Ryszard Orłowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Wybrane publikacje

 • Stepless control in water supply and sewage system

  - World Pumps - Rok 2003

  Przedstawiono metody oraz zalety płynnego sterowania przepływami w systemachwodociągowych i kanalizacyjnych poprzez płynną regulację wydajności pompow-ni. Opierając się na przeprowadzonych symulacjach komputerowych opisano ty-powe przypadki sterowania i wskazano rozwiązania optymalne. Analizowane pły-nne sterowanie porównano z analogicznymi sterowaniami tradycyjnymi opartymio regulację dwustawną.

 • Przyłącza wodociągowe

  Przyłącze wodociągowe. Zasady włączania się do sieci. Rozwiązania konstrukcyjne.

 • Model hydrodynamiczny cyrkulacji w instalacjach c.w.u.

  W referacie opisano formalnie poprawny, kompletny model matematyczny cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Przedstawiono oznaczony układ równań dla przykładowej, niewielkiej lecz dostatecznie dużej i kompletnie wyposażonej instalacji. Policzono i zbilansowano liczbę równań i niewiadomych. Wskazano preferowane metody rozwiązywania takiego układu równań. Jest to materiał oryginalny (opracowany przez autorów od początku do końca), do...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 541 razy