Wyniki wyszukiwania dla: DEKOMPOZYCJA ENERGII - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DEKOMPOZYCJA ENERGII
Przykład wyników znalezionych w innych katalogach

Wyniki wyszukiwania dla: DEKOMPOZYCJA ENERGII

 • Thermal properties of tetrabutylammonium bromotrichloro-, tribromochloro-and tetrabromoferrates(III)

  Publikacja
  • D. Wyrzykowski
  • T. Maniecki
  • M. Gazda
  • E. Styczeń
  • Z. Warnke

  - JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY - Rok 2007

  W pracy badana jest termiczna dekompozycja związków tetrabutylammonium bromotrichloro-, tribromochloro-and tetrabromoferrates(III). Analizę termiczną (TG-MS, DTA, DTG i DSC) prowadzono w atmosferze argonu w zakresie temperatur 293-1073 K. Stałe produkty dekompozycji identyfikowano metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.

 • Efektywność zmian finansowania szpitali

  Celem artykułu jest przedstawienie oceny efektywności względnej szpitali ogólnych, finansowanych ze środków NFZ, w latach 2007-2010. W roku 2008 nastąpiła zmiana sposobu finansowania szpitali, wynikająca z wdrożenia systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). Do oceny względnej efektywności szpitali finansowanych przez oddziały wojewódzkie NFZ wykorzystano metodę Data Envelopment Analysis (DEA) oraz indeks Malmquist-DEA. Zastosowane...

 • Iterative Algorithms for Multilayer Optimizing Control

  Publikacja

  - Rok 2005

  Monografia przedstawia struktury, koncepcje i algorytmy dla wielowarstwowego sterowania optymalizującego procesami przemysłowymi będące w przeważającym stopniu wynikiem badań prowadzonych przez jej autorów. Metodologie i algorytmy sterowania są starannie ilustrowane wynikami symulacji dla wybranych przykładowych systemów. Oprócz tego przedstawione są zastosowania do realnych obiektów przemysłowych: kolumny destylacyjnej etyliny,...

 • Sterowanie systemami produkcyjnymi.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Sformułowanie problemu sterowania systemem produkcyjnym jako problemu zintegrowanego sterowaniem działalnością podstawową systemu, którą jest produkcja oraz działalnościami stowarzyszonymi, którymi są: zaopatrzenie w surowce, zbyt produktów, renowacje zespołów produkcyjnych oraz działalność inwestyzyjna. Przedstawiono metodę wspomaganego komputerowo rozwiązania problemu, wykorzystując do tego celu metody dekompozycji w przestrzeni...

 • Konkurencyjność w handlu usługami wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

  Publikacja

  - Rok 2016

  Celem artykułu jest ocena pozycji konkurencyjnej w handlu usługami wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji oraz Węgier na tle gospodarki światowej. Dane wykorzystane do analizy pochodzą z bazy danych WIOD i obejmują lata 1995 – 2011. Podstawą oceny pozycji konkurencyjnej jest wskaźnik RCA obliczony na podstawie krajowej wartości dodanej oraz na podstawie eksportu brutto. Źródłem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sterowanie falownikami trójpoziomowymi z bezczujnikową stabilizacją rozkładu napięć w obwodzie pośredniczącym

  Publikacja

  - Rok 2014

  W pracy przedstawiono metody estymacji rozkładu napięć w obwodzie pośredniczącym trójpoziomowego falownika z diodami poziomującymi. Realizacja proponowanych algorytmów opiera się na założeniu, że zmiany rozkładu napięć w obwodzie pośredniczącym są źródłem zniekształceń harmonicznych obserwowanych w prądzie wyjściowym, który w przypadku równości napięć jest przebiegiem sinusoidalnym. Zaproponowane algorytmy estymacji napięć wymagają...

 • Jean Monnet Chair Workshop on Income and Wealth Inequalities

  Wydarzenia

  28-06-2018 09:00 - 28-06-2018 12:30

  Otwarte i bezpłatne warsztaty naukowe organizowane w ramach Jean Monnet Chair. Spotkanie w języku angielskim. Obowiązują wcześniejsze zapisy: jwo@zie.pg.gda.pl do 21.06.2018 r.

 • Performance of the AMOEBA Water Model in the Vicinity of QM Solutes: A Diagnosis Using Energy Decomposition Analysis

  Publikacja
  • Y. Mao
  • Y. Shao
  • J. Dziedzic
  • C. Skylaris
  • T. Head-Gordon
  • M. Head-Gordon

  - Journal of Chemical Theory and Computation - Rok 2017

  The importance of incorporating solvent polarization effects into the modeling of solvation processes has been well-recognized, and therefore a new generation of hybrid quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) approaches that accounts for this effect is desirable. We present a fully self-consistent, mutually polarizable QM/MM scheme using the AMOEBA force field, in which the total energy of the system is variationally minimized...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym