Wyniki wyszukiwania dla: ANEKS NOWA TECHNOLOGIA PANELE ENERGIA SŁONECZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ANEKS NOWA TECHNOLOGIA PANELE ENERGIA SŁONECZNA

Wyniki wyszukiwania dla: ANEKS NOWA TECHNOLOGIA PANELE ENERGIA SŁONECZNA

 • Energia słoneczna – źródło energii odnawialnej – niedostatecznie wykorzystane w Polsce

  Publikacja

  - Konsulting Polski - 2014

  Biorąc pod uwagę wpływ na środowisko, energia słoneczna ma niezwykle czysty charakter. W porównaniu jednak ze stopniem wykorzystania energii słonecznej w innych krajach Europy, w Polsce obserwujemy bardzo słabe zaangażowanie tego źródła. Stan ten jest w artykule zwięźle scharakteryzowany poprzez analizę aktualnych i prognozowanych osiągnięć w zakresie wielkości energii słonecznej pozyskiwanej w kraju i Europie – ze szczególnym...

 • Nowa Energia

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1899-0886

 • Energia słoneczna jako innowacyjny element kreacji przestrzeni publicznej miasta = Energy of sunlight in future city

  Paradoksem współczesnych praktyk projektowych w publicznej prestrzeni miast jest fakt oparcia siły wyrazu elementów wielkoprzestrzennych oraz małej architektury, głównie na zastosowaniu światła sztucznego...czyżby została już zapomniana dawna sztuka kreacji nastroju światłem słonecznym ? Analiza dotyczy studium przypadku dwu nowych realizacji rzeżbiarskich w mieście gdańsku.(dokumentacja fotograficzna e. Novokunskiego).

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Nowa technologia otworów w satelitach przekładni zębatych.

  Publikacja

  W publikacji zaprezentowano nową technologię obróbki gładkościowej otworów elementów zespołów napędowych wykonanych z materiałów w stanie utwardzonym. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem zaprojektowanego narzędzia nagniatającego. Uzyskane wyniki wskazują na znaczące możliwości zmniejszenia chropowatości powierzchni oraz czasu wykonania operacji.

 • Metalowy sandwich - nowa technologia konstrukcji jednostek morskich.

  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono możliwości stosowania nowoczesnej konstrukcji jaką stanowią stalowe panele spawane laserowo na elementy struktury kadłuba wyczynowych jednostek morskich. Pokazano zalety i ograniczenia takich rozwiązań, zaprezentowano dostępne informacje (w tym z badań własnych) na temat ich własności.

 • A novel technology of solid oxide fuel cell fabrication

  Publikacja

  - 2007

  W pracy przedstawiono metodę wytwarzania wartstw i materiałów elektroceramicznych. Metoda jest kombinacją metod nanoszenia szkieletu z proszków ceramicznych i prekursorów polimerowych. Umożliwia ona otrzymanie zarówno gęstych jak i porowatych warstw i materiałów jednorodnych oraz kompozytowych. W pracy przedstawiono przykłady struktur dla tlenkowych ogniw paliwowych.

 • Nowa technologia pomiarów deformacji materiału T-S. XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania.

  W artykule przedstawiono treściwy opis wybranych elementów nowego stanowiska badawczego dla materiału Taylor-Schneebeli (T-S) w warunkach płaskiego stanu odkształcenia. Omówiono wykorzystywane systemy pomiarowe, w tym nowy oparty na rejestracji zdjęć cyfrowych. Analiza pomiarów związana jest z metodami cyfrowej interpretacji obrazów, co umożliwia śledzenie pola przemieszczania i obrotów cząstek materiału modelowego.

 • Mikrosiłownia domowa jako źródło energii cieplnej i elektrycznej

  Publikacja

  - Nowa Energia - 2014

  Na Forum Energetyków zaprezentowano pierwsze w Polsce stanowisko parowej mikrosiłowni domowej ORC z kotłem gazowym jako samodzielnym źródłem ciepła. W przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych wykazano możliwość kogeneracyjnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w aspekcie częściowego pokrycia potrzeb gospodarstwa domowego. Domowy kocioł gazowy doposażony w moduł parowy z alkoholem etylowym jako czynnikiem roboczym zasługuje...

 • Analiza zmienności generacji energii elektrycznej w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem generacji energii ze źródeł wiatrowych

  Publikacja

  - Nowa Energia - 2019

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z szeroko pojętym rozwojem energetyki wiatrowej. Omówiono stan rozwoju energetyki wiatrowej na świecie. Na podstawie dostępnych badań przybliżono także zagadnienia związane z czynnikami wpływającymi na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Główny nacisk położono jednakże na analizę zjawisk w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)...

 • Analiza zmienności generacji energii elektrycznej w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem generacji energii ze źródeł wiatrowych II połowa roku i okres pandemii w 2020 jako czynnik nieprzewidywalny

  Publikacja

  - Nowa Energia - 2020

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z szeroko pojętym rozwojem energetyki wiatrowej. Omówiono stan rozwoju energetyki wiatrowej na świecie. Na podstawie dostępnych badań przybliżono także zagadnienia związane z czynnikami wpływającymi na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich oddziaływania na środowisko naturalne. Główny nacisk położono jednakże na analizę zjawisk w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)...

  Pełny tekst w portalu

 • Czynniki ludzkie a energetyka gazowa – wybrane zagadnienia

  Publikacja

  Technologie wykorzystania gazu jako nośnika energii wzbudzają wiele zainteresowania. Powstają coraz to nowe inwestycje tj. blok gazowo – parowy Stalowa Wola czy też Gazoport w Świnoujściu. Poszukuje się alternatywy dla technologii węglowych poprzez podejmowane próby zgazowania węgla czy wydobycia i wykorzystania gazu z łupków. Dynamiczne otoczenie i potrzeba adaptacji rozwiązań funkcjonujących poza granicą kraju wymusza potrzebę...

 • Fotokatalityczna degradacja zanieczyszczeń środowiskowych

  Fotokataliza uznawana jest za metodę z rosnącym potencjałem do usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych - zarówno z fazy wodnej, jak i gazowej. Liczba publikacji z ostatnich pięciu lat związana z tematyką fotokatalizy osiąga ponad 4000 rocznie, wg bazy danych Web of Science (2019 r.). Szczególny potencjał fotokatalizy tkwi w możliwości usuwania zanieczyszczeń uporczywie zalegających w środowisku, których źródłem są...

 • Elektrownia Ostrołęka C w budowie a „momentum-FSI”

  Publikacja

  - Nowa Energia - 2019

  Mimo przeszkód, trwa budowa elektrowni Ostrołęka C. O tym zapewniają nas główni decydenci – Jarosław Małkowski, Prezes Elektrowni Ostrołęka, czy Sławomir Żygowski, Prezes GE Power, firmy odpowiedzialnej projekt, wykonanie i budowę. Możemy o tym dowiedzieć się w mediach społecznościowych. Ale te same media informują również, że 31 lipca 2019 r. Sąd okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały Walnego Zebrania Akcjonariuszy...

 • Długodystansowy pojazd wodny napędzany energią słoneczną ''Solar-Energa''

  Publikacja

  Koło Studentów Techniki Okrętowej Politechniki Gdańskiej KORAB prowadzi prace nad jednostką pływającą napędzaną energią słoneczną. Pojazd ten ma spełnić wymogi regulaminowe i wystartować w regatach ''Frisian Nuon Solar Challenge 2006''. Regaty te składają się z sześciu etapów o łącznej długości 210km. Trasa wyścigu prowadzi w większości kanałami. Jedyną energią przeznaczoną do napędu jednostki podczas trwania wszystkich etapów...

 • Innowacyjna linia technologiczna kształtowników typu GEB

  W bieżącym roku zostanie uruchomiona nowa linia technologiczna, opatentowanych dwa lata temu, innowacyjnych kształtowników do budowy wszelkiego typu stalowych