Wyniki wyszukiwania dla: ABLACJA LASEROWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ABLACJA LASEROWA

Wyniki wyszukiwania dla: ABLACJA LASEROWA

 • CdS thin films obtained by thermal treatment of cadmium(II) complexprecursor deposited by MAPLE technique

  Publikacja

  - APPLIED SURFACE SCIENCE - 2009

  Cienkie warstwy kompleksu [Cd{SSi(O-But)3}(S2CNEt2)]2 zostały osadzone na podłożach Si przy użyciu techniki MAPLE (ablacja laserowa z zamrożoną matrycą). Otrzymanie warstw CdS było możliwe dzięki zastosowaniu obróbki termicznej podłoży z naniesionym prekursorem. Powierzchnia filmów była analizowana pod kątem morfologii przy użyciu mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz pomiarów elipsometrycznych (SE).

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Femtosekundowe urządzenie laserowe do mikroobróbki materiałów

  Publikacja

  - Przegląd Elektrotechniczny - 2013

  W niniejszym artykule zaprezentowano ideę działania prototypowego femtosekundowego urządzenia laserowego do mikroobróbki materiałów oraz opracowanego przez nas femtosekundowego lasera światłowodowego na krysztale Yb:KYW. Wykorzystanie ultrakrótkich impulsów laserowych w mikroobróbce materiałów oferuje dużą przewagę nad mikroobróbką długo-impulsową, ze względu na zminimalizowanie oddziaływań cieplnych w obrabianym materiale. Pozwala...

 • Mikroobróbka materiałów za pomocą femtosekundowych impulsów laserowych

  Publikacja

  - 2013

  W niniejszym artykule omówiono tematykę laserowej mikroobróbki materiałów, wykorzystującej ultrakrótkie impulsy laserowe. Zaprezentowano podstawowe zagadnienia oddziaływania promieniowania laserowego z materią, w tym zjawisko ablacji laserowej, a także zaproponowano układ eksperymentalny i wyszczególniono potencjalne zastosowania mikroobróbki. Pokrótce omówiono też zalety zastosowania specyficznego modelu lasera femtosekundowego...

 • Zastosowanie nanosekundowej mikroobróbki laserowej do wykonywania metalowych elementów urządzeń MEMS

  Publikacja

  - 2010

  W niniejszym artykule omówiono zastosowanie mikroobróbki laserowej impulsami nanosekundowymi do wykonywania metalowych elementów urządzeń MEMS (microelectromechanical systems). Omówiono ogólnie nanosekundową mikroobróbkę laserową materiałów metalowych oraz przedstawiono przykłady elementów urządzeń MEMS wykonanych tą techniką. Przedstawiono także problem degradacji obrabianego materiału podczas nanosekundowej mikroobróbki laserowej....