Ryszard Woźniak - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego i Organizacji Politechniki Lubelskiej, gdzie w 1984 uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika w zakresie Mechaniki specjalności Samochody i Ciągniki. W 2002 roku w Politechnice Gdańskiej obronił pracę doktorską na temat: "Hałas opon w warunkach występowania znacznych sił stycznych w strefie styku opony z jezdnią" i uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w Zespole Pojazdów. Jego zainteresowania naukowe i inżynierskie skupiają się na: badaniach: hałaśliwości pojazdów, nawierzchni drogowych i opon samochodowych, a także na projektowaniu, konstruowaniu i testowaniu przyczep pomiarowych do badania  hałaśliwości i oporów toczenia opon samochodowych.

Pełniejsza lista jego publikacji znajduje się na stronie:

https://www.researchgate.net/profile/Ryszard_Wozniak2/contributions

Prowadzi zajęcia z przedmiotów poświęconych: ergonomii, teorii ruchu, badań i bezpieczeństwa samochodów oraz modelowaniu układów napędowych w projektowaniu samochodów. Może być promotorem prac inżynierskich, magisterskich z zakresu szeroko pojętej mechaniki, a w szczególności: projektowania: układów napędowych, hamulcowych, kierowniczych i zawieszenia pojazdów, a także wykonania prototypów tych układów i pojazdów.

wyświetlono 13922 razy