Wyniki wyszukiwania dla: CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA

Filtry

wszystkich: 18
wybranych: 2

Wyniki wyszukiwania dla: CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA

  • Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych

    * Zespół Chemicznych Źródeł Prądu Zainteresowania badawcze zespołu koncentrują się głównie na zjawiskach na granicy faz pomiędzy elektrodą a elektrolitem oraz zjawiskach fazowych dotyczących transportu i przeniesienia ładunku. Zrozumienie tych przemian fizykochemicznych ma umożliwić wybór/zaprojektowanie odpowiednich materiałów - przewodników prądu, skutecznych w urządzeniach do magazynowaniu i konwersji energii elektrycznej (UMKE)....

  • Katedra Chemii Nieorganicznej

    Zespoły Badawcze

    * Opracowanie nowych metod syntezy nieorganicznej, odkrycie nowych typów reaktywności oraz katalizatorów użytecznych w ważnych procesach chemicznych. Badania koncentrują się wokół chemii kompleksów metali przejściowych z ligandami P-donorowymi oraz chemii pierwiastków grup głównych ze szczególnym uwzględnieniem fosforu i boru – aktualne kierunki badań: -reaktywne związki niskowalencyjnego fosforu – podobnie jak kompleksy karbenowe...