Ryszard Jan Barczyński - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Profesor nadzwyczajny ze stop. nauk. dr hab.

Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Miejsce pracy Budynek Centrum Nanotechnologii pokój 4/08

Telefon (58) 347 18 32

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Miejsce pracy Gmach Główny pokój 103 B

Telefon (58) 347 13 10

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 205 razy