Wyniki wyszukiwania dla: DYDAKTYKA INFORMATYKI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DYDAKTYKA INFORMATYKI

Filtry

wszystkich: 6
wybranych: 4

wyczyść wszystkie filtry


Filtry wybranego katalogu

 • Kategoria

 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Wyniki wyszukiwania dla: DYDAKTYKA INFORMATYKI

 • Teaching simulation methods in a university

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym środowisku gospodarczym wymagają od menedżerów stosowania narzędzi umożliwiających identyfikację pojawiających się szans i zagrożeń oraz wspomagających procesy podejmowania decyzji. Symulacje komputerowe było stosowane przez firmy już w latach pięćdziesiątych w celu rozwiązywania problemów z zakresu zwiększenia wydajności, obniżki kosztów czy też zwiększenia dochodowości . Współcześnie modelowanie...

 • Zintegrowany system do automatycznej oceny rozwiązań oraz prowadzenia zajęć laboratoryjno-projektowych : Sphere Online Judge

  W pracy zaprezentowano system Sphere Online Judge (SPOJ), z powodzeniem wdrożony na przedmiotach związanych z algorytmiką i optymalizacją dyskretną na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Podstawowe funkcje systemu, z punktu widzenia dydaktyki, pozwalają na wykorzystanie go do automatycznej oceny rozwiązań problemów algorytmicznych, jako repozytorium dokumentów (sprawozdań) oraz platformę...

 • Internetowy system dydaktyczny typu online judge

  Omówiony w pracy system typu Online Judge został wykorzystany na przedmiotach związanych z algorytmiką i optymalizacją dyskretną na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej. Najważniejsze funkcje systemu, z punktu widzenia dydaktyki, pozwalają na wykorzystanie go do automatycznej oceny rozwiązań problemów algorytmicznych, jako repozytorium dokumentów (sprawozdań) oraz jako platformę do zarządzania przedmiotem z możliwością kontroli...

 • Przygotowanie informatyczne nauczycieli do nauczania zintegrowanego

  Publikacja

  - Rok 2002

  W referacie przedstawiono problematykę kształcenia nauczycieli w zakresieinformatyki i technologii informacyjnej na studiach podyplomowych. Omówionoprogram i organizację Studium Podyplomowego ''Zintegrowana Edukacja Informa-tyczna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum'' powołanego w ramach III edycjigrantów MEN. Przeprowadzono klasyfikację prac dyplomowych słuchaczy Studiumze względu na cel oraz metody i środki informatyki...