Wyniki wyszukiwania dla: ŻYWNOŚĆ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ŻYWNOŚĆ

Wyniki wyszukiwania dla: ŻYWNOŚĆ

 • Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Niebieski Pomoc

  ISSN: 1425-6959

 • Żywność wysokiej jakości-perspektywa klienta

  W niniejszej publikacji przedstawiono podstawowe perspektywy postrzegania jakości żywności. Zaprezentowane zostały dwa kluczowe obszary wiążące się z postrzeganiem jakości żywności przez klientów: obszar związany z samym produktem spożywczym, a także obszar bezpośrednio związany z klientem i jego decyzjami zwiazanymi z zakupem żywności. Identyfikacja poszczególnych obszarów pozwoliła w dalszej konsekwencji na określenie kluczowych...

 • Chemia a zdrowa żywność: Dodatki i zaieczyszczenia żywności - problemy i wyzwania

  Publikacja

  - 2011

  Opisane zostały dodatki do żywności, takie jak:prebiotyki , probiotyki, przeciwutleniacze, substancje wzmacniające smak i zapach, konserwanty, środki słodzące, emulgatory, zagęstniki i środki do regulacji kwasowości oraz zanieczyszczenia metalami ciężkimi oraz związkami organicznymi (pestycydami, PCB, związkami endokrynnymi)

 • Chemia a zdrowa żywność : Dodatki i zanieczyszczenia żywności : problemy i wyzwania

  Publikacja

  Podstawowe składniki pożywienia to: tłuszcze, węglowodany, białka, składniki mineralne, w tym makroelementy i mikroelementy, witaminy oraz składniki bioaktywne. Niebezpiecznymi składnikami żywności mogą być: dodatki do żywności w trakcie procesu produkcji, substancje powstające w trakcie obróbki, organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia oraz substancje występujące w sposób naturalny, np. alkaloidy grzybowe. Stosowanie dodatków...

 • Syntetyczne słodziki-czy powinniśmy się ich bać?

  Publikacja

  - 2012

  Żywność produkowana na skalę masową zawiera szereg różnorodnych dodatków. Niektóre z nich zwiększają jej trwałość (konserwanty), inne dodają koloru (barwniki), jeszcze inne zmieniają teksturę (zagęszczacze, spulchniacze). Szczególną rolę wśród tych dodatków pełnią syntetyczne substancje słodzące. Nie tylko pozwalają nanadanie żywności tak pożądanego smaku słodkiego, lecz również czynią ją mniej kaloryczną, przyjazną diabetykom...

 • Technologie wytwarzania żywności funkcjonalnej i metodyki badania jej składu.- cz. II

  Obserwuje się rozwój technologii produkcji żywności w kierunku wzmocnienia funkcji jej składników. Na podstawie studium literaturowego stwierdzono, że nastąpił coraz bardziej zauważalny postęp w dziedzinie nanotechnologii, której metody są przydatne w procesach produkcji żywności bezpiecznej, o dłuższym terminie przydatności do spożycia, podwyższonych walorach sensorycznych oraz z dodatkiem związków biologicznie aktywnych. Żywność...

 • Żywność funkcjonalna- najważniejsze osiągnięcia w zakresie badań i wykorzystania

  W wielu ośrodkach naukowych trwają badania ukierunkowane na poznanie mechanizmów działania składników żywności funkcjonalnej na poziomie ekspresji genetycznej, co stwarza możliwość precyzyjniejszego scharakteryzowania funkcji bioaktywnych składników diety z uwzględnieniem zmienności genetycznej populacji. Daje to w efekcie bardziej wiarygodne wyniki badań naukowych dotyczących wpływu bioaktywnych składników diety na funkcjonowanie...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Chemical, biological and functional aspects of food lipids

  Publikacja

  - 2010

 • Methodological evaluation of method for dietary heavy metal intake

  Publikacja

  - JOURNAL OF FOOD SCIENCE - 2008

  Narażenie człowieka na działanie zanieczyszczeń środowiskowych jest poważnym problemem w obecnych czasach. Metale ciężkie są uważane za toksyczne dla człowieka ze względu na tendencję kumulowania się w wybranych tkankach organizmu. Ponadto, ich obecność w ustroju jest przyczyną wielu schorzeń. Substancje szkodliwe mogą przenikać do organizmu kilkoma drogami, m.in. poprzez spożywanie skażonej żywności. Biorąc pod uwagę ryzyko związane...

 • Sample preparation methods used in food flavor analysis

  Publikacja

  - 2011

  Jako, że żywność to skomplikowana matryca, a związki lotne w niej zawarte występują zazwyczaj na poziomie śladowym wymagane jest zastosowanie specjalnej procedury przygotowania próbek. W pracy zostały opisane niektóre metody przygotowywania próbek żywności, które łączą w sobie izolację i wzbogacanie analitów. Wśród opisanych metod znalazły się: PT, SPME, SDME, SBSE oraz SFE.

