Robert Jankowski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

Zatrudnienie

Zespoły Badawcze (Kierownik zespołu)

 • Zespół Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej

  Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej jest kontynuatorem tradycji Katedry Ekonomiki Budownictwa, powołanej na Politechnice Gdańskiej w 1965 r. W 1974 r. powstała pierwsza w Polsce specjalność Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie, która nieprzerwanie od tego czasu prowadzona jest przez pracowników katedry. W swojej długiej historii, katedra podlegała licznym przekształceniom organizacyjnym, kilkakrotnie...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Polska Grupa Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej

  Pełnione 2006-11-24 na stanowisku: Członek

 • Polska Grupa Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej

  Pełnione 2012-11-23 na stanowisku: Zastępca Sekretarza

 • Polska Grupa Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej

  Pełnione 2009-11-20 - 2012-11-23 na stanowisku: Członek Zarządu

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Pełnione 2013-08-26 na stanowisku: Członek

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Pełnione 2013-12-23 na stanowisku: Członek Komitetu Nauki

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

  Pełnione 2019-03-22 na stanowisku: Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

  Pełnione 1998-01-01 na stanowisku: Członek

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

  Pełnione 2009-01-16 - 2011-01-13 na stanowisku: Przewodniczący Oddziału Gdańskiego

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

  Pełnione 2011-01-13 - 2013-01-09 na stanowisku: Wice-przewodniczący Oddziału Gdańskiego

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

  Pełnione 2013-01-09 - 2019-01-10 na stanowisku: Członek Zarządu Oddziału Gdańskiego

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • National Research Centre for Earthquake Engineering

  University of Dammam, Saudi Arabia

  Opiniowanie działań jednostki

 • Okręgowa Komisja ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie dla Województwa Pomorskiego

  Państwowa Inspekcja Pracy

  Opiniowanie działań z zakresu bezpieczeństwa w budownictwie

 • Polish-Norwegian Research Programme

  National Centre for Research and Development, Polish-Norwegian Research Fund

  Ocena i recenzowanie wniosków o granty

 • Program Badań Stosowanych

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Ocena i recenzowanie wniosków o granty

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  Ocena i recenzowanie wniosków o granty

 • Sekcja Konstrukcji Metalowych

  Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

  -

 • TC13 - Seismic Design

  European Convention for Constructional Steelwork

  Opiniowanie zapisów normowych dotyczących projektowania konstrukcji stalowych na oddziaływania sejsmiczne (przedstawiciel Polski)

 • WG8 - Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures

  European Association for Earthquake Engineering

  Opiniowanie wytycznych i zapisów normowych

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w Ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Ocena i recenzowanie wniosków o granty

Członkostwo w konsorcjach naukowych

 • Polskie Technologie dla Gazu Łupkowego

  Realizacja projektu badawczego z NCBiR "Wybór optymalnej technologii monitoringu sejsmicznego w procesach szczelinowania hydraulicznego. Optymalizacja przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych."

  Skład: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska, Instytut Nafty i Gazu

wyświetlono 7426 razy