Zespół Systemów Automatyki - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki

Maciej Niedźwiecki

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Marcin Ciołek

Marcin Ciołek

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Piotr Fiertek

Piotr Fiertek

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Michał Meller

Michał Meller

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Marcin Pazio

Marcin Pazio

dr inż.

Tematyka badawcza

W dziedzinie dydaktyki, przez wszystkie lata istnienia, katedra pełniła wiodącą rolę w kształceniu automatyków na wydziale sprawując opiekę nad specjalnościami, których nazwa i przynależność do kierunku studiów zmieniała się kilkakrotnie wraz ze zmianami organizacyjnymi zarówno struktury wydziału jak programu studiów. Ostatecznie, w 1991 roku utworzony został nowy kierunek studiów Automatyka i Robotyka, który pozostaje pod pieczą Katedr Systemów Automatyki oraz Katedry Systemów Decyzyjnych.

Metody badawcze

1. Modelowanie i identyfikacja procesów i obiektów, zarówno z czasem ciągłym jak i dyskretnym. 2. Sterowanie adaptacyjne i adaptacyjna filtracja sygnałów. 3. Sterowanie w oparciu o sprężenie wizyjne. 4. Sterowanie robotami mobilnymi. 5. aktywne tłumienie drgań w układach mechanicznych i akustycznych. 6. Cyfrowa filtracja i rekonstrukcja sygnałów. 7. Cyfrowa filtracja i rekonstrukcja sygnałów. 8. Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów scen naturalnych. 9. Automatyka budynkowa. 10. Inteligentne metody diagnostyki rurociągów.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy