Wyniki wyszukiwania dla: AIRFOIL SHAPE DESIGN - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: AIRFOIL SHAPE DESIGN

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: AIRFOIL SHAPE DESIGN

 • Airfoil Design Under Uncertainty Using Non-Intrusive Polynomial Chaos Theory and Utility Functions

  Publikacja

  Fast and accurate airfoil design under uncertainty using non-intrusive polynomial chaos (NIPC) expansions and utility functions is proposed. The NIPC expansions provide a means to efficiently and accurately compute statistical information for a given set of input variables with associated probability distribution. Utility functions provide a way to rigorously formulate the design problem. In this work, these two methods are integrated...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rapid antenna design optimization using shape-preserving response prediction

  An approach to rapid optimization of antennas using the shape-preserving response-prediction (SPRP) technique and coarsediscretization electromagnetic (EM) simulations (as a low-fidelity model) is presented. SPRP allows us to estimate the response of the high-fidelity EM antenna model, e.g., its reflection coefficient versus frequency, using the properly selected set of so-called characteristic points of the low-fidelity model...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The design of the prosthetic index finger actuated by shape memory alloy wires

  Publikacja

  Zaprezentowano projekt palca wskazującego protezy ręki, w którym poszczególne człony napędzane są za pomocą niekonwencjonalnych efektorów - stopów metali z pamięcią kształtu (SMA - NiTi).

 • Optimal shape design of multi-element trawl-doors using local surrogate models

  Publikacja

  - Journal of Computational Science - 2015

  Trawl-doors have a large influence on the fuel consumption of fishing vessels. Design and optimiza-tion of trawl-doors using computational models are a key factor in minimizing the fuel consump-tion. This paper presents an optimization algorithm for the shape design of trawl-door shapes using computational fluid dynamic (CFD) models. Accurate CFD models are computationally expensive. Therefore, the direct use of traditional optimization...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Aerodynamic shape optimization by variable-fidelity computational fluid dynamics models: a review of recent progress

  Publikacja

  A brief review of some recent variable-fidelity aerodynamic shape optimization methods is presented.We discuss three techniques that—by exploiting information embedded in low-fidelity computationalfluid dynamics (CFD) models—are able to yield a satisfactory design at a low computational cost, usu-ally corresponding to a few evaluations of the original, high-fidelity CFD model to be optimized. Thespecific techniques considered here...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Aerodynamic Shape Optimization for Delaying Dynamic Stall of Airfoils by Regression Kriging

  Publikacja

  - 2020

  The phenomenon of dynamic stall produce adverse aerodynamic loading which can adversely affect the structural strength and life of aerodynamic systems. Aerodynamic shape optimization (ASO) provides an effective approach for delaying and mitigating dynamic stall characteristics without the addition of auxiliary system. ASO, however, requires multiple evaluations time-consuming computational fluid dynamics models. Metamodel-based...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Multi-fidelity robust aerodynamic design optimization under mixed uncertainty

  Publikacja
  • H. Shah
  • S. Hosder
  • S. Kozieł
  • Y. Tesfahunegn
  • L. Leifsson

  - AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2015

  The objective of this paper is to present a robust optimization algorithm for computationally efficient airfoil design under mixed (inherent and epistemic) uncertainty using a multi-fidelity approach. This algorithm exploits stochastic expansions derived from the Non-Intrusive Polynomial Chaos (NIPC) technique to create surrogate models utilized in the optimization process. A combined NIPC expansion approach is used, where both...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Fast Multi-Objective Aerodynamic Optimization Using Sequential Domain Patching and Multifidelity Models

  Publikacja

  - JOURNAL OF AIRCRAFT - 2020

  Exploration of design tradeoffs for aerodynamic surfaces requires solving of multi-objective optimization (MOO) problems. The major bottleneck here is the time-consuming evaluations of the computational fluid dynamics (CFD) model used to capture the nonlinear physics involved in designing aerodynamic surfaces. This, in conjunction with a large number of simulations necessary to yield a set of designs representing the best possible...

  Pełny tekst w portalu

 • Trawl-Door Shape Optimization with 3D CFD Models and Local Surrogates

  Publikacja

  - 2014

  Design and optimization of trawl-doors are key factors in minimizing the fuel consumption of fishing vessels. This paper discusses optimization of the trawl-door shapes using high-fidelity 3D computational fluid dynamic (CFD) models. The accurate 3D CFD models are computationally expensive and, therefore, the direct use of traditional optimization algorithms, which often require a large number of evaluations, may be prohibitive....

 • Expedited constrained multi-objective aerodynamic shape optimization by means of physics-based surrogates

  Publikacja

  - APPLIED MATHEMATICAL MODELLING - 2016

  In the paper, computationally efficient constrained multi-objective design optimization of transonic airfoil profiles is considered. Our methodology focuses on fixed-lift design aimed at finding the best possible trade-offs between the two objectives: minimization of the drag coefficient and maximization of the pitching moment. The algorithm presented here exploits the surrogate-based optimization principle, variable-fidelity computational...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rotor Blade Geometry Optimisation in Kaplan Turbine

  Publikacja

  The paper presents the description of method and results of rotor blade shape optimisation. The rotor blading constitutes a part ofturbine flow path. Optimisation consists in selection of the shape that minimises ratio of polytrophic loss. Shape of the blade isdefined by the mean camber line and thickness of the airfoil. Thickness is distributed around the camber line based on the ratio ofdistribution. Global optimisation was done...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Fast Low-fidelity Wing Aerodynamics Model for Surrogate-Based Shape Optimization

  Publikacja

  Variable-fidelity optimization (VFO) can be efficient in terms of the computational cost when compared with traditional approaches, such as gradient-based methods with adjoint sensitivity information. In variable-fidelity methods, the directoptimization of the expensive high-fidelity model is replaced by iterative re-optimization of a physics-based surrogate model, which is constructed from a corrected low-fidelity model. The success...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • ANALIZA AERODYNAMICZNA ŁOPAT NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU DWUWIRNIKOWEJ TURBINY WIATROWEJ MAŁEJ MOCY

  W artykule przedstawiono proces projektowania oraz analizy aerodynamicznej łopat turbiny wiatrowej z wykorzystaniem metody BEMT (ang. Blade Element Momentum Theory). Dokonano doboru profili aerodynamicznych oraz opisano procedurę wyznaczania optymalnego rozkładu kątów zwichrowania i długości cięciw profili w funkcji długości łopaty dla założonych parametrów wejściowych. Dokonano obliczenia działających sił oraz generowanej mocy...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Połączenie G3 dwóch kierunków prostych z użyciem krzywej NURBS

  W artykule przedstawiono nową metodę projektowania układu geometrycznego toru kolejowego opartą na zastosowaniu krzywych NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) do opisu krzywizny. Punkty kontrolne krzywej NURBS wyznaczane są w procesie optymalizacji za pomocą algorytmu genetycznego. Jako kryterium optymalizacji przyjęto minimalizację oddziaływań dynamicznych występujących w układzie tor-pojazd przy spełnieniu warunków geometrycznych...

 • Karolina Zielińska-Dąbkowska dr inż. arch.

  Karolina M. Zielinska-Dabkowska (dr inż. arch., Dipl.-Ing. Arch.[FH]) jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W roku 2002 ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki  Politechniki Gdańskiej a w 2004 inżynierii architektonicznej na HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim w Niemczech. Po studiach pracowała dla kilku firm o światowej renomie w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku...

