnie dyplomuje studentów na I stopniu studiów o profilu Sieci Teleinformacyjne oraz na II stopniu studiów o specjalności Sieci i Systemy Teleinformacyjne. W ramach tej specjalności przygotowuje studentów do twórczej pracy inżynierskiej oraz do udziału w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie sieci i systemów teleinformacyjnych. Obszary wiedzy i umiejętności dotyczą dziedziny telekomunikacji i dziedzin pokrewnych związanych ze świadczeniem usług dla społeczeństwa informacyjnego. Studia przygotowują absolwenta do syntetycznego spojrzenia na problematykę dotyczącą projektowania oraz realizacji infrastruktury dla usług multimedialnych w sieciach teleinformacyjnych obecnej i następnej generacji.

Oferta Usługowa

 • realizacja projektów
 • przeprowadzać ekspertyzy
 • udzielać konsultacji i opiniować w zakresie tematyki wymienionej w ofercie badawczo- wdrożeniowej Katedry

Oferta Badawcza

 • konwergencja usług, technologii i sieci operatorskich
 • inżynieria ruchu wspierająca jakość usług multimedialnych
 • projektowanie zasobów sieci, węzłów i systemów dla technologii: tdm, ip, mpls, gmpls, dwdm
 • systemy sygnalizacji i protokoły komunikacyjne
 • zastosowanie systemów xdsl (adsl, vdsl) w szerokopasmowej wielou-sługowej sieci dostępowej oraz integracji tych systemów z sieciami transportowymi opartymi na standardzie ethernet
 • technologia voip
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji, a w tym wielo-szybkościowe przetwarzanie sygnałów
 • odbiór mlse sygnałów gmsk.
 • wykrywanie anomalii w sygnałach psk.
 • cyfrowe znakowanie wodne obrazów z wykorzystaniem algorytmów asymetrycznych
 • zabezpieczanie transmisji informacji cyfrowych przy użyciu kodowania nadmiernego, kryptografii i steganografii

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 306 razy