Wyniki wyszukiwania dla: STRATEGIE MARKETINGOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STRATEGIE MARKETINGOWE

Filtry

wszystkich: 8
wybranych: 7

wyczyść wszystkie filtry


Filtry wybranego katalogu

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Wyniki wyszukiwania dla: STRATEGIE MARKETINGOWE

 • Marketing miedzynarodowy

  Publikacja

  - Rok 2005

  4.2. Cena - w podrozdziale przedstawiono podstawowe definicje, strategie cenowe, proces ustalania ceny i metody jej wyznaczania, określono ponadto taktyczną rolę ceny4.3. Dystrybucja - podrozdział obejmuje podstawowe pojęcia w zakresie dystrybucji, kryteria klasyfikacji oraz typy kanałów dystrybucji. W tej części pracy scharakteryzowano ponadto sprzedaż hurtową oraz detaliczną, rodzaje pośredników, formy i strategie dystrybucji,...

 • An analysis of the current situation for Polish ferry operators in a transitional environment.

  Publikacja

  - RED. ZAGR. ANGIELSKI - Rok 2006

  Artykuł rozpoczyna analiza sytuacji polskiej żeglugi promowej na tle procesów zachadzących w otoczeniu. W dalszej części została przedstawiona analiza SWOT, która wskazała główne problemy, którym muszą stawić czoła polscy armatorzy promowi. W pracy zaproponowano strategie marketingowe i dokano oceny ich roli w dalszym rozwoju badanych przedsiębiorstw promowych.

 • Antecedents and Consequences of Brand Loyalty

  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2017

  The objective of this paper is to review, systematize, and summarize empirical research on the antecedents and consequences of brand loyalty. The literature review has identified five categories of antecedents to brand loyalty associated with consumer, brand, social, corporate and relational factors. The type of loyalty formed varies according to the combination of various antecedents, with premium loyalty being considered the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym na przykładzie polskiej żeglugi promowej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem artykułu jest prezentacja sytuacji polskich przedsiębiorstw żeglugi promowej na tle rynku bałtyckiego oraz sformułowanie strategii marketingowych umożliwiających ich rozwój a także funkcjonowanie na trudnym rynku międzynarodowym.

 • Kierunki rozwoju marketingu międzynarodowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia wybrane dylematy marketingowe, przed którymi stoi marketing międzynarodowy w dobie integracji Polski z Unią Europejską. Zagadnienia zawarte w pracy odnoszą się do problemów związanych z działalnością przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku europejskim na tle procesów integracyjnych, formułowania strategii na rynku międzynarodowym oraz zarządzania klientem globalnym.

 • Determinanty strategii dystrybucji na rynkach zagranicznych

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule zostały zaprezentowane uwarunkowania determinujące tworzenie strategii dystrybucji na rynkach zagranicznych. Przedstawiono w nim również najważniejsze tendencje tworzące sie na rynku w zakresie dystrybucji na rynku międzynarodowym.

 • Efektywność kanałów dystrybucji w kontekście strategii wejścia na rynki zagraniczne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Celem artykułu jest analiza cech charakterystycznych kanałów dystrybucji przedsiębiorstw w zależności od strategii wejścia na rynki zagraniczne oraz metod oceny i sposobów poprawy efektywności dystrybucji firm działających na rynku międzynarodowym.