 • Rozkład naprężeń mechanicznych w łyżce o szerokości 500 mm, przeznaczonej do koparki podsiębiernej

  W artykule zaprezentowano optymalizację kształtu łyżki koparki przed­siębiernej z wykorzystaniem analizy wytrzymałościowej. Analizę oparto na trójwymiarowym modelu konstrukcji łyżki z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES). Opracowanie wspomnianej metody pozwoliło na modyfikację konstrukcji łyżki, która dała w efekcie obniżenie naprężeń złożonych w newralgicznych obszarach konstrukcji łyżki. Przedstawiona analiza okazała...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Projektowanie układów geometrycznych toru z zastosowaniem optymalizacji wielokryterialnej

  W pracy przedstawiono metodę projektowania odcinków trasy kolejowej położonych w łuku, dostosowaną do techniki mobilnych pomiarów satelitarnych. Rozwiązanie problemu projektowego wykorzystuje zapis matematyczny i polega na wyznaczeniu uniwersalnych równań opisujących całość układu geometrycznego. Odbywa się to sekwencyjnie, obejmując kolejne fragmenty tegoż układu. Procedura projektowania ma charakter uniwersalny, gdyż w ogólnym...

 • Możliwości satelitarnej oceny położenia geometrycznego tramwajowych węzłów rozjazdowych

  W referacie skupiono się na kwestii oceny złożonych układów geometrycznych linii tramwajowych, w rejonach krańcówek, ze szczególnym uwzględnieniem węzłów rozjazdowych. Przedstawiono wyniki ciągłych pomiarów satelitarnych przeprowadzonych w eksploatowanym torze. Omówiono metodykę opracowywania wyników, uwzględniającą specyfikę projektowania rozjazdów tramwajowych. Stwierdzono poprawność geometrycznego ukształtowania badanych układów,...

 • Shape Memory and Superelasticity

  Czasopisma

  ISSN: 2199-384X , eISSN: 2199-3858

 • Enhancement of lift and drag performances of a NACA0012 airfoil by multi-DBD plasma actuator with additional floating interelectrodes

  Publikacja
  • A. Leroy
  • P. Audier
  • J. Podlinski
  • A. Berendt
  • D. Hong
  • J. Mizeraczyk

  - 2012

  It is clear that the improvement of aircraft aerodynamic performances is currently and will continue to be a significant area of research for the aeronautical industry. The current study is focused on theenhancement of aerodynamic airfoil performances by using a multi-DBD plasma actuator mounted around the model leading-edge. Experiments have been conducted at the University of Orleans, in the 2 m x 2 m test section of a large...

 • Trailing-Edge Separation Control of a NACA 0015 Airfoil Using Dielectric-Barrier-Discharge Plasma Actuators

  Publikacja
  • R. Whalley
  • A. Debien
  • J. Podliński
  • T. Jukes
  • K. Choi
  • N. Benard
  • E. Moreau
  • A. Berendt
  • J. Mizeraczyk

  - 2013

  This paper presents a part of the works conducted in the Plasmaero European project (task 3.1), where the trailing-edge flow separation of a NACA 0015 airfoil has been controlled using four different dielectric barrier discharge (DBD) actuator types at three institutions across Europe. The results show that it is possible to enhance the aerodynamic performance of aircraft at speeds up to 40 m/s. Dielectric-barrier-discharge vortex...

 • Multi-DBD plasma actuator for flow separation control around NACA 0012 and NACA 0015 airfoil models

  Publikacja

  In this paper application of innovative multi-DBD plasma actuator for flow separation control is presented. The influence of the airflowgenerated by this actuator on the flow around NACA 0012 and NACA 0015 airfoil models was investigated. The results obtained from 2D PIVmeasurements showed that the multi-DBD actuator with floating interelectrode can be attractive for leading and trailing edge separation control.

 • A benchmark for particle shape dependence

  Publikacja
  • G. Combe
  • C. Nouguier-Lehon
  • E. Azéma
  • K. Szarf
  • B. Saint-Cyr
  • M. Chaze
  • F. Radjaï
  • P. Villard
  • J. Delenne
  • V. Richefeu... i 3 innych

  - 2013

  Particle shape is a major parameter for the space-filling and strength properties of granular materials. For a systematic investigation of shape effect, a numerical benchmark test was set up within a collaborative group using different numerical methods and particles of various shape characteristics such as elongation, angularity and nonconvexity. Extensive 2D shear simulations were performed in this framework and the shear strength...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Fully Separated Flow Control Using DBD Plasma Actuators Located at the Leading Edge of an Airfoil

  Publikacja
  • A. Leroy
  • P. Audier
  • D. Hong
  • J. Podliński
  • A. Berendt
  • J. Mizeraczyk

  - 2013

  In the framework of the PLASMAERO European project, experiments were conducted to investigate the authority of surface DBD plasma actuators to alter a fully separated flow around an airfoil in order to improve its aerodynamic performances in its natural stall regime. In this paper, unsteady excitation control is more specifically investigated. The key control parameter studied here is the burst frequency which periodically imposes...

 • Architekt miasta wczoraj i dziś - wizjoner czy administrator? Uwagi na temat roli architekta miejskiego w kształtowaniu wizji miasta

  Artykuł jest próbą oceny roli architekta miejskiego od początków XX wieku do czasów obecnych. Opracowanie bazuje na pytaniu badawczym, czy we współczesnym mieście wciąż jest miejsc na wizjonerską i wiodącą rolę architekta miejskiego w kształtowaniu przestrzeni, jak to miało miejsce w przeszłości. Architekci miejscy są dziś raczej związani z pełnieniem funkcji administracyjnych, natomiast kwestie przekształceń urbanistycznych powierzane...

  Pełny tekst w portalu

 • Uniwersalna metoda projektowania regulacji osi toru z wykorzystaniem pomiarów satelitarnych i optymalizacji

  W pracy zwrócono uwagę na ograniczenia stosowanej w naszym kraju metodyki regulacji osi toru związane w głównym stopniu z uzyskiwaną dokładnością określania istniejącego kształtu toru. Jako rozwiązanie alternatywne wskazano opracowaną przez interdyscyplinarny zespół naukowy Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej / Akademii Morskiej w Gdyni i stosowaną od 2009 roku nowatorską technikę mobilnych pomiarów satelitarnych....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Particle shape dependence in 2D granular media

  Publikacja
  • C. Cegeo
  • B. Saint-Cyr
  • K. Szarf
  • C. Voivret
  • E. Azéma
  • V. Richefeu
  • J. Delenne
  • G. Combe
  • C. Nouguier-Lehon
  • P. Villard... i 3 innych

  - EPL-EUROPHYS LETT - 2012

  Particle shape is a key to the space-filling and strength properties of granular matter. We consider a shape parameter eta describing the degree of distortion from a perfectly spherical shape. Encompassing most specific shape characteristics such as elongation, angularity and non-convexity, eta is a low-order but generic parameter that we used in a numerical benchmark test for a systematic investigation of shape dependence in sheared...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Computer-aided reconstruction of the railway track axis geometrical shape

  In the paper a method of the railway track axis geometrical shape identification in a horizontal plane, directly from the continuous satellite measurements, is presented. In this method, an algorithm for the design of railway track sections located in the horizontal arc is used. The algorithm uses an analytical description of the layout by means of suitable mathematical formulas. The design procedure has a universal character and...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Na granicy wody i lądu – pojęcie niebieskiej przestrzeni urbanistycznej

  Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym z wykorzystaniem wody lub wręcz projektowania nowych terenów miejskich na obszarach wodnych. Sposób postrzegania strefy graniczenia wody i lądu w mieście ulega transformacji, a związek między tymi dwoma tkankami – znacznemu zacieśnieniu, w skutek czego w ostatnim dziesięcioleciu zaczęło kształtować się pojęcie niebieskich przestrzeni miejskich....

  Pełny tekst w portalu

 • Load Testing of GFRP Composite U-Shape Footbridge

  The paper presents the scope of load tests carried out on an innovative shell composite footbridge. The tested footbridge was manufactured in one production cycle and has no components made from materials other than GFRP laminates and PET foam. The load tests, performed on a 14-m long structure, were the final stage of a research program in the Fobridge project carried out in cooperation with: Gdańsk University of Technology (leader),...

  Pełny tekst w portalu

 • Surrogate Modeling and Optimization Using Shape-Preserving Response Prediction: A Review

  Publikacja

  - ENGINEERING OPTIMIZATION - 2016

  Computer simulation models are ubiquitous in modern engineering design. In many cases, they are the only way to evaluate a given design with sufficient fidelity. Unfortunately, an added computa-tional expense is associated with higher fidelity models. Moreover, the systems being considered are often highly nonlinear and may feature a large number of designable parameters. Therefore, it may be impractical to solve the design problem...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Face Recognition: Shape versus Texture

  Publikacja

  - 2015

  This paper describes experiments related to the application of well-known techniques of the texture feature extraction (Local Binary Patterns and Gabor filtering) to the problem of automatic face verification. Results of the tests show that simple image normalization strategy based on the eye center detection and a regular grid of fiducial points outperforms the more complicated approach, employing active models that are able to...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Influence of the grains shape on the mechanical behavior of granular materials

  Publikacja

  - 2009

  Discrete Element Method is a numerical method suitable for modeling geotechnical problems concerning granular media. In most cases simple forms of grains, like discs or spheres, are used. But these shapes are capable of soil behavior modeling up to a certain point only, they cannot reflect all of the features of the medium (large shear resistance and large volumetric change). In order to reflect the complex behavior of the real...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On topology optimization of large deformation contact-aided shape morphing compliant mechanisms

  Publikacja

  - MECHANISM AND MACHINE THEORY - 2021

  A topology optimization approach for designing large deformation contact-aided shape morphing compliant mechanisms is presented. Such mechanisms can be used in varying operating conditions. Design domains are described by regular hexagonal elements. Negative circular masks are employed to perform dual task, i.e., to decide material states of each element and also, to generate rigid contact surfaces. Each mask is characterized by...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Digital Photogrammetry in the Analysis of the Ventricles' Shape and Size

  Publikacja

  - 2017

  This article presents spatial analyzes conducted to assess the potential of ReMake software to be used for medical purposes, with emphasis on the analysis of the shape and dimensions of the ventricles. To achieve this goal, the length of the sections measured with the ReMake and Image Master programs have been compared. RMS error was on the level of 1.2 mm. In addition to indicating the appropriateness of using this software, there...

  Pełny tekst w portalu

 • Influence of grain shape on the mechanical behaviour of granular materials

  Publikacja

  - 2009

  We performed series of numerical vertical compression tests on assemblies of 2D granular material using a Discrete Element code and studied the results in regard to the grain shape. The samples consist of 5000 grains made either of 3 overlapping discs (clump - grain with concavities) or of six-edged polygons (convex grain). These two types of grains have a similar external envelope, ruled with a geometrical parameter α. In the...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Application of Shape Memory Alloys in Pipeline Couplings for Shipbuilding

  The aim of the study is to analyse shape memory alloy (SMA) pipeline joints in limited space applications for all kinds of ships. Generally, the space available in various areas on ships is strictly limited and service works usually meet many obstacles. If we consider a pipeline, the flange joints always require a larger free space around the pipe than the pipe alone. A simultaneous problem can occur with the propeller shaft line...

  Pełny tekst w portalu

 • Camera angle invariant shape recognition in surveillance systems

  Publikacja

  A method for human action recognition in surveillance systems is described. Problems within this task are discussed and a solution based on 3D object models is proposed. The idea is shown and some of its limitations are talked over. Shape description methods are introduced along with their main features. Utilized parameterization algorithm is presented. Classification problem, restricted to bi-nary cases is discussed. Support vector...

