Ryszard Woźniak - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy

  Nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy

  Przyznane przez: Prorektor d.s. Nauki P.G. - 2020

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

  Odznaczenie państwowe lub resortowe

  Przyznane przez: Prezydent RP - 2016

 • Nagroda Jubileuszowa Rektora PG za 30 lat pracy zawodowej

  Dyplom Rektora PG za 30 lat pracy zawodowej

  Przyznane przez: Rektor PG - 2015

 • Nagroda Jubileuszowa Rektora PG za 25 lat pracy zawodowej

  Dyplom Rektora PG za 25 lat pracy zawodowej

  Przyznane przez: Rektor PG - 2010

 • Dyplomanci zdobyli I nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowych technologii w roku 2009.

  List gratulacyjny Prezydenta Gdyni dla promotora prac dyplomowych

  Przyznane przez: Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek - 2009

 • Nagroda Jubileuszowa za 20 lat pracy

  Nagroda Jubileuszowa za 20 lat pracy

  Przyznane przez: Kierownik Działu Osobowego Politechniki Gdańskiej z upoważnienia Rektora Politechniki Gdańskiej - 2005

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej zespołowa III stopnia za wyróżniającą się działalność dydaktyczną w roku akademickim 2004/2005

  Nagroda Rektora PG za działalność dydaktyczną, zespołowa III stopnia w roku akademickim 2004/2005

  Przyznane przez: Rektor PG - 2005

 • List gratulacyjny z okazji uzyskania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

  List gratulacyjny Prezydenta Miasta Gdańska

  Przyznane przez: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz - 2003

 • Praca dyplomowa została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akademickim 1999/2000, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

  List gratulacyjny Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej dla promotora pracy dyplomowej

  Przyznane przez: Dziekan Wydziału Mechanicznego PG - 2001

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej zespołowa III stopnia za wyróżniającą się działalność dydaktyczną w roku akademickim 1997/1998

  Nagroda Rektora PG za działalność dydaktyczną, zespołowa III stopnia za 1997/1998

  Przyznane przez: Rektor PG - 1998

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za działalność dydaktyczną, indywidualna III stopnia za wyróżniającą się działalność dydaktyczną w roku akademickim 1996/1997

  Nagroda Rektora PG za działalność dydaktyczną, indywidualna III stopnia za 1996/1997

  Przyznane przez: Rektor PG - 1997

 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej w 1997 roku.

  Nagroda Rektora PG za działalność naukową, zespołowa II stopnia za 1997

  Przyznane przez: Rektor PG - 1997

 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej w 1996 roku.

  Nagroda Rektora PG za działalność naukową zespołowa I stopnia za 1996

  Przyznane przez: Rektor PG - 1996

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej indywidualna II stopnia za wyróżniającą się działalność dydaktyczną w roku akademickim 1994/1995

  Nagroda Rektora PG za działalność dydaktyczną indywidualna II stopnia za 1994/1995

  Przyznane przez: Rektor PG - 1995

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej zespołowa stopnia II za wyróżniającą się działalność dydaktyczną w roku akademickim 1993/94

  Nagroda Rektora PG za działalność dydaktyczną, zespołowa II stopnia za 1993/1994

  Przyznane przez: Rektor PG - 1994

wyświetlono 13984 razy