Ryszard Woźniak - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 36

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
 • Temperature influence on tyre/road noise frequency spectra
  Publikacja

  The correction for temperature effect on measured tyre/road noise is very important as it may be one of the main sources of errors in measurement results due to substantial influence of this parameter on obtained values. The latest version of the Technical Specification ISO/CD TS 13471-1 about Temperature Corrections contains a proposal of correction procedure for normalizing measured noise levels to a reference air temperature...

Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
 • Introduction in to tyre simulations

  W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej zachowania się opony w czasie badania jej oporów toczenia w oparciu o program LMS Virtual Lab. Przedstawiono także wnioski wynikające z przeprowadzonej symulacji.

 • Tyre dynamic radius determination
  Publikacja

  W artykule opisano stanowisko wykorzystywane do badania oporu toczenia opon samochodowych znajdujące się w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono wyniki badań promienia dynamicznego opony Michelin 165/80R13 83T z bieżnikiem CLASSIC przeprowadzone z wykorzystaniem tego stanowiska na nawierzchni Safety Walk 80. Badania przeprowadzono zmieniając: prędkość jazdy, obciążenie...

Rok 2010
Rok 2009
 • Develompent of Hanson`s wheel
  Publikacja

  Przeanalizowano rozwój konstrukcji koła Hansona. Przedstawiono wyniki badań hałasu i oporu toczenia kolejnych wersji koła Hansona oraz opon referencyjnych. Zaprezentowano także wyniki drogowych badań hałasu toczenia samochdu Volvo 740 poruszającego się na kołach Hansona. Omówiono zalety i wady koła Hansona w porównaniu kołem ogumionym.

Rok 2008
 • Pomiary oporu toczenia opon samochodowych w warunkach drogowych
  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy wymieniono kierunki działań zmierzające do zmniejszenia zużycia paliwa przez pojazdy samochodowe. Jednym z nich jest zmniejszenie oporu toczenia samochdu. Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych PG od 1984 roku prowadzi prace związane ze zmnieszeniem oporu toczenia opon samochodowych. Opisano sposób definiowania oraz parametry wpłływające na opór toczenia koła ogumionego. Podano wyniki badań drogowych oporu toczenia zestawu...

Rok 2006
 • Rolling resistance measurements of studded tires
  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono wyniki pomiaru oporu toczenia opon kolcowanych i po usunięciu kolców na nawierzchni poroelastycznej. Badania przeprowadzono na stanowisku bębnowym Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych Politechniki Gdańskiej. Opony kolcowane mają o około 5% wyższy współczynnik oporu toczenia w porównaniu z oponami nie kolcowanymi.

Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 13922 razy