Ryszard Roskosz - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 26

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2018
 • A method of earth fault loop impedance measurement without unwanted tripping of RCDs
  Publikacja

  In low-voltage networks, earth fault loop impedance (EFLI) measurement is the basis for assessing the effectiveness of automatic disconnection of supply. Such a measurement is performed during initial and periodical verification, especially in a TN low-voltage network. Nowadays, due to widespread application of residual current devices (RCDs), such test is difficult in many circuits because RCDs operate during the test. In this...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2009
 • Mikroprocesorowe mierniki impedancji pętli zwaciowej oparte na wektorach mierzonych napięć
  Publikacja

  - Rok 2009

  W referacie przedstawiono problematykę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach niskiego napięcia oraz omówiono wpływ czynników zakłócających występujących w sieci na wartości błędów pomiaru. Przedstawiono dwie metody i układy mierników do pomiaru modułu impedancji pętli zwarciowej i jej składowych ortogonalnych, oparte na zastosowaniu rezystancyjnego obciążenia pomiarowego. Pierwszy sposób opiera się na wyznaczeniu w miejscu...

Rok 2007
 • Stanowisko do pomiaru podstawowych parametrów obwodu trójfazowego
  Publikacja

  Przedstawiono stanowisko laboratoryjne do pomiaru podstawowych parametrów obwodu trójfazowego. Stanowisko jest wyposażone w różnorodne przetworniki i analizator sieci. Zastosowane mierniki przeznaczone są do pomiarów zarówno sygnałów sinusoidalnych jak i niesinusoidalnych. Omawiane stanowisko umożliwia prezentację różnych problemów związanych z pomiarami parametrów trójfazowej sieci elektroenergetycznej.Opis i działanie stanowiska...

Rok 2006
 • Wykorzystanie składowych ortogonalnych w wirtualnych cyfrowych przetwornikach mocy.
  Publikacja

  W referacie omówiony jest cyfrowy przetwornik mocy, który został zrealizowany jako przyrząd wirtualny w środowisku LabVIEW. W przetworniku tym mnożone sygnały cyfrowe są przedstawione w postaci składowych ortogonalnych prądu i napięcia. Składowe ortogonalne tworzą dwa sygnały o jednakowej amplitudzie i częstotliwości, przesunięte względem siebie o kąt pi/2. Przesunięcie to uzyskuje się na kilka sposobów, np. przez opóźnienie dostępnego...

Rok 2005
 • Komputerowe stanowisko do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach trójfazowych
  Publikacja

  Przedstawiono komputerowe stanowisko laboratoryjne przeznaczone do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych w sieciach elektroenergetycznych, które stanowi kombinację odpowiednio oprogramowanego komputera oraz urządzeń zewnętrznych dołączonych poprzez interfejs. Oprogramowanie komputera wykonane jest w środowisku LabVIEW, natomiast pomiary rzeczywistych wielkości sieci wykonuje analizator sieci CVMk. Przytoczono również wyniki...

 • Pomiar impedancji elementów sieci elektroenergetycznych przy napięciu odkształconym
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono zagadnienia pomiaru impedancji elementów sieci elektroenergetycznych. Przeprowadzono analizę wpływu odkształcenia napięcia sieci na błędy pomiaru przy stosowaniu metody technicznej. Badania i obliczenia błędów przeprowadzone zostały dla wybranych typów odkształceń krzywej napięcia i różnych parametrów obwodu badanego.

 • Układ do wzorcowania mierników impedancji pętli zwarciowej
  Publikacja

  Mierniki impedancji pętli zwarciowej stosowane są do sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w sieciach niskiego napięcia. Znane układy i urządzenia do wzorcowania mierników impedancji pętli zwarciowej mają ograniczenia wynikające ze skończonej wartości impedancji wewnętrznej źródeł zasilania. W artykule przedstawiono sposób i układ umożliwiający dokładne wzorcowanie mierników impedancji nawet o małym zakresie pomiarowym.

Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 1602 razy