Wyniki wyszukiwania dla: szereg taylora - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: szereg taylora

Filtry

wszystkich: 6

wyczyść wszystkie filtry


Filtry wybranego katalogu

 • Kategoria

 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Wyniki wyszukiwania dla: szereg taylora

 • A multirate approach to DDS algorithm versus Taylor-series expansion technique.

  Publikacja

  Pokazano, że cyfrowy generator syntezy bezpośredniej (DDS) można traktować jako algorytm wieloszybkościowy. Rozważono i porównano dwa sposoby wykorzystania pamięci. W pierwszym z nich zastosowano filtr ułamkowo-opóźniający o strukturze Farrowa. Drugie podejście oparto na rotacji fazy na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora. Eksperymenty pokazują, że za pomocą obu tych sposobów, dla sinusoidy zespolonej generowanej w kwadraturowym...

 • Taylor type predictor for pressure changes

  Celem pracy jest ocena predykcji ciśnienia za pomocą rozwinięcia funkcji w szereg Taylora. Przewidywana wartość ciśnienia jest obliczana jako iloczyn wcześniejszych wartości mnożonych przez współczynniki wagowe wyznaczone w oparciu o szereg Taylora. Zaletą takiego podejścia jest możliwość analizy danych próbkowanych nierównomiernie. Podstawową wadą jest założenie, że ciśnienie jest dobrze aproksymowane przez wielomian niskiego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Probabilistic evaluation of test architectures for fully differential circuits

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł prezentuje model probabilistyczny przeznaczony do oceny, porównania i optymalizacji architektur testujących układy w pełni różnicowe. Model ma postać funkcji rozkładów gęstości prawdopodobieństwa amplitudy i fazy sygnału mierzonego w trakcie testowania. Parametry modelu są wyznaczane za pomocą rozwinięcia funkcji układowej w szereg Taylora. Poprawność modelu sprawdzono poprzez porównanie z wynikami symulacji, uzyskanymi...

 • Zastosowanie probabilistycznego modelu pomiaru do wyznaczania miar jakości testu

  Publikacja

  - Rok 2009

  Zaproponowano dwie szybkie metody wyznaczania probabilistycznych miar jakości testu na etapie projektowania, opracowane pod kątem zastosowań w testowaniu analogowych układów elektronicznych. Pierwsza analityczna metoda bazuje na dwóch modelach probabilistycznych - modelu pomiaru oraz modelu odpowiedzi układu testowanego na pobudzenie sygnałem testującym. Druga jest metodą Monte Carlo wydatnie przyspieszoną poprzez zastąpienie procesu...

 • Kwadraturowy DDS z ułamkowo-opóźniającym filtrem o strukturze flash-Farrow.

  Publikacja

  W pracy omawiamy nieliniowy algorytm cyfrowego generatora z syntezą bezpośrednią, zwanego krótko DDS od ang. Direct Digital Synthesizer. Proponujemy nowy algorytm kwadraturowego DDS. Pozwala on osiągnąć zarówno wysoki stopień czystości generowanej sinusoidy kwadraturowej, jak i bardzo małe błędy modulacji częstotliwości (FM) przy małej pojemności pamięci ROM, od której zależy pobór mocy zasilania. Ponadto proponujemy nowe podejście...

 • A memoryless direct digital synthesizer based on Taylor series approach.

  Publikacja

  W pracy rozważono dwa podejścia do projektowania cyfrowego, kwadraturowego generatora syntezy bezpośredniej (DDS). Pierwsze z nich wykorzystuje małą pamięć na próbki jednego okresu bazowej sinusoidy zespolonej o małej szybkości próbkowania i interpolację tej sinusoidy szeregiem Taylora do docelowej, większej szybkości próbkowania. Drugie jest rozwiązaniem bezpamięciowym z bezpośrednią aproksymacją zespolonej sinusoidy za pomocą...