Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczeństwo ewakuacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczeństwo ewakuacji

Filtry

wszystkich: 7
wybranych: 5

wyczyść wszystkie filtry


Filtry wybranego katalogu

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczeństwo ewakuacji

 • Bezpieczeństwo ewakuacji

  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest bezpieczeństwu ewakuacji z obiektów osób z ograniczoną sprawnością, w tym osób z niepełnosprawnością. Omówione zostały zagadnienia przygotowania obiektów do samodzielnej lub z pomocą ekip ratowniczych ewakuacji osób z ograniczeniami fizycznymi i zaburzoną percepcją wzroku lub słuchu. Wskazano na braki w prawodawstwie, w szczególności w warunkach technicznych, które nie wskazują odpowiednich rozwiązań technicznych...

 • Poprawa bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością podczas ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej

  Publikacja

  Obecne przepisy budowlane nie zapewniają osobom z niepełnosprawnością pełnego bezpieczeństwa na wypadek pożaru. W artykule zarysowane zostaną obszary problemowe związane z technicznymi warunkami zapewnienia tym osobom bezpiecznej ewakuacji z budynku. Przedstawione zostaną przykłady rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo tych osób oraz sposoby ewakuacji przy pomocy środków technicznych. Poruszona zostanie tematyka dostępu do informacji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pneumatyczne tratwy ratunkowe w świetle przepisów Międzynarodowego Kodeksu Środków Ratunkowych LSA

  Publikacja

  W artykule omówione zostały międzynarodowe standardy dotyczące projektowania i eksploatacji pneumatycznych tratw ratunkowych. Tratwy ratunkowe stanowią podstawowy środek zmniejszający skutki uszkodzenia lub utraty statku w przypadku nagłych katastrof i masowej ewakuacji. Ich bezpieczeństwo i niezawodność wpływa na bezpieczeństwo transportu morskiego zapewniając możliwość przetrwania rozbitków po opuszczeniu uszkodzonego statku....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zintegrowany układ napędu hydraulicznego nowatorskiego systemu wodowania łodzi ratunkowych z dużego statku pasażerskiego

  Publikacja

  - Rok 2011

  Prezentowany artykuł jest kontynuacją prac [5,6 i7] dotyczących nowatorskich koncepcji urządzeń ewakuacji ludzi z dużych statków pasażerskich. Przedstawiono w nim nowy zintegrowany układ napędu i sterowania hydraulicznego wyciągu łańcuchowego z zamocowanymi na nim łodziami ratunkowymi oraz furto-rampy rufowej. Dodatkowymi elementami nowości jest zastosowanie tu furto-rampy z elementem wypornościowym i zwiększenie jej funkcji do...

 • Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni

  Publikacja

  - Rok 2010

  Brak wzroku w znaczący sposób ogranicza dostęp do informacji płynących z otoczenia, stąd osoby z dysfunkcjami wzroku podczas poruszania się w środowisku zurbanizowanym, narażone są na wiele niebezpieczeństw zagrażających ich życiu i zdrowiu. Tą sytuację pogłębiają braki w infrastrukturze przestrzeni publicznej, co w konsekwencji uzależnia osoby niewidome i słabo-widzące od pomocy innych. Przestrzeń nieprzystosowana do potrzeb osób...