Ryszard Woźniak - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Zespół Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów

  * Badania własności smarów i cieczy technicznych * Badania tarcia i zużycia elementów maszyn - dobór materiałów na współpracu-jące elementy, dobór środków smarowych, dobór alternatywnych materiałów umożliwiających pracę bez smarowania lub przy smarowaniu wodą * Badania diagnostyczne maszyn i urządzeń, badania trwałości i niezawodności * Projektowanie i optymalizacja konstrukcji nietypowych maszyn i urządzeń * Projektowanie urządzeń...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Komisja do Spraw Prac Dyplomowych na kierunku dyplomowania Transport

  na stanowisku: Członek

 • Koło Naukowe ,,Mechanik’’ działające w Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej

  Pełnione 2008-01-24 - 2008-03-04 na stanowisku: Opiekun koła naukowego

 • Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

  Pełnione 2004-11-01 - 2005-07-31 na stanowisku: Członek

 • Wydziałowa Komisja Konkursowa na Dyplom Roku na najlepszą pracę dyplomową magisterską na wydziałach Politechniki Gdańskiej (w Wydziale Mechanicznym P.G.)

  Pełnione 2016-10-01 na stanowisku: Członek

 • Wydziałowe Kolegium Elektorów (w Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej)

  Pełnione 2016-10-01 - 2020-09-30 na stanowisku: Elektor

 • Zespół do modernizacji programów kierunków studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

  Pełnione 2021-03-31 na stanowisku: Członek

 • Zespół do spraw planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

  Pełnione 2021-05-26 na stanowisku: Członek

 • Zespół ds. Strony Internetowej Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn

  Pełnione 2021-05-28 na stanowisku: Członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

wyświetlono 13984 razy