Wyniki wyszukiwania dla: ŚRODOWISKO OTWARTE I ZAMKNIĘTE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ŚRODOWISKO OTWARTE I ZAMKNIĘTE

Wyniki wyszukiwania dla: ŚRODOWISKO OTWARTE I ZAMKNIĘTE

 • Scattering by a set of pseudochiral cylinders

  Publikacja

  Analiza rozpraszania fali elektomagnetycznej na układzie cylindrów wykonanych z materiału pseudochiralnego. Analiza obejmuje problemy zamknięte (złącza falowodowe) i otwarte (rozpraszanie w wolnej przestrzeni). Analiza bazuje na metodzie dopasowania rodzajów i zmodyfikowanej procedurze iteracyjnej rozpraszania fali e-m.

 • Bewertung der qualität von online lernmodulen = Próba oceny jakości e-Lerningowych modułów online

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy dokonano klasyfikacji rozwiązań modułów (systemów) e-Learning wg. sposobu ich tworzenia (tj. systemy autorskie, komercyjne, otwarte, zamknięte, standardowe, niestandardowe), funkcjonalności, interaktywności, obciążania sieci. Przedstawiono również wybrane kryteria (tj. merytoryczne, dydaktyczne i multimedialne) oceny jakości modułów dostępnych online pod kątem ich wykorzystywania w systemach zdalnego nauczania. Na zakończenie...

 • Open Access w naukach biomedycznych

  Publikacja

  Open Access (OA) Movement to nazwa ruchu społecznego, którego celem jest zminimalizowanie przeszkód w upowszechnianiu wyników badań naukowych, a także bardziej efektywne wykorzystywanie nakładów na naukę. Jego historia sięga lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy pojawiły się pierwsze formy sieci rozległych, ale zasadniczy rozwój nastąpił w latach dziewięćdziesiątych wraz z nadejściem tzw. ery cyfrowej. Pojawiła się wówczas koncepcja...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług

  Publikacja

  - Rok 2013

  Tematyka rozprawy dotyczy aplikacji kontekstowych wykonywanych w środowisku czasu rzeczywistego typu *pervasive computing*. To środowisko nazywane jest przestrzenią inteligentną a aplikacje w niej wykonywane określane są jako Interaktywne Aplikacje Iteracyjne (IAI). IAI analizuje w sposób ciągły sytuacje (wyrażone przez kontekst) zachodzące w przestrzeni i w zależności od bieżącego kontekstu podejmuje określone działania. W skład...

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...

 • Otwarte innowacje w inicjatywach klastrowych

  Publikacja

  - PRZEGLĄD ORGANIZACJI - Rok 2019

  Specyfika funkcjonowania inicjatyw klastrowych czyni z nich idealne podłoże do wcielania w życie idei open innovation – ułatwiają bowiem nawiązywanie kontaktów z innymi podmiotami, stawiają na otwartość swoich członków i budowę relacji opartych na zaufaniu, stanowią platformę wymiany zasobów (w tym przede wszystkim informacji i wiedzy) oraz wspólnego kreowania rozwiązań innowacyjnych. W artykule podjęto rozważania teoretyczne dotyczące...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Miasto otwarte na morze - 'gorący' problem Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2011

  Gdynia od samego początku powstawała jako miasto otwarte na morze. Nie tylko dlatego, że u jej podstaw leżała rozpoczęta w 1920 r. budowa portu, ale również dlatego, że właściwie od razu stała się polska "bramą na świat" także w sensie kulturowym i społecznym. Wizerunek ten zrodził się w latach międzywojennych, w inspirujących projektach Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni. Obejmowała ona zespół urbanistyczny Mola Południowego oraz...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Środowisko zarządzania projektem

  Publikacja

  - Rok 2006

  W niniejszym rozdziale zawart jest przegląd wybranych elementów składowych oraz zasad funkcjonowania środowiska projektu. Środowisko to rózni się od środowiska, wktórym realizowane są procesy i działania powtarzalne. Należy zwrócić uwagę, że nie oznacza to, iż proces zarządzania projektem jest trudniejszy od zarządzania operacjami trwającymi - tyle tylko, że zarządzanie projektami stwarza odmienny, niepowtarzalny zestaw problemów.

