Roman Wasielewski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

  • Hybrid dynamically balanced saw frame drive

    W pilarkach ramowych, w których rama piłowa jest napędzana poprzez mechanizm korbowy, generowana przez ramę piłową siła bezwładności oddziaływuje na fundament pilarki oraz na jej układ napędowy. W niniejszym artykule przedstawiono sposób eliminacji tych niekorzystnych zjawisk. Autorzy zaprezentowali dynamicznie wyrównoważony hybrydowy układ napędu ramy piłowej, w którym występuje akumulator energii kinetycznej przyłączony równolegle...

  • Study washboarding phenomenon in frame sawing machines

    Praca dotyczy zjawiska washboarding cechującego się powstawaniem na piłowanej powierzchni sinusoidalnego profilu w przekroju poprzecznym i wzdłużnym. Wzór ten jest efektem drgań poprzecznych piły. Przedstawiono wyniki analiz teoretycznych oraz badań eksperymentalnych, w których wykazano, że zjawisko w przypadku pilarek ramowych jest efektem drgań wymuszonych brzeszczotu oraz regeneracji powstałej fali pierwotnej.

  • Simulation of wood structure geometry after machining

    W niniejszym artykule została przedstawiona nowa metoda trójwymiarowych symulacji geometrii powierzchni drewna. Zaprezentowano wpływ parametrów obróbkowych oraz drgań podczas strugania obrotowego drewna. Chropowatość powierzchni była charakteryzowana poprzez parametry profilu chropowatości Ra oraz Rz. Posuw na ostrze oraz średnica narzędzia są najbardziej wpływającymi czynnikami na wielkość nierówności podczas maszynowej obróbki...

wyświetlono 672 razy