Wyniki wyszukiwania dla: AKTYWNOŚC INWESTYCYJNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: AKTYWNOŚC INWESTYCYJNA

Wyniki wyszukiwania dla: AKTYWNOŚC INWESTYCYJNA

  • Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw w województwie pomorskim

    Publikacja

    Z teorii wzrostu wynika, że inwestycje rzeczowe stanowią ważny czynnik wzrostu gospodarczego. Realizacja tego procesu dokonuje się głównie w przedsiębiorstwach, bowiem to ich działalność inwestycyjna przyczynia się do generowania zysków i daje korzyści o charakterze społeczno-gospodarczym w postaci powstawania nowych miejsc pracy na lokalnych rynkach pracy, wpływów podatkowych i w konsekwencji wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw...