Ryszard Katulski - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda im. ppłk. Jana Kowalewskiego w kategorii "Polska dla świata" (powyżej 35 roku życia)

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Politechnika Gdańska - 2019

 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za Transfer Technologii

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - 2010

 • Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opracowanie i wykonanie systemu bezprzewodowego monitoringu zagrożeń na Targach Technicon-Innowacje 2009 r.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: aaa - 2009

 • Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii ochrona środowiska i ekologia, w konkursie Technicon-Innowacje

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: AAA - 2008

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

  Przyznane przez: MInister właściwy do spraw oświaty i wychowania - 2002

 • Złoty Krzyż Zasługi

  Przyznane przez: Prezydent RP - 2002

 • Srebrny Krzyż Zasługi

  Przyznane przez: Rada Państwa - 1989

 • Indywidualna Nagroda z tytułu osiągnięć naukowych

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 1986

wyświetlono 748 razy