 • Influences of grain shape and size distribution on permeability

  Publikacja

  - 2015

  The present study investigates the effects of shape and size distributions of grains on the coefficient of permeability (k). A series of constant head permeability tests were performed to characterize the coefficient of permeability. Three particle size ranges (4.75- 0.075, 1.18- 0.075 and 0.300-0.075 mm) of two different sands (Narli Sand, Crushed Stone Sand) having different shapes were tested in a constant head permeability...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Design of a microrobotic wrist for needle laparoscopic surgery

  The paper addresses the design of a micro wrist for needle laparoscopic surgery (needlescopy) using MEMS technology and an original 3 degree of freedom, 3D architecture. Advancement in needlescopy drives the development of multi-dof micro-tools 1-2mmin diameter with 3D mobility but standard available fabricationtechniques are for 2.5D structures. The paper discusses thedevelopment steps and design solutions for the realization...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Entasis- shape of beauty

  Publikacja

  Two algorithms for the construction of entasis given by [2,3] are examined in this study. It has been shown, that those shapes are not an ellipse for which they were considered by the authors, but another curves.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Entasis- shape of beauty

  Two algorithms for the construction of entasis given by [2,3] are examined in this study. It has been shown, that those shapes are not an ellipse for which they were considered by the authors, but another curves.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Variable-fidelity shape optimization of dual-rotor wind turbines

  Publikacja

  - ENGINEERING COMPUTATIONS - 2018

  Purpose Dual-rotor wind turbines (DRWTs) are a novel type of wind turbines that can capture more power than their single-rotor counterparts. Because their surrounding flow fields are complex, evaluating a DRWT design requires accurate predictive simulations, which incur high computational costs. Currently, there does not exist a design optimization framework for DRWTs. Since the design optimization of DRWTs requires numerous model...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Shape Memory Polyurethane Materials Containing Ferromagnetic Iron Oxide and Graphene Nanoplatelets

  Publikacja

  Intelligent materials, such as memory shape polymers, have attracted considerable attention due to wide range of possible applications. Currently, intensive research is underway, in matters of obtaining memory shape materials that can be actuated via inductive methods, for example with help of magnetic field. In this work, an attempt was made to develop a new polymer composite—polyurethane modified with graphene nanoplates and...

  Pełny tekst w portalu

 • Big Data in Regenerative Urban Design

  Why the use of Big Data in regenerative planning matters? The aim of this chapter is to study under what conditions Big Data can be integrated into regenerative design and sustainable planning? Authors seek to answer how – when related to the ecosystem and to human activities – Big Data can be used to: • both shape policies that support the development of regenerative human settlements, • support restorative design for practitioners...

 • Application of Shape From Shading Technique for Side Scan Sonar Images

  Side scan sonar (SSS) is one of the most widely used imaging systems in the underwater environment. It is relatively cheap and easy to deploy in comparison with more powerful sensors like multibeam echosounder or synthetic aperture sonar. Although, the SSS does not provide directly the seafloor bathymetry measurements. Its outputs are usually in a form of grey level acoustic images of seafloor. However, the analysis of such images...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Piotr Lorens prof. dr hab. inż. arch.

  Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch., prof. nzw. Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę w Zakładzie Rozwoju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uzyskawszy Stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie w latach 1996-1997 ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University...

 • Web Application Design

  Kursy Online

  {mlang en}Web Application Design covers the software design phase, which falls between the analysis of the problem domain and the implementation of the program in the code. It shows the rules and guidelines for application design in general, with particular emphasis on web application design problems. Teaches systematic design in aspects of system architecture, application logic, user interface and data structure. Emphasizes the...

 • Experimental verification and comparison of mode shape-based damage detection methods

  Publikacja

  - 2009

  This paper presents experimental verification and comparison of damage detection methods based on changes in mode shapes such as: mode shape curvature (MSC), modal assurance criterion (MAC), strain energy (SE), modified Laplacian operator (MLO), generalized fractal dimension (GFD) and Wavelet Transform (WT).

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Shape-Based Pose Estimation of Robotic Surgical Instruments

  Publikacja

  We describe a detector of robotic instrument parts in image-guided surgery. The detector consists of a huge ensemble of scale-variant and pose-dedicated, rigid appearance templates. The templates, which are equipped with pose-related keypoints and segmentation masks, allow for explicit pose estimation and segmentation of multiple end-effectors as well as fine-grained non-maximum suppression. We train the templates by grouping examples...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym