Zespół Systemów Mikroelektronicznych - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Piotr Płotka

Piotr Płotka

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz

Grzegorz Blakiewicz

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Jacek Jakusz

Jacek Jakusz

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Waldemar Jendernalik

Waldemar Jendernalik

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Miron Kłosowski

Miron Kłosowski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Maciej Kokot

Maciej Kokot

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr inż. Sławomir Kozieł

Sławomir Kozieł

prof. dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Bogdan Pankiewicz

Bogdan Pankiewicz

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Piotr Płotka

Piotr Płotka

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański

Stanisław Szczepański

prof. dr hab. inż.

Tematyka badawcza

 • projektowania I optymalizacji układów i systemów mikroelektronicznych
 • zaawansowane metody projektowania i optymalizacji analogowych filtrów aktywnych
 • programowanie układów scalonych (FPGA, CPLD, SPLD, FPAA)
 • układy specjalizowane ASIC
 • synteza systemów o małym poborze mocy
 • projektowanie topografii układów i zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej
 • modelowania przyrządów półprzewodnikowych
 • modelowania właściwości termoelektrycznych układów elektronicznych, zwłaszcza konwerterów napięcia stałego (DC/DC)
 • Katedra prowadzi specjalność Systemy Mikroelektroniczne jako specjalność podstawową dla kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja oraz jako specjalność uzupełniającą dla wszystkich kierunków kształcenia na wydziale ETI

Oferta Usługowa

 • projektowanie specjalizowanych układów scalonych na zamówienie ASIC w submikronowych i nanometrowych technologiach bipolarnych i CMOS. Ka-tedra posiada specjalistyczne laboratorium badawcze wyposażone w licencjonowane oprogramowanie typu CADENCE oraz specjalistyczny sprzęt pomiarowy. Ponadto katedra posiada, jako członek EUROPRACTICE dostęp do europejskich centrów wytwórczych układów scalonych
 • projektowanie i realizacja sprzętowa systemów wbudowanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych układów programowalnych typu FPGA i CPLD. Katedra posiada laboratorium badawcze z licencjonowanym oprogramowaniem firmy XILINX oraz specjalistyczną aparaturą.
 • szkolenia w zakresie projektowania i realizacji układów i systemów mikroelek-tronicznych z wykorzystaniem układów programowalnych FPGA firmy XILINX i układów typu ASIC z wykorzystaniem oprogramowania CADENCE. Katedra należy do CADENCE ACADEMIC NETWORK

Metody badawcze

Studia na specjalności Systemy Mikroelektroniczne dostarczają wiedzy i umiejętności w zakresie metod projektowania analogowych i cyfrowych układów scalonych, w tym układów specjalizowanych ASIC, układów VLSI oraz systemów wykorzystujących technologie programowalnych układów cyfrowych FPGA. Studenci poznają systemy mikroelektromechaniczne (MEMS), techniki zintegrowanych układów dla sieci komputerowych, układy scalone dla systemów bezprzewodowych. Nabierają umiejętności projektowania filtrów scalonych czasu ciągłego. Nabywają wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania mikroelektronicznych systemów wbudowanych oraz umiejętności stosowania mikroprocesorów, procesorów sygnałowych i procesorów specjalizowanych. Poznają technikę i zasady budowy zintegrowanych sieci sensorowych. Po ukończeniu specjalności absolwenci wyposażeni są w zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i realizacji sprzętu mikroelektronicznego oraz jego specjalistycznego oprogramowania. Przygotowani są do podejmowania samodzielnych prac w krajowych i zagranicznych biurach projektowych oraz rozwojowych, a także w instytutach badawczych i naukowych.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 243 razy