Wyniki wyszukiwania dla: ŁOŻYSKA WAŁÓW ŚRUBOWYCH - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ŁOŻYSKA WAŁÓW ŚRUBOWYCH

Wyniki wyszukiwania dla: ŁOŻYSKA WAŁÓW ŚRUBOWYCH

 • Foliowe łożysko ślizgowe poprzeczne, smarowane wodą, zwłaszcza do okrętowych wałów śrubowych, turbin wodnych i pomp wody

  Od lat 80-tych dwudziestego stulecia trwają prace nad nowym rodzajem łożysk, które nazwano łożyskami foliowymi. Łożyska stanowią inteligentną konstrukcję samoczynnie dostosowującą się do zmiennych warunków pracy. Łożyska foliowe charakteryzują się większą wydajnością, większą prędkością obrotów, temperaturą roboczą 40-2500 K, cichszą pracą oraz brakiem konieczności stosowania oleju, co czyni łożysko ekologicznym,...

 • Assessment of possible application of water lubricated sintered brass slide bearing for marine propeller shaft

  W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych smarowanego wodą łożyska poprzecznego z panwią wykonaną ze spieku brązu.Przedstawiono wyniki pomiarów rozkładu ciśnienia w filmie smarnym, trajektorie osi wału oraz oporów ruchu.Przeprowadzono ocenę przydatności tego typu łożyska do łożyskowania okrętowych wałów śrubowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Studium problemów badawczych oraz konstrukcyjnych okrętowych łożysk ślizgowych wałów głównych smarowanych wodą

  Publikacja

  - Rok 2013

  Wraz z intensywnym rozwojem techniki podwyższył się poziom oczekiwań względem nowo projektowanych i budowanych obiektów, w tym również jednostek pływających. Okazuje się jednak, że corocznie towarzystwa klasyfikacyjne odnotowują liczne awarie układów łożyskowych wałów śrubowych. Może być to związane z ciężkimi warunkami pracy, zwłaszcza mocno obciążonego łożyska rufowego. Przypuszczano również, że ograniczona trwałość niektórych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hybrydowe łożysko okrętowego wału głównego smarowane wodą - koncepcja i pierwsze badania eksperymentalne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat dotyczy okrętowych łożysk wałów śrubowych z polimerową panwią smarowanych wodą. Przedstawiono w nim wybrane wyniki badań łożyska z typową panwią oraz łożyska z tą samą panwią, ale z nieco zmienionym kształtem rowków smarnych. Zmiana ta, wprowadzona przez autorów, miała na celu polepszenie warunków wytworzenia się hydrodynamicznego filmu smarnego i zapewnienia pracy łożyska przy tarciu płynnym, czego nie stwierdzono w łożysku...

 • RAPORT - EKSPERTYZA Z POMIARÓW DRGAŃ LINII WAŁÓW NA JEDNOSTCE R14

  Publikacja

  Ekspertyza diagnostyczna dotycząca stanu technicznego lini transmisji mocy (linii wałów) opracowana na podstawie przeprowadzonych pomiarów drgań. Pomiary prędkości i przyspieszeń drgań generowanych przez węzły konstrukcyjne linii wałów okrętowego układu napędowego wykonano po naprawie głównej napędu okrętu w stoczni „NAUTA”, w celu określenia jego stanu dynamicznego. Rejestrację drgań przeprowadzono w płaszczyźnie pionowej (V)...

 • Ecological bearing systems for water turbines - two research programs aimed at making water turbines more "eco-friendly".

  Publikacja

  W pracy opisano próby wyeliminowania ropopochodnych środków smarowych z układów łożyskowania turbin wodnych. Próby dotyczą zastosowania bezsmarowych łożysk kierownic i smarowanych wodą łożysk wałów turbin. Wprowadzanie bezsmarowych łożysk kierownic wymaga stworzenia metod prognozowania ich trwałości w warunkach małych oscylacji. Do stosowania w łożyskach wałów zaproponowano smarowane wodą łożyska ceramiczne o oryginalnej konstrukcji,...

 • Wpływ nagniatania umacniającego na wytrzymałość zmęczeniową wałów okrętowych

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2014

  W artykule przedstawiono przyczyny pękania śrubowych wałów okrętowych oraz możliwości zwiększenia ich trwałości, wskutek podwyższenia wytrzymałości zmęczeniowej połączenia wtłaczanego śruba - wał śrubowy przez nagniatanie umacniające. Badania wykonano na próbkach o średnicy 25 mm na specjalnie w tym celu zbudowanej w Politechnice Gdańskiej maszynie zmęczeniowej MZ 30 z wodnym systemem chłodzenia próbki przy użyciu cieczy. Próbki...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Podstawy konstrukcji maszyn I, st. niestacjonarne MiBM (PG_00040051)

  Kursy Online
  • K. Druet
  • K. Mazur

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami zachodzącymi w podzespołach lub elementach maszyn, z modelami obliczeniowymi niezbędnymi przy konstruowaniu maszyn, z elementami i zespołami powszechnie stosowanymi w budowie maszyn - w szczególności z budową i zasadą działania: połączeń nierozłącznych (zwłaszcza spawanych) i rozłącznych (śrubowych), połączeń czop - piasta oraz wałów i osi.

 • Konstrukcja małych statków - sem. 6 - rok ak. 2020/2021 - studia niestacjonarne

  Kursy Online
  • A. Bocian

  Zakres przedmiotu: Pojęcia i definicje Zakres stosowania (przykładowe jednostki) Statki pasażerskie Statki rybackie Holowniki Statki ratownicze Jednostki szybkie Wymogi prawne (przepisy klasyfikacyjne, inne) Kadłub (zarys projektowania i konstrukcji) Materiały na konstrukcję kadłuba kadłuby stalowe kadłuby aluminiowe kadłuby z laminatów Kadłuby drewniane Szczegóły konstrukcji i wiązania Połączenia elementów konstrukcji Dno Burty...

 • Wytwarzanie okrętowych pędników śrubowych

  Publikacja

  W referacie przedstawiono technologię wytwarzania okrętowych pędników śrubowych począwszy od wyboru materiału, poprzez wykonanie formy, odlewanie, obróbkę mechaniczną, trasowanie, obróbkę cieplno-mechanicznąW dalszej części referatu przedstawiono proces wyrównoważania statycznego i dynamicznego oraz postanowienia zawarte w polskich normach.

 • Technologie napraw i montażu urządzeń - W/S, IM-M II stop., sem. 2 (PG_00038738)

  Kursy Online
  • K. Druet

  Procesy prowadzące do starzenia się obiektów technicznych, a w końcu do kresu ich zdatności. Diagnostyka w systemie eksploatacji obiektów technicznych. Weryfikacja elementów urządzenia. Bezpieczeństwo i niezawodność systemów technicznych. Odnowa obiektów technicznych – po fakcie oraz zapobiegawcza. Konserwacja urządzeń mechanicznych. Demontaż urządzenia – problemy z połączeniami (gwintowanymi, wtłaczanymi itp.). Naprawa korpusów...

 • Renowacja wałów przeciwpowodziowych

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono zalety nowoczesnej technologii zagęszczania dynamicznego. Jest to zupełna technologia renowacji zniszczonych wałów przeciwpowodziowych, które staną się stabilne i służyć będą społeczeństwu przez długie lata w warunkach zmiennych stanów wód.

 • Badania eksperymentalne polimerowego łożyska smarowanego wodą okrętowego wału śrubowego.

  Publikacja

  Referat prezentuje część wyników uzyskanych w trakcie badań eksperymentalnych polimerowego łożyska okrętowego wału głównego smarownego wodą. Zademonstrowano uzyskane w trakcie pracy badawczej wykresy współczynnika tarcia,rozkładu ciśnienia na obwodzie pomiędzy czopem a panwią oraz trajektorii środka czopa.

 • METODY IDENTYFIKACJI STANÓW NIEZDATNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ OKRĘTOWYCH WAŁÓW NAPĘDOWYCH – POMIARY DRGAŃ MECHANICZNYCH LINII WAŁÓW

  Analizując eksploatacyjne przyczyny utraty współosiowości linii okrętowych wałów napędowych należy zauważyć, że jedynie systematyczna kontrola wzajemnego posadowienia elementów linii napędowej (silnika, linii wałów pośrednich i wału śrubowego) prowadzi do zwiększenia niezawodności okrętowego układu napędowego. Wstępnej oceny stanu współosiowości linii wałów okrętowych, w zakresie ich przesunięcia i załamania dokonuje się podczas...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Stożkowe łożyska magnetyczne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono konstrukcję stożkowych łożysk magnetycznych. Ten typ łożyska znakomicie nadaje się do łożyskowania krótkich wirników o znacznych średnicach. Autorzy zastosowali łożyska magnetyczne do łożyskowania wirnika pędnika wodnego. W grupie łożysk magnetycznych, podobnie jak w klasycznych łożyskach, można wyróżnić łożyska: promieniowe, osiowe i stożkowe. Przedstawiona klasyfikacja związana jest z kierunkiem przenoszonych...

 • Problematyka łożysk tocznych linii wałów okrętowych.

  Publikacja

  - TRIBOLOGIA - Rok 2002

  Przedstawiono zasady, którymi powinien kierować się konstruktor przy wyborze łożysk tocznych linii wałów. Pokazano i omówiono kilka typowych rozwiązań konstrukcyjnych poprzecznych, wzdłużnych i wzdłużno-poprzecznych łożysk tocznych linii wałów. W części poświęconej obliczeniom łożysk tocznych pokazano podstawowe równania, które mogą być wykorzystane przy określaniu obciążeń zastępczych, średniej prędkości obrotowej, stosunku...

 • Łożyska ślizgowe smarowane wodą

  Publikacja

  Łożyska ślizgowe smarowane wodą wykonywane są obecnie z kompozytów polimerowych, kompozytów gumowych, kompozytów metalowych i ceramiki. Najczęściej z kompozytów polimerowych, przy czym znacznie rośnie udział materiałów ceramicznych. Przedstawiono przegląd konstrukcji łożysk ślizgowych smarowanych wodą i rodzajów stosowanych przez światowe firmy materiałów na łożyska. Opisano unikatowe rozwiązanie konstrukcyjne poprzecznego, klockowego...

 • Wielkogabarytowe hydrodynamiczne łożyska wzdłużne

  Publikacja

  - Rok 2012

  W monografii przedstawiono problemy konstrukcyjne i badawcze hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych o dużych średnicach. Łożyska takie stanowią istotne i niezwykle odpowiedzialne podzespoły hydrogeneratorów elektrowni wodnych. Z uwagi na rozmiary (średnice przekraczają niekiedy 5 metrów) i złożoność zjawisk łożyska te wymagają specjalnej postaci konstrukcyjnej, a ich dokładna analiza obliczeniowa przysparza wiele problemów. Dodatkowo...

 • METODY IDENTYFIKACJI STANÓW NIEZDATNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ OKRĘTOWYCH WAŁÓW NAPĘDOWYCH – POMIARY WSPÓŁOSIOWOŚCI LINII WAŁÓW

  W okrętownictwie, podobnie jak w innych dziedzinach związanych z budową i eksploatacją maszyn nadrzędnym czynnikiem stymulującym bezpośrednio rozwój diagnostyki technicznej jest chęć zredukowania do absolutnego minimum następujących zagrożeń: zagrożeń związanych z utratą zdrowia i życia ludzkiego, zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska, zagrożeń związanych ze stratami ekonomicznymi. Szacuje się, że ponad 50% ogólnej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sprzęgło kołnierzowe umożliwiające precyzyjne osiowanie wałów hydrozespołu.

  W artykule przedstawiono unikatowy sposób dokładnego i pewnego osiowania wałów generatora i turbiny. Głównym problemem przy montażu hydrozespołu jest odpowiednio dokładne i pewne wyosiowanie wału w celu uniknięcia załamania osi wału. Regulacja współosiowości odbywa się zazwyczaj za pomocą skrobania kołnierzy lub podkładania cienkich podkładek, wsuwanych pomiędzy kołnierze sprzęgła. Metoda skrobania wymaga od pracowników dużego...

 • Ekspertyza techniczna wałów głównych napędowych na pochylniach Kanału Elbląskiego

  Wykonano ekspertyzę stanu technicznego żeliwnych wałów napędowych. Sformułowano wnioski dotyczące dalszej eksploatacji.

