Ryszard Wepa - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

  • Stanowisko do pomiaru podstawowych parametrów obwodu trójfazowego

    Przedstawiono stanowisko laboratoryjne do pomiaru podstawowych parametrów obwodu trójfazowego. Stanowisko jest wyposażone w różnorodne przetworniki i analizator sieci. Zastosowane mierniki przeznaczone są do pomiarów zarówno sygnałów sinusoidalnych jak i niesinusoidalnych. Omawiane stanowisko umożliwia prezentację różnych problemów związanych z pomiarami parametrów trójfazowej sieci elektroenergetycznej.Opis i działanie stanowiska...

  • Wykorzystanie składowych ortogonalnych w wirtualnych cyfrowych przetwornikach mocy.

    W referacie omówiony jest cyfrowy przetwornik mocy, który został zrealizowany jako przyrząd wirtualny w środowisku LabVIEW. W przetworniku tym mnożone sygnały cyfrowe są przedstawione w postaci składowych ortogonalnych prądu i napięcia. Składowe ortogonalne tworzą dwa sygnały o jednakowej amplitudzie i częstotliwości, przesunięte względem siebie o kąt pi/2. Przesunięcie to uzyskuje się na kilka sposobów, np. przez opóźnienie dostępnego...

  • Komputerowe stanowisko do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach trójfazowych

    Przedstawiono komputerowe stanowisko laboratoryjne przeznaczone do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych w sieciach elektroenergetycznych, które stanowi kombinację odpowiednio oprogramowanego komputera oraz urządzeń zewnętrznych dołączonych poprzez interfejs. Oprogramowanie komputera wykonane jest w środowisku LabVIEW, natomiast pomiary rzeczywistych wielkości sieci wykonuje analizator sieci CVMk. Przytoczono również wyniki...

wyświetlono 185 razy