Wyniki wyszukiwania dla: modelowanie konstytutywne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: modelowanie konstytutywne

Filtry

wszystkich: 8
wybranych: 7

wyczyść wszystkie filtry


Filtry wybranego katalogu

 • Kategoria

 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Wyniki wyszukiwania dla: modelowanie konstytutywne

 • Modelowanie konstytutywnych własności elementów żelbetowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł przedstawia podstawowe prawa konstytutywne definiowane w ramach mechaniki ośrodka ciągłego, wykorzystywane do opisu zachowania się betonu. Dodatkowo wspomniano także o innych sposobach symulacji betonu. Opisano także zasadnicze metody uzwzględniania obecności stali zbrojeniowej w modelowaniu elementów żelbetowych.

 • Some developments in constitutive modelling of soft clays, Keynote lecture

  Publikacja
  • S. Wheeler
  • M. Cudny
  • H. Neher
  • C. Wiltafsky

  - Rok 2003

  Przedstawiono przegląd najczęściej stosowanych modeli konstytutywnych dla naturalnych gruntów słabonośnych, takich jak: gliny, namuły lub torfy. Skupiono się przede wszystkim na takich elementach charakterystyki mechanicznej gruntów słabonośnych jak: anizotropia, zjawisko pełzania i relaksacji oraz destrukturyzacja. Artykuł jest podsumowaniem 4-letniego projektu badawczego finansowanego w ramach 5 ramowego projektu Unii Europejskiej:...

 • Simple multi-laminate model for soft soils incorporating structural anisotropy and destructuration

  Publikacja

  - Rok 2003

  Zaproponowano nowy model konstytutywny należący do rodziny tzw. modeli wielopłaszczyznowych (multi-laminate) dla gruntów słabonośnych. Oryginalnymi rozwiązaniami w modelu są: wprowadzenie kierunkowo zależnej prekonsolidacji oraz uwzględnienie zmian anizotropii wytrzymałości na ściskanie podczas destrukturyzacji naturalnych gruntów słabonośnych. Model zweryfikowano dla podstawowych badań elementowych.

 • Sieci neuronowe w modelowaniu konstytutywnym

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł zawiera przegląd zastosowań sztucznych sieci neuronowych do modelowania praw konstytutywnych oraz własną propozycję dla klasy praw przyrostowo nieliniowych. Zaprezentowano zalety obliczeniowe sieci neuronowych, ogólne zasady modelowania oraz wyniki własnych symulacji.

 • Praktyczne aspekty modeli konstytutywnych gruntów drobnoziarnistych

  Publikacja

  Przedstawiono ogólne przybliżenie wybranych modeli gruntów drobnoziarnistych, które mogą być przydatne przy rozwiązywaniu praktycznych zagadnień początkowo - brzegowych z dziedziny geotechniki w różnych warunkach odkształcenia. Przegląd modeli jest ograniczony do grupy modeli sprężysto-plastycznych natomiast standardowym modelem odniesienia będzie model Coulomba-Mohra z liniową sprężystością Hooke'a.

 • Two approaches to model the behaviour of soft natural clays under principal stress axes rotation.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono porównanie dwóch podstawowych metod modelowania konstytutywnego pozwalających na symulację odkształcenia przy obrocie składowych głównych naprężenia. Dotyczy to zastosowania wzmocnienia kinematycznego oraz modelu wielopłaszczyznowego (multi-laminate). Wyniki symulacji porównano z wynikami badań laboratoryjnym w cylindrycznym aparacie skrętnym na próbkach w kształcie wydrążonego walca.

 • On the modelling of anisotropy and destructuration of soft clays within the multi-laminate framework.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaproponowano nowy model konstytutywny dla słabonośnych gruntów drobnoziarnistych, w którym anizotropię cech wytrzymałościowych połączono ze zmianami struktury szkieletu gruntowego. Model ten został sformułowany w ramach tzw. modeli wielopłaszczyznowych (multi-laminate) bazujących na teorii sprężysto-plastyczności. Przedstawiono praktyczne zastosowanie modelu do obliczeń nasypu drogowego na podłożu słabonośnym metodą elementów...