Wyniki wyszukiwania dla: ALOKACJA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ALOKACJA

Wyniki wyszukiwania dla: ALOKACJA

 • Alokacja stacji wtórnego uzdatniania

  Publikacja

  - Rok 2008

  System dystrybucji wody pitnej (SDWP) dostarcza wodę zarówno do gospodarstw domowych jak i odbiorców przemysłowych. Tak więc głównym celem SDWP jest spełnienie wymagań ilościowych na wodę o określonych parametrach jakościowych w każdym węźle poboru wody (konsumenckim).Złożoność i rozległość SDWP jak również liczba odbiorców wody nie pozwala na bezpośrednie i czynne sterowanie jakością wody w każdym węźle sieci wodociągowej. Tak...

 • Alokacja urządzeń pomiarowych hydrauliki w systemach wodociągowych w warunkach niepewności

  Publikacja

  W artykule zaproponowana została metoda wspomagania decyzji alokacji urządzeń pomiarowych hydrauliki w systemie wodociągowym (SW) rozważana w powiązaniu z zagadnieniem estymacji wielkości niezmierzonych SW oraz w warunkach korzystania z niedokładnych danych pomiarowych. Problem alokacji został sformułowany jako zagadnienie wielokryterialne, w którym składowymi wektora kryteriów są elementy rachunku kosztów tworzenia nowych punktów...

 • Alokacja urządzeń pomiarowych hydrauliki w systemach wodociągowych w warunkach niepewności

  W artykule zaproponowana została metoda wspomagania decyzji alokacji urządzeń pomiarowych hydrauliki w systemie wodociągowym (SW) rozważana w powiązaniu z zagadnieniem estymacji wielkości niezmierzonych SW oraz w warunkach korzystania z niedokładnych danych pomiarowych. Problem alokacji został sformułowany jako zagadnienie wielokryterialne, w którym składowymi wektora kryteriów są elementy rachunku kosztów tworzenia nowych punktów...

 • Real-Time Multimedia Stream data Processing in a Supercomputer Environment

  Publikacja

  - Rok 2012

  Rozdział opisuje doświadczenia uzyskane przez autorów podczas pracy w projekcie MAYDAY EURO 2012. Przedstawiono główny cel projektu - stworzenie systemu umożliwiającego rozwijanie i równolegle wykonywanie usług multimedialnych w środowisku klastra obliczeniowego dużej mocy. opisano tematykę przetwarzania dużej liczby strumieni multimedialnych na komputerach dużej mocy. Następnie zaprezentowano możliwości platformy KASKADA: tworzenie...

 • Multibody and electromechanical modelling in dynamic balancing of mechanisms for mechanical and electromechanical systems

  Publikacja

  Praca prezentuje zagadnienia wspólnego modelowania układu wieloczłonowego i napędu elektrycznego oraz problemy wyrównoważania mechanizmów. Analizowanym układem mechanicznym jest płaski czworobok przegubowy. Analizowany mechanizm zamodelowano jako układ wieloczłonowy z zamkniętymi wielobokami ciał. Do wymuszenia ruchu układu wykorzystano model silnika prądu stałego. Zbadano oddziaływania pomiędzy płytą mocującą czworoboku i otoczeniem....

 • Wykorzystanie analizy kosztów w zarządzaniu szpitalem publicznym

  Problemy z finansowaniem opieki zdrowotnej obserwowane są praktycznie na całym świecie. Jako przyczyny wzrostu wydatków uważa się głównie starzenie się populacji, złożoną naturę współczesnych chorób i szerokie wykorzystywanie kosztownych technologii. Systemy opieki zdrowotnej na całym świecie stają przed trudnym wyzwaniem zwiększenia efektywności, co oznacza kontrolowanie kosztów, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • High-Speed Serial Embedded Deterministic Test for System-on-Chip Designs

  Publikacja
  • G. Mrugalski
  • N. Mukherejee
  • A. Pogiel
  • J. Rajski
  • M. Trawka
  • J. Tyszer

  - Rok 2014

  The paper presents a high-speed serial interface between external tester and Embedded Deterministic Test (EDT) compression logic hosted by SoC designs. With only a single bidirectional link, the system is capable of feeding distributed heterogeneous cores with hundreds of test channels. Moreover, it synergistically supports EDT bandwidth management to improve the overall test performance. A detailed study indicates a high potential...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym

  Publikacja

  - Rok 2006

  W przypadku, gdy w określonej organizacji gospodarczej realizowanych jest jednocześnie wiele przedsięwzięć (projektów) innowacyjnych, można wówczas mówić o występowaniu w tej organizacji środowiska wieloprojektowego. W środowisku takim projekty nie są rozpatrywane jako wyizolowane jednostki, ale w relacji z innymi projektami, z którymi często posiadają większe lub mniejsze powiązania oraz oddziaływania. Tym samym specyfika zarządzania...

 • Cyrkulacja metali ciężkich w procesie oczyszczania ścieków w reaktorach systemu MUCT

  Publikacja

  Celem prowadzonych badań było określenie ilościowego i jakościowego występowania wybranych metali ciężkich po kolejnych stopniach oczyszczania w wysokoefektywnej oczyszczalni z biologicznym usuwaniem azotu i fosforu. Przeprowadzono analizę rozdziału fazowego wybranych metali pomiędzy fazą ciekłą (roztworem) i stałą (zawiesinową) dla ścieków oraz odcieków. Analizowano również jakość osadów ściekowych. Zastosowanie ekstrakcji sekwencyjnej...

 • Oprogramowanie mikrokomputerów - Nowy - Nowy - Nowy

  Kursy Online
  • P. Raczyński
  • K. Cisowski

  kurs zawiera pomoce i materiały do prowadzonego na kierunku ACR na semetrze 6 wykładu oprogramowanie mikrokomputerów 1. Prosty asembler, składnia, słowa kluczowe, słownik nazw, operacje na słowniku nazw 2. Dyrektywy prostego asemblera 3. Przebieg asemblacji, przykład 4. Makroasembler, asemblacja warunkowa, makroinstrukcje i podprogramy 5. Atrybuty nazw, praca z wieloma plikami, praca zespołowa 6. Przebieg konsolidacji, przykłady 7....

 • Programowanie w asemblerze - Nowy - Nowy - Nowy

  Kursy Online
  • P. Raczyński

  Zawiera materiały pomocnicze do realizowanego na kierunku ACR przedmiotu programowanie w asemblerze 1. Prosty asembler, składnia, słowa kluczowe 2. Słownik nazw, operacje na słowniku nazw 3. Dyrektywy prostego asemblera 4. Przebieg asemblacji, przykład 5. Makroasembler, asemblacja warunkowa 6. Makroinstrukcje i podprogramy 7. Atrybuty nazw, praca z wieloma plikami 8. Przebieg konsolidacji, przykład 9. Wpływ architektury...