 • Środowisko Mieszkaniowe

  Czasopisma

  ISSN: 1731-2442 , eISSN: 2543-8700

 • Wpływ eksploatacji opon na środowisko

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono wpływ eksploatacji opon na środowisko uwzględniając takie aspekty jak: hałas opon, opór toczenia oraz przyczepność. Zaprezentowano zasady oznaczania opon za pomocą specjalnych etykiet, na podstawie których można ocenić wybrane parametry opon w kontekście wpływu na środowisko i bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu.

 • Otwarte zasoby edukacyjne - przegląd inicjatyw w Polsce i na świecie

  Publikacja

  Otwarte zasoby edukacyjne (OZE) to materiały szkoleniowe oraz narzędzia wspierające zarówno uczenie, jak i nauczanie. Zjawisko to nierozerwalnie łączy się z szerszym pojęciem otwartej edukacji (OE), które postuluje zniesienie barier w nauczaniu tak, aby uczący się mogli zdobywać wiedzę zgodnie ze swoimi potrzebami edukacyjno-szkoleniowymi. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z zagadnieniem otwartych zasobów edukacyjnych,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Open tubular trapping - present and future prospects

  Otwarte pułapki kapilarne posiadają pewne unikalne właściwości, które ułatwiają ich zastosowanie zarówno w analizie próbek gazowych jak i wodnych - na przykład niskie opory przepływu umożliwiają ich bezpośrednie połączenie z większością technik rozdzielania chromatograficznego. W pracy opisano etapu rozwoju OTT na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technologii ich wytwarzania oraz sposobów...

 • Wspomaganie komputerowe oceny oddziaływania na środowisko

  Publikacja

  - Rok 2005

  Ocena oddziaływania na środowisko należy do najważniejszych i najszybciej rozwijających się prewencyjnych instrumentów ochrony środowiska na świecie. Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji ocen, w których, między innymi określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania...

 • Wpływ stoczni na środowisko naturalne

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie, w sposób przeglądowy, opisano podstawowe problemy związane z wpływem stoczni na środowisko naturalne. Podpunkty 1 i 2 odnoszą się do sytuacji przeszłej i obecnej. Podpunkty 3 i 4 odnoszą się do sytuacji nowej, która wynika ze wstąpienia Polski do UE. Pociąga to za sobą konieczność wprowadzenia zmian dostosowawczych przez każdą ze stoczni.

 • Środowisko w polskim systemie zarządzania

  Publikacja

  - Rok 2005

  Ksiązka poświęcona ekonomicznym i prawnym aspektom integracji europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Ukazuje proces zbliżania polskiego ustawodawstwa do praw Unii Europejskiej, wynegocjowane okresy przejściowe oraz zmiany wynikające z Traktatu Akcesyjnego i prawa polskiego. Pomaga zrozumieć jak chronić środowisko naturalne, jak ochrona ta funkcjonuje w unijnym zarządzaniu, także przestrzegania, jakie programy w tym zakresie...

 • Środowisko gospodarcze

  Kursy Online
  • K. Darowicki

  Stopień II Semestr III specjalność: IK przedmiot obieralny: II

 • MATLAB i jego środowisko

  Publikacja

  MATLAB jest pakietem obliczeniowym i programistycznym przygotowanym przede wszystkim do obliczeń numerycznych, analizy danych i wizualizacji wyników. Pakiet stanowi środowisko wyposażone w wiele narzędzi obliczeniowych i graficznych działających na bazie predefiniowanych funkcji oraz język programowania umożliwiający tworzenie własnych skryptów. Podstawowym typem danych w języku MATLAB jest macierz (matrix). Stąd nazwa MATrix...

 • Diploma Seminar kopiuj 1

  Kursy Online
  • J. Głuch

  Obiegi turbin parowychObieg Claussiusa-Rankine’a, Wpływ parametrów pary na sprawność obiegu C-R, Obieg z przegrzewem międzystopniowym, Regeneracyjny podgrzew wody zasilającej, Okrętowe siłownie parowe. Obiegi siłowni jądrowych i termojądrowych. Obiegi turbin gazowychObieg otwarty prosty, ―          Sprężanie w sprężarce, ―          Doprowadzanie ciepła w komorze spalania, ―          Rozprężanie w turbinie, ―         ...

 • Wybrane zagadnienia kierunku dyplomowania kopiuj 1

  Kursy Online
  • J. Głuch

  Obiegi turbin parowychObieg Claussiusa-Rankine’a, Wpływ parametrów pary na sprawność obiegu C-R, Obieg z przegrzewem międzystopniowym, Regeneracyjny podgrzew wody zasilającej, Okrętowe siłownie parowe. Obiegi siłowni jądrowych i termojądrowych. Obiegi turbin gazowychObieg otwarty prosty, ―          Sprężanie w sprężarce, ―          Doprowadzanie ciepła w komorze spalania, ―          Rozprężanie w turbinie, ―         ...

 • Oceny oddziaływania na środowisko w urbanistyce

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł prezentuje oceny oddziaływania na środowisko, często w praktyce niesłusznie uznawane jedynie za formalność utrudniającą rozpoczęcie działalności inwestycyjnej, jako niedoceniane, a niezwykle pomocne narzędzie wspomagające planowanie przestrzenne w osiąganiu ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono genezę, ideę, cele i potencjał systemu ocen środowiskowych, oraz jego mankamenty, zarówno na świecie jak...

 • Artificjal environment for simulation of emergent behaviour

  Publikacja

  Przedstawiono opracowane środowisko dla modelowania zjawisk, w których współdziałanie wielu prostych jednostek prowadzi do powstawania złozonych struktur. Sposób oddziaływania jednostki zawarty jest w jej strukturze, która interpretowana jest poprzez specjalnie zdefiniowany język podobny do Prologu.

 • Pale rurowe otwarte - formowanie się korka gruntowego

  Podstawowe czynniki wpływające na formowanie się korka gruntowego w palach rurowych otwartych wprowadzanych w grunty piaszczyste. Tarcie na wewnętrznej powierzchni rury w części aktywnej korka decyduje o jego nośności. Przedstawiono metodę wyznaczania nośności korka gruntowego pod obciążeniem statycznym.

 • Środowisko sieci IP jako platforma edukacyjna

  Publikacja

  Ogólnoświatowa sieci Internet oraz mechanizmy umożliwiające jej funkcjonowanie, od początku swojego istnienia zostały zaprojektowane z myślą o gromadzeniu, przechowywaniu, udostępnianiu i wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy. Nic więc dziwnego, iż bardzo szybko znalazły zastosowanie nie tylko jako narzędzie wspierające badania naukowe, lecz także jako środowisko pozwalające efektywnie realizować zróżnicowane zadania dydaktyczne....

 • Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Przypadek Rospudy

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł omawia potrzebę i zakres studiów krajobrazowych, które powinny być wykonywane w ramach ocen oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko. Szczególnym przypadkiem, na bazie którego zaprezentowano zalecaną metodykę ocen oddziaływania na krajobraz, jest obwodnica Augustowa, najbardziej kontrowersyjna inwestycja drogowa ostatnich lat w Polsce. W ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Augustowa, sporządzonego...

 • Ocena cyklu życia - wieloaspektowa analiza oddziaływania produktu na środowisko

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono zasady oceny wpływu na środowisko techniką LCA zgodnie z normami Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji. Technika LCA jest ekologicznym wskaźnikiem stanowiącym podstawę dokonania wyboru w kwestiach środowiskowych towarzyszących procesom produkcyjnym i usługowym, lub innej działalności człowieka. Zaletą tej techniki jest porównywanie wielkości oddziaływania na środowisko przez dwa lub większą liczbę produktów, różne...

 • Wiki-WS - repozytorium kodów źródłowych i środowisko wykonawcze usług sieciowych

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule opisano platformę Wiki-WS, która obejmuje otwarte repozytorium wraz z podsystemem zarządzającym zgromadzonymi w nim usługami sieciowymi oraz monitorowaną platformę wykonawczą. Przedstawiono potencjalnych użytkowników oraz korzyści płynące z wykorzystania Wiki-WS. Omówiono zalety dostępu do danych równocześnie z procesu wytwórczego i produkcyjnego. Zaprezentowano i omówiono aktualny stan prac nad platformą. Opisano dalszy...

 • Otwarte innowacje w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach

  Publikacja

  - Rok 2021

  Niniejsza monografia poświęcona jest analizie związku między działalnością in­nowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw a otwartymi innowacjami. Publikacja wpisuje się w szeroki nurt badań empirycznych nad otwar­tymi innowacjami oraz stanowi uzupełnienie luki poznawczej dotyczącej badania zależności między wykorzystaniem OI a aktywnością innowacyjną polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Badania empiryczne, których fragment...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Środowisko wspomagające zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych.

  Artykuł prezentuje środowisko komputerowe wspierające proces zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych. We wstępie wprowadzono charakterystykę procesu zarządzania ryzykiem oraz przedstawiono podział tego procesu na poszczególne fazy. Następnie omówiono potrzeby informatycznego wsparcia zarządzania ryzykiem i zaproponowano prototypowe narzędzie system Risk Guide. Opisano zakres oferowanego wsparcia i wbudowaną...

 • Środowisko i Rozwój

  Czasopisma

  ISSN: 1641-7186

 • Heterogeniczne środowisko testowe na potrzeby weryfikacji mechanizmów systemu netBaltic

  Przedstawiono heterogeniczne środowisko testowe integrujące różne techniki transmisji, wykorzystywane w testach elementów systemu netBaltic. Omówiono poszczególne istotne komponenty systemu testowego: sieć nabrzeżną, instalację na jednostkach pływających oraz instalację na boi pomiarowej. Jako ilustrację możliwości systemu zaprezentowano przykładowe wyniki uzyskane w opisanym środowisku.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Infografika - aktywizujące środowisko edukacyjne

  Publikacja

  - Edukacja - Technika - Informatyka - Rok 2018

  Artykuł analizuje szerokie spektrum zagadnień związanych z infografikami. Opisuje sposoby ich tworzenia w celu efektywnej wizualizacji informacji, danych i wiedzy oraz publikowania ich w portalach LCMS dla osiągnięcia celów pedagogicznych. Zwraca uwagę na znaczenie, jakie mają w stymulowaniu studentów do aktywnego i kreatywnego uczestniczenia w procesie uczenia się. Podkreśla także ich ogromną rolę w innowacyjnej edukacji, w szczególności...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Środowisko agentowe w BeesyCluster

  Publikacja

  - Rok 2010

  System BeesyCluster pozwala na udostępnianie i integrowanieusług (np. obliczeniowych) w środowisku rozproszonym. Korzystając zudostępnionych usług, oraz funkcji zarządzania usługami i przepływem danych oferowanych przez BeesyCluster, użytkownik może komponować złożone scenariusze wykonania usług.Wbudowany w BeesyCluster moduł optymalizacji i wykonania scenariuszajest rozwiązaniem scentralizowanym, podatnym na szereg zagrożeń związanych...

 • MOOCs jako otwarte zasoby edukacyjne wspierające edukację dla Przedsiębiorczości

  Publikacja

 • Oceny oddziaływania na środowisko w ochronie krajobrazu

  Publikacja

  - AURA - Rok 2006

  Artykuł ukazuje rolę ocen środowiskowych dla ochrony i kształtowania krajobrazu, coraz powszechniej uznawanego za wskaźnik jakości życia, wspólne bogactwo oraz kluczowy element tożsamości europejskiej. Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), uważane na świecie za jeden ze skuteczniejszych instrumentów realizujących cele ochrony środowiska i krajobrazu, są w Polsce narzędziem nie w pełni docenianym. Opisano mankamenty systemu OOŚ...

 • Wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne

  W artykule, na podstawie raportów oceny stanu ochrony radiologicznej eksploatowanych źródeł technologii jądrowych, przedstawiono wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne. Korzystając z analiz wyników pomiarów przeprowadzonych w ostatnich 15 latach, przedstawiono trendy zmian w wybranych elementach środowiska naturalnego na terenie i w otoczeniu ośrodka Świerk. Ponadto zaprezentowano wpływ...

 • Wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne w oparciu o raporty stanu oceny radiologicznej eksploatowanych źródeł technologii jądrowych. Na podstawie analizy wyników pomiarów z ostatnich piętnastu lat przedstawiono trendy zmian w wybranych elementach środowiska naturalnego na terenie i w otoczeniu ośrodka Świerk. Ponadto zaprezentowano wpływ wyników badań z piętnastoletniego...

 • Oddziaływanie obiektów energetycznych na środowisko, PG_00041872

  Kursy Online
  • I. Dziwisz-Olszak

  Celem przedmiotu jest przekazanie umiejętności identyfikacji oddziaływania różnych obiektów energetycznych na środowisko naturalne. Oprócz wpływu energetyki konwencjonalnej opartej na spalaniu węgla, omówione zostaną efekty środowiskowe elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych oraz elektrowni wykorzystujących gaz ziemny i gaz pochodzący z biomasy. Omówione zostaną także wybrane metody i technologie ograniczania...

 • Powstawanie oceanicznych aerozoli siarczanowych i ich wpływ na środowisko

  W pracy przedstawiono problem wpływu aerozoli morskich na środowisko i kształtowanie klimatu. Opisano cykl biogeochemiczny siarki w przyrodzie i źródła jej emisji. Główną uwagę poświecono związkom siarki powstającym w morzach i oceanach, a w szczególności dimetylosulfidowi (DMS) i procesom jego tworzenia. Wykazano jego znaczącą rolę w tworzeniu aerozoli siarczanowych. Przedstawiono hipotezę CLAW, która uwzględniając obieg związków...

 • Wpływ wraków na środowisko na przykładzie s/s ''Stuttgart''

  Publikacja

  - Rok 2011

  Głównym celem pracy doktorskiej była próba określenia charakteru i wielkości oddziaływania na środowisko zatopionego podczas II wojny światowej wraku statku s/s Stuttgart. W celu określenia stopnia zagrożenia dla środowiska wykonano analizy chemiczne i badania ekotoksykologiczne próbek wody morskiej, osadów powierzchniowych i rdzeni. Odpowiednio przygotowane próbki wody morskiej i osadów poddane zostały analizom w celu oznaczenia...

 • Oddziaływanie inwestycji na środowisko

  Kursy Online
  • A. Wargin

 • Otwarte Dni Drewna - druga edycja

  Kursy Online
  • M. Szczepański

  Druga Edycja Otwartych Dni Drewna na PG - tym razem ze względu na panującą sytuacje spotykamy sie online! 

 • Wybrane aspekty wpływu modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej na środowisko

  Artykuł dotyczy problemów związanych z procesami rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych wraz z przejazdami kolejowymi oraz ich bezpośredniego wpływu na środowisko. Przedstawiono dane statystyczne wypadków kolejowych, które wskazują na konieczność modernizacji przejazdów kolejowych. Omówiono obowiązujące w Polsce normy, przepisy oraz rozporządzenia dotyczące przejazdów kolejowo - drogowych. Wskazano na nieścisłości w przepisach...

 • Czynniki kształtujące środowisko pracy, zamieszkania i odpoczynku człowieka na statku

  Publikacja

  - Rok 2008

  Statek morski pełni jednocześnie funkcję miejsca pracy, mieszkania oraz odpoczynku. Eksploatowany w trudnych warunkach fizycznych musi odpowiadać różnorodnym wymaganiom. Organizm ludzki wraz ze swoimi właściwościami jest punktem odniesienia, którym należy podporządkować rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne pomieszczeń tworzących środowisko człowieka na statku. Organizację przestrzeni przeznaczonych na pobyt ludzi (zarówno załogi,...

 • Ład przestrzenny w procesach rozwojowych - metoda oceny oddziaływania na środowisko

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat prezentuje cele, zakres, zasady i efekty edukacji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla architektów, urbanistów i planistów przestrzennych. Przedmiot ten, wzbogacający ofertę kształcenia, prowadzony jest od kilku lat na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Celem zajęć jest zaprezentowanie OOŚ (części systemu ocen środowiskowych) jako narzędzia wspomagającego system planowania przestrzennego i stwarzającego...

 • Środowisko przyrodnicze i kulturowe : część II

  Publikacja

  Przedstawiono stan środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w latach 2000-2004.

 • Środowisko gospodarcze biznesu informatycznego w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2005

  Technologie informatyczne przyczyniaja się do przyspieszenia wzrostu gospodarki narodowej i warunkują sukces nowym przedsiębiorstwom. Jednakże udział tych technologii w tworzeniu PKB w Polsce jest jeszcze bardzo niski. Przystapienie polski do uE stwarza dla Polskich firm sektora IT nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza dzięki realizowaniu incjatywy budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego.

 • Czynniki kształtujące środowisko pacjenta w szpitalu

  Publikacja

  - Rok 2018

  Szpital jest miejscem szczególnym – z założenia przebywają w nim osoby, znajdujące się w sytuacji niekomfortowej. Możliwości adaptacji w nowym środowisku u osób chorych, osłabionych lub osób z niepełnosprawnościami są znacząco obniżone, a przecież szpital należy do budynków o najbardziej skomplikowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Stan emocjonalny pacjenta w środowisku szpitalnym jest uzależniony od relacji z lekarzami...

 • Środowisko testowe i symulacyjne do weryfikacji bezpieczeństwa kooperacyjnego w sieciach bezprzewodowych

  Wraz z rozwojem bezprzewodowych sieci komputerowych rośnie potrzeba zapewnienia zadowalającego poziomu bezpieczeństwa ich unkcjonowania. Potrzeba taka istniała już w przypadku klasycznych sieci przewodowych, lecz środowisko sieci bezprzewodowej okazuje się szczególnie podatne na różnorodne zagrożenia, poczynając od atakówtypu DoS, poprzez zagrożenia poufności i integralności danych oraz manipulację informacją o tożsamości użytkowników,...

 • Numeryczna symulacja pracy gazowego kotła wodnego oraz ocena jego wpływu na środowisko

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2013

  Ilość dostarczanego powietrza oraz rozkład jego koncentracji w komorze paleniskowej mają istotny wpływ na prawidłowość przebiegu procesu spalania. Uzyskanie jednorodnego rozkładu jest praktycznie niemożliwe, dlatego powietrze dostarczane jest w nadmiarze. Konieczne jest jednak dobranie takiej wartości współczynnika nadmiaru powietrza, która pozwoli ograniczyć stratę wylotową, utrzymując przy tym wartości emisji na możliwie niskim...

 • "Numeryczna symulacja pracy gazowego kotła wodnego raz ocena jego wpływu na środowisko"

  Publikacja

  - Rok 2013

  Ilość dostarczanego powietrza oraz rozkład jego koncentracji w komorze paleniskowej mają istotny wpływ na prawidłowość przebiegu procesu spalania. Uzyskanie jednorodnego rozkładu jest praktycznie niemożliwe, dlatego powietrze dostarczane jest w nadmiarze. Konieczne jest jednak dobranie takiej wartości współczynnika nadmiaru powietrza, która pozwoli ograniczyć stratę wylotową, utrzymując przy tym wartości emisji na możliwie niskim...