 • Supplementation of garlic lowers lipids and increases antioxidant capacity in plasma of rats

  Publikacja
  • S. Gorinstein
  • M. Leontowicz
  • H. Leontowicz
  • K. Najman
  • J. Namieśnik
  • Y. Park
  • S. Jung
  • S. Kang

  - NUTRITION RESEARCH - 2006

  Zbadano bioaktywność surowego i gotowanego czosnku (Allium sativium L.). Stwierdzono, że gotowanie czosnku w temperaturze 100 °C przez 20 minut nie wpływa na jego bioaktywność.Samcom szczurów (z badanej populacji) podzielonym losowo na 10 grup, podawano żywność z różnym dodatkiem czosnku. Natomiast grupa kontrolna była karmiona dietą podstawową złożoną ze skrobi pszenicznej, oleju sojowego, celulozy, minerałów i mieszaniny witamin....

 • ABSORPCJA, METABOLIZM I ROLA BIOLOGICZNA KWASÓW NUKLEINOWYCH OBECNYCH W ŻYWNOŚCI

  Kwasy nukleinowe należą do niedocenianych składników żywności, szczególnie surowej lub nisko przetworzonej. W niniejszej publikacji skupiono się na omówieniu przemian, jakim podlegają kwasy nukleinowe w przewodzie pokarmowym człowieka, procesie absorpcji nukleotydów oraz nukleozydów z przewodu pokarmowego, a także przedstawiono podstawowe etapy ich metabolizmu w komórkach organizmu. Produkty trawienia kwasów nukleinowych stanowią...

  Pełny tekst w portalu

 • Kwasy nukleinowe w żywności występowanie i właściwości reologiczne

  W naukach o żywieniu kwasy nukleinowe uznawane były dotychczas za mało istotny składnik żywności. Ich właściwości odżywcze nie są uwzględniane przy formułowaniu zaleceń żywieniowych, mimo że należą do podstawowych składników żywności, zwłaszcza surowej lub nisko przetworzonej. Są one obecne głównie w szybko rosnących komórkach tkanek oraz tych, które zachowały zdolność do wzrostu i regeneracji. W niniejszej pracy przedstawiono...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zanieczyszczenia żywności i ich wpływ na ludzkie zdrowie

  Publikacja

  - 2014

  W pracy opisano zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi, fluorkami oraz pestycydami i farmaceutykami, w tym antybiotykami hormonami oraz związkami endokrynnymi. Omówiono również oddziaływanie tych zanieczyszczeń na organizm człowieka.

 • Składniki mineralne

  Publikacja

  - 2017

  Opisano zawartość w żywności, przyswajalność oraz rolę w organizmie człowieka, tzw. składników mineralnych. Obecnie za składniki mineralne uważane są następujące pierwiastki: wapń, fosfor, siarka, sód, potas, chlor, magnez, żelazo, fluor, krzem, cynk, a także mangan, miedź, selen, jod, molibden, chrom, kobalt i bor.

 • Rheological properties of food systems

  Publikacja

  - 2002

  Przedstawiono ocenę systemów żywności pod względem ich właściwości reologi-cznych. Dla określonego schematu podziału opisano podstawowe sposoby pomiaruwłaściwości w tych strukturach. Na podstawie przyjętego modelu reologicznegooraz rozpoznanych sił i zależności działających w odpowiednim zestawie skła-dników struktury żywności, określono wpływ zmian reologicznych na cechy sen-soryczne w niektórych systemach żywności.

 • Certyfikat jakości EHEDG w produkcji żywności.

  Publikacja

  - 2003

  Opisano decydujący wpływ receptury technologicznej oraz wyposażenia technicznego do jej realizacji na uzyskanie produktu końcowego o najwyższych cechach jakości. Zwrócono uwagę na konieczność wyboru określonego sposobu kontroli nad parametrami technologicznymi i technicznymi, których spełnienie stanowi gwarancję uzyskania żywności bezpiecznej, o pożądanych standardach sanitarno-higienicznych. Wykazano istotny wpływ dyrektyw...

 • Food microstructure systems modelling regarding interaction and contact phenomena.

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono wybrane fragmenty teorii modelowania w strukturach rozproszonych mikrostruktury żywności, w których zostały uwzględnione wzajemne oddziaływania cząstek oraz występujące zjawiska kontaktowe. Do oszacowania tych oddziaływań wykorzystano zmodyfikowany przez autora model Buczkowskiego i Kleibera.

 • Certyfikat jakości w produkcji żywności.

  Opisano wybrane zagadnienia dotyczące technicznych aspektów w produkcji żywności. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę określenia i diagnozowania krytycznych punktów w takiej produkcji tj. tych miejsc, w których mogą pojawić się zagrożenia dla jakości produktu końcowego. Uznano za konieczną ciągłą kontrolę poziomu zagrożenia w tych punktach, a także monitorowanie oraz archiwizowanie danych o parametrach oddziaływania na strumień...

 • Występowanie i oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w żywności

  Publikacja

  W dzisiejszych czasch, gdy na rynek trafia olbrzymia ilość nowych produktów żywnościowych, coraz większą uwagę przywiązuje się do tego, by żywność charakteryzowała się jak najwyższymi walorami smakowymi i zapachowymi. Za właściwości sensoryczne żywności w przeważającej części odpowiedzialne są związki lotne, a wśród nich lotne kwasy tłuszczowe. W pracy przedstawiono krótki przegląd literaturowy dotyczący występowania oraz oznaczania...