 • OBLICZENIA ŁOŻYSKA TYPU „Y” TURBOZESPOŁU EC BĘDZIN

  Publikacja

  - Rok 2014

  W pracy przeprowadzono analizę geometrii łożyska antywibracyjnego typu Y przeznaczonego do zainstalowania w turbinie parowej. Wykonano obliczenia wpływu ukształtowania klinów smarowych na właściwości filmu olejowego. Wytypowano geometrię łożyska przeznaczoną do wdrożenia.

 • Łożyska wzdłużne - współczesne problemy eksploatacyjne.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono eksploatacyjne problemy łożysk wzdłużnych. problemy te wynikają z odkształceń klocków, nierównomiernego rozkładu obciążenia, nadmierną temperaturą i niewystarczającą obciążalnością w warunkach rozruchu i zatrzymania. Problemy te są najbardziej dotkliwe w łożyskach dużych rozmiarów. Najważniejszym problemem eksploatacyjnym jest brak skutecznych systemów diagnostycznych umożliwiających monitorowanie stany łożyska

 • Ekspertyza z pomiarów drgań linii wałów na jednostce TRB631

  Publikacja

  Ekspertyza diagnostyczna dotycząca stanu technicznego dwóch linii transmisji mocy (linii wałów) opracowana na podstawie przeprowadzonych pomiarów drgań w 26 punktach pomiarowych, przy jednoczesnej pracy silników napędowych L i PB (wspólnej pracy linii wałów obu burt), w II zakresach ustalonego obciążenia „pół-naprzód” i „cała-naprzód”. Pomiary prędkości i przyspieszeń drgań generowanych przez węzły konstrukcyjne okrętowego układu...

 • Rola łożyska ludzkiego w analityce ksenobiotyków

  Łożysko jest ważnym organem łączącym matkę oraz dziecko. Ułatwia transport substancji odżywczych do płodu, ale także umożliwia migrację substancji toksycznych. Stosowanie używek w trakcie trwania ciąży stanowi poważny problem społeczny, ponieważ substancje te dzięki swojej budowie mogą przenikać przez łożysko i wpływać niekorzystnie na rozwój płodu. W związku ze szkodliwością tych substancji konieczne jest prowadzenie biomonitoringu...

 • RAPORT-EKSPERTYZA Z POMIARÓW DRGAŃ LINII WAŁÓW NA JEDNOSTCE ORP „PIORUN”

  Publikacja

  Ekspertyza diagnostyczna dotycząca stanu technicznego lini transmisji mocy (linii wałów) opracowana na podstawie przeprowadzonych pomiarów drgań. Pomiary prędkości i przyspieszeń drgań generowanych przez węzły konstrukcyjne linii wałów okrętowego układu napędowego wykonano po naprawie głównej napędu okrętu w stoczni „NAUTA”, w celu określenia jego stanu dynamicznego. Rejestrację drgań przeprowadzono w: • płaszczyźnie pionowej (V)...

 • Ekspertyza z pomiarów drgań linii wałów na jednostce ORP "ORKAN"

  Publikacja

  Ekspertyza diagnostyczna dotycząca stanu technicznego trzech linii transmisji mocy (linii wałów) opracowana na podstawie przeprowadzonych pomiarów drgań w 14 punktach pomiarowych, przy jednoczesnej pracy silników napędowych L, ŚR i PB (wspólnej pracy wszystkich linii wałów), w III zakresach ustalonego obciążenia. Pomiary prędkości i przyspieszeń drgań generowanych przez węzły konstrukcyjne okrętowego układu napędowego wykonano...

 • Właściwości materiałów łożyskowych stosowanych w łożyskach ślizgowych okrętowych linii wałów.

  Publikacja

  Omówiono problematykę właściwości licznej grupy materiałów łożyskowych metalowych i niemetalowych, stosowanych w łożyskach ślizgowych okrętowych linii wałów. Określono wymagania dla tych materiałów oraz omówiono warunki pracy łożysk ślizgowych. Podano krótkie charakterystyki najczęściej stosowanych materiałów tzn. białych metali cynowych, białych metali ołowiowych, białych metali kadmowych, brązów, mosiądzów, stopów aluminium,...

 • Modelowanie przepływu oleju pomiędzy klockami wzdłużnego łożyska ślizgowego

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono model MES wzdłużnego łożyska ślizgowego, wykonany przy pomocy programu ANSYS. Prezentowany model umożliwia badanie przypadków smarowania zanurzeniowego oraz smarowania wymuszonego. Przedstawiono korzyści stosowania technik CFD (Computational Fluid Dynamic) pozwalających na obserwację ruchu oleju pomiędzy klockami łożyska ślizgowego w przypadku nietypowych konstrukcji systemów smarowania.

 • Modelowanie przepływu oleju w przestrzeni międzysegmentowej łożyska wzdłużnego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W świetle różnego rodzaju badań i analiz rzeczywistych konstrukcji łożyskowych, wartość temperatury wlotowej do szczeliny smarowej ma istotne znaczenie dla pracy i bezpieczeństwa łożyska. W artykule przedstawiono model MES przestrzeni międzysegmentowej oraz wyznaczone pole temperatur łożyska nośnego EW Dychów. Pozwala on określić rozkład temperatury oleju na wlocie do szczeliny.

 • RAPORT - EKSPERTYZA Z POMIARÓW DRGAŃ LINII WAŁÓW NA JEDNOSTCE ORP „RESKO”

  Publikacja

  Ekspertyza diagnostyczna dotycząca stanu technicznego dwóch linii transmisji mocy (linii wałów) opracowana na podstawie przeprowadzonych pomiarów drgań w 26 punktach pomiarowych, przy jednoczesnej pracy silników napędowych L i PB (wspólnej pracy linii wałów obu burt), w II zakresach ustalonego obciążenia „pół-naprzód” i „cała-naprzód”. Pomiary prędkości i przyspieszeń drgań generowanych przez węzły konstrukcyjne okrętowego układu...

 • Hybrydowa technologia wzmacniania gruntu w renowacji wałów przeciwpowodziowych

  W artykule przedstawiono propozycję kompleksowego podejścia do renowacji wałów przeciwpowodziowych z zastosowaniem tzw. technologii hybrydowych. Autorzy prezentują technologię, opracowaną z udziałem Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej, łączącą znane metody dynamicznego wzmacniania podłoża gruntowego. Technologia, w swej hybrydowej formule, zapewnia odpowiednie wzmocnienie podłoża zalegającego...

 • Michał Wodtke dr hab. inż.

 • Weryfikacja modelu hydrostatycznego wspomagania łożyska nośnego hydrogeneratora

  Publikacja

  - TRIBOLOGIA - Rok 2003

  W referacie przedstawiono model MES szczeliny olejowej oraz klocka łożyska nośnego hydrogeneratora elektrowni Porąbka-Żar. W obliczeniach uwzględniano deformacje sprężyste klocka, przepływ oleju przez szczelinę olejową oraz warunki podparcia klocka. Przedstawiono również niektóre wyniki obliczeń uzyskane za pomocą opisanego modelu MES i porównano je z wynikami pomiarów doświadczalnych przeprowadzonych na stanowisku badawczym AGH...

 • ANALIZA I MODERNIZACJA ŁOŻYSKA NR 1 TURBOZESPOŁU TG3 EC BYDGOSZCZ

  Publikacja

  Celem pracy było wykonanie analizy warunków pracy łożyska nr 1 turbozespołu TG3 zainstalowanego w EC Bydgoszcz oraz opracowanie projektu nowego łożyska o korzystniejszych własnościach dynamicznych w celu uzyskania stabilniejszej pracy turbozespołu w całym zakresie mocy.

 • RAPORT - EKSPERTYZA Z POMIARÓW DRGAŃ LINII WAŁÓW NA JEDNOSTCE ORP „DĄBIE”

  Publikacja

  Ekspertyza diagnostyczna dotycząca stanu technicznego dwóch linii transmisji mocy (linii wałów) opracowana na podstawie przeprowadzonych pomiarów drgań w 26 punktach pomiarowych, przy jednoczesnej pracy silników napędowych L i PB (wspólnej pracy linii wałów obu burt), w II zakresach ustalonego obciążenia „pół-naprzód” i „cała-naprzód”. Pomiary prędkości i przyspieszeń drgań generowanych przez węzły konstrukcyjne okrętowego układu...

 • Hydrodynamiczne łożyska wzdłużne z warstwą ślizgową z PEEK

  Publikacja

  - Rok 2017

  Monografia zawiera podsumowanie stanu wiedzy w zakresie hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych z polimerową warstwą ślizgową uzupełnione o wyniki badań własnych autora w tym obszarze. W pierwszej części przedstawiono obszerny przegląd znanych z literatury wyników badań, a także opis doświadczeń eksploatacyjnych łożysk z wahliwymi segmentami z pokryciem powierzchni ślizgowej materiałami polimerowymi na bazie PTFE oraz PEEK. Materiały...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Use of CPTU and DMT in rehabilitation of flood embankments

  Zastosowanie badań CPTU i DMT do oceny stanu wałów przeciwpowodziowych Żuław Wiślanych oraz do koncepcji projektowania ich wzmocnienia i uszczelnienia. Wyznaczenie wytrzymałości gruntów słabych pod wałem z oszacowaniem wskaźnika prekonsolidacji. Uwzględnienie kształtu krzywej dyssypacji nadwyżki ciśnienia wody w porach gruntu generowanej podczas wciskania końcówki CPTU do oceny współczynnika filtracji oraz historii naprężenia w...

 • Optymalny kształt szczeliny smarowej hydrodynamicznego łożyska wzdłużnego dla zróżnicowanych wymuszeń.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Kształt szczeliny smarowej w hydrodynamicznym łożysku wzdłużnym ma duży wpływ na jego właściwości, dlatego uzyskanie optymalnego kształtu szczeliny smarowej podczas pracy powinno przyczynić się do poprawy właściwości łożyska. Wykorzystując opracowaną metodykę optymalizacji kształtu szczeliny smarowej przeprowadzono teoretyczne badania wpływu wymuszeń na postać optymalnego kształtu szczeliny smarowej. Podczas optymalizacji zastosowano...

 • Wpływ wymuszeń na postać optymalnego kształtu szczeliny smarowej hydrodynamicznego łożyska wzdłużnego

  Publikacja

  - Rok 2003

  Kształt szczeliny smarowej w hydrodynamicznym łożysku wzdłużnym ma duży wpływ na właściwości łożyska, stąd jedną z dróg ich poprawy jest dążenie do optymalizacji kształtu szczeliny smarowej podczas pracy. Stosowane metody projektowania nie uwzględniają jednak zależności pożądanego kształtu szczeliny smarowej od warunków pracy łożyska (wymuszeń). Wyznaczanie optymalnego kształtu szczeliny smarowej łożyska jest jednym z etapów projektowania...

 • Układy chłodzenia oleju smarującego łożyska wzdłużne turbin wodnych

  Publikacja

  - TRIBOLOGIA - Rok 2002

  Omówiono charakterystyczne cechy wewnętrznych i zewnętrznych układów chłodzenia oleju smarującego hydrodynamiczne łożyska wzdłużne w turbinach wodnych o wałach pionowych. Zaprezentowano także problemy związane z projektowaniem zewnętrznych układów chłodzenia. Na przykładzie układu chłodzenia hydrozespołu nr 2 elektrowni szczytowo-pompowej (esp) Żar omówiono efekty stosowania zewnętrznych układów chłodzenia.

 • Modelowanie procesów energetycznych w obrotowym układzie mechanicznym dla potrzeb diagnozowania zmęczenia okrętowych wałów napędowych

  Publikacja

  W rozprawie podjęto problematykę energetycznych skutków pękania zmęczeniowego okrętowych wałów napędowych w kontekście ich diagnozowania. Dokonano parametrycznej i konstrukcyjnej klasyfikacji okrętowych układów napędowych z zawężeniem obszaru typów okrętów najbardziej podatnych na pęknięcia zmęczeniowe wałów okrętowych. Przeprowadzono badania modelowe na stanowisku wytrzymałościowym odzwierciedlającym pracę okrętowej linii napędowej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badania doświadczalne układu indywidualnego zasilania poprzecznego łożyska ślizgowego

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki testów doświadczalnych nowego układu indywidualnego zasilania poprzecznego łożyska ślizgowego, którego działanie oparte jest na współpracy stałego pierścienia smarującego i prowadnicy hydrodynamicznej. Przedstawiono budowę stanowiska badawczego i metodykę badań. Wyznaczono charakterystyki objętościowego natężenia przepływu, ciśnienia i temperatury oleju w funkcji prędkości obrotowej i parametrów geometrycznych...

 • Nowoczesne technologie uszczelniania wałów przeciwpowodziowych.

  Publikacja
  • A. Brożek

  - Materiały Budowlane - Rok 2003

  Opisano zastosowanie wąskoszczelinowych przesłon przeciwfiltracyjnych wykonywanych w technologii WIPS wibracyjnie iniektowana przesłona szczelinowa oraz DSM ( ang. deep soil mixing - mieszanie wgłębne gruntu). Przedstawiono przykłady zastosowania w Polsce.

 • Obliczenia i projekt nowego łożyska nr 1 turbozespołu TG-2 EC w Gdańsku

  Publikacja

  - Rok 2012

  Celem pracy było wykonanie optymalizacji geometrii łożyska nr 1 turbozespołu TG2 w celu uzyskania maksymalnej poprawy własności dynamicznych łożyska. W tym celu przeanalizowano kilkanaście różnych wariantów geometrycznych i wybrano najbardziej optymalne dla tego przypadku rozwiązanie. Opracowano dokumentację techniczną nowego łożyska. Łożysko wdrożono w turbinie parowej EC Gdańsk.

 • Experimental tests of water lubricated marine rubber bearing

  Publikacja

  - Rok 2008

  W referacie przedstawiono stosowane obecnie rodzaje łożysk gumowych smarowanych wodą. Omówiono ich zalety i wady.W drugiej części pracy przedstawiono wyniki badań eksperymantalnych typowego okrętowego łożyska gumowego. Uzyskane rezultaty porównano z wynikami badań łożysk z polimerową panwią.

 • Wpływ podatnego podparcia klocków łożyskowych na pracę hydrodynamicznego łożyska wzdłużnego turbiny wodnej.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono proces projektowania modernizacji łożyska wzdłużnego hydrogeneratora. Na podstawie eksploatacyjnych danych o zróżnicowaniu temperatury klocków łożyskowych, na drodze obliczeń elasto-termo-hydrodynamicznych, zdiagnozowano konieczność wyrównania rozkładu obciążenia na obwodzie łożyska. Cel osiągnięto wprowadzając pod klockami sprężyny płytowe, skonstruowane w oparciu o obliczenia MES.

 • Wpływ chropowatości na pracę hydrodynamicznego łożyska smarowanego wodą z polimerową panwią

  Publikacja

  W referacie przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań eksperymantalnych, których celem było zbadanie wpływu ułożenia i wysokości chropowatości na pracę łożyska smarowanego wodą.

 • Modelowanie zasilania łożyska ślizgowego olejem z wykorzystaniem prowadnicy hydrodynamicznej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono koncepcje zasilania łożyska poprzecznego olejem z wykorzystaniem współpracy stałego pierścienia smarującego i prowadnicy hydrodynamicznej. Zaprezentowano analizę rozkładów ciśnienia dla dwóch wariantów płaskich modeli szczelin zasilających w oparciu o obliczenia analityczne oraz obliczenia z wykorzystaniem metody elementów skończonych (program ANSYS). Wykazano przydatność proponowanej koncepcji poprzez...

 • Modelowanie zasilania łożyska ślizgowego olejem z wykorzystaniem prowadnicy hydrodynamicznej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono koncepcje nowego układu zasilania łożyska poprzecznego, którego działanie oparte jest na wykorzystaniu współpracy stałego pierścienia smarującego i prowadnicy hydrodynamicznej. Zaprezentowano model kanału zasilającego, przy pomocy którego przeprowadzono analizę obliczeniową przepływu oleju z użyciem metody elementów skończonych (program ANSYS). Wykazano przydatność proponowanej koncepcji zasilania poprzez wyznaczenie...