Wyniki wyszukiwania dla: REURBANIZACJA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: REURBANIZACJA

Filtry

wszystkich: 7

wyczyść wszystkie filtry


Filtry wybranego katalogu

 • Kategoria

 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Wyniki wyszukiwania dla: REURBANIZACJA

 • Reurbanizacja wielkich osiedli mieszkaniowych w kontekście kształtowania wizerunku polskiej metropolii

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zagadnienie transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych to w warunkach polskich proces reurbanizacji struktury ogólnomiejskiej. Ośrodki polskie pretendujące do roli współczesnych metropolii stawić muszą czoła kwestii blokowisk stanowiących zasadniczą część swego zasobu mieszkaniowego. Czynniki wpływające na proces transformacji mają charakter ponadlokalny - rynek mieszkaniowy, rynek pracy, trendy kulturowe. Wielkie osiedla mieszkaniowe...

 • WSPÓCZESNE PROCESY ROZWOJU MIAST I OBSZARÓW MIEJSKICH

  Celem opracowania jest zaprezentowanie całego spektrum zagadnień odnoszących się do problematyki reurbanizacji i metropolizacji obszarów miejskich, w tym w kontekście realizacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono kwestii kształtowania przestrzeni, jako jednego z głównych problemów równoważenia rozwoju na szczeblu lokalnym i metropolitalnym w warunkach polskich

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego

  Publikacja

  - Rok 2010

  Wielkie osiedla mieszkaniowe doby modernizmu stanowią istotny zasób polskich mieszkaniowy będąc jednocześnie dominującą formą miejskiego środowiska mieszkaniowego. Odnowa miasta w realiach polskich (wschodnioeuropejskich) oznacza reurbanizację powojennych struktur. Osia tego procesu jest kwestia jakości przestrzeni publicznej rozpatrywana w skali ogólnomiejskiej a wręcz regionalnej. Ochrona przed rozwojem syndromu wielkiego osiedla...

 • Contemporary Development Processes of Cities and Urban Areas

  Publikacja

  The article deals with contemporary transformation of urban structures with special focus on Polish cities. The special attention is given to issues associated with re-urbanization and suburbanization of these within the framwork of principles of sustainable urban development

 • Jakość przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacjiwielkich osiedli mieszkaniowych na przykładach niemieckich.Rozprawa doktorska /2.02.2005/Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Kochanowski

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca dotyczy zagadnień transformacji strukturalnej osiedli mieszkaniowych powstałych w okresie od 1965 do ok. 1989 roku analizowanych na przykładzie miast byłej NRD. Przedmiotem pracy jest rozpoznanie zagadnienia jakości przestrzeni publicznej uznanej za wyznacznik poziomu reurbanizacji wielkiego osiedla. Celem pracy było:1. uporządkowanie stanu wiedzy w zakresie roli zagadnień jakości przestrzeni publicznej w procesie transformacji...

 • Jakośc przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacji wielkich osiedli mieszkaniowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Kwestia jakosci przesztrzeni publicznej jest osią procesu reurbanizacji wielkiego osiedla. Oznacza on transformację przestrznną i kulturową modernistycznej monostruktury mieszkaniowej. Nowe inwestycje wprowadzić powinny w obszar osiedla zróżnicowanie funkcjonalne, architektoniczne oraz organizacyjne. Czynnikami regulujacymi dynamikę przemian są przede wszystkim czynniki zewnętrzne ponadlokalne. Nadanie nowej, miejskiej struktury...

 • Poosiedlowe miasto przyszłości

  Publikacja

  - Rok 2005

  Transformacja wielkich dizelnic mieszkaniowych doby powojennego modernizmu zakłada docelową częściową lub całościową wymianę obecnejzabudowy. Jest to naturalny proces miastotówrczy. Zmiana epok . srodowisko mieszkaniowe musi dostosowac sie nowego stylu życia spoełeczeństwa doby postindustrialnej. ''Powrót do miasta' w tych strukturach wymaga nowatorskich strategii i nowych środków urbanistycznych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym