Robert Tylingo - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

  • PTTŻ - Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

    Pełnione 2012-11-01 na stanowisku: Członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

wyświetlono 1006 razy