Romanika Okraszewska - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr inż. arch. Romanika Okraszewska

dr inż. arch. Romanika Okraszewska

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

  Pełnione 2018-01-19 - 2023-09-15 na stanowisku: członek zwyczajny

 • World Society for Transport and Land Use Research (WSTLUR)

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2017-06-12 na stanowisku: członek

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

  Marszałek Województwa Pomorskiego

  Głos doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wspieranie organy samorządu województwa w tworzeniu polityki przestrzennej województwa, kształtowaniu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, monitorowaniu zmian oraz ocenie stanu zachowania ładu przestrzennego w województwie.

 • Zespół ds. Opracowania Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska

  Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, Polska

  Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska

 • Zespół ds. wypracowania standardów i rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w bezpośrednim otoczeniu placówek oświatowych

  Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Wypracowanie standardów i rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w bezpośrednim otoczeniu.

Członkostwo w sieciach naukowych

 • Europejskiej Sieci dla Zrównoważonej Mobilności na Uniwersytetach

  Równoważenie mobilności społeczności akademickich

  Skład: Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, University of Zagreb, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Europea, Aristotle University of Thessaloniki, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Poznan University of Technology, University of Stuttgart, Universidad Cardenal Herrera, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad de Cádiz, Universidad de Cantabria, Universidad de Córdoba i wiele innych

Członkostwo w konsorcjach naukowych

 • MOBAIR

  Przygotowanie wniosku projektu Mobility in Airport Regions w ramach programu Interreg BSR

  Skład: Airport Regions Conferences (Belgia), Aalborg City (Dania), City of Vantaa (Finlandia), University of Turku (Finlandia), Universal Transport consulting GmbH, NICONSULT (Niemcy), Lithuanian Airports – Vilnius, Airport (Litwa), Research and Innovation Center PRO-AKADEMIA (Polska) Port lotniczy im. lecha Wałęsy w Gdańsku (Polska) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. (Polska) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (Polska)

 • Policy Evaluation Network (PEN)

  Ocena efektywności polityk służących zmianie stylu życia

  Skład: 28 instytutów badawczych z siedmiu krajów europejskich i Nowej Zelandii

 • Przesiadka bez Barier

  Przygotowanie wniosku i realizacja projektu dotyczącego poprawy dostępności pasażerskiej zintegrowanych węzłów przesiadkowych.

  Skład: Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej - lider, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie, Politechnika Gdańska

 • Rozwój Innowacji Drogowych - RID

  zrealizowanie i wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem, a także opracowywanie optymalnych norm i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg w Polsce.

  Skład: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska

wyświetlono 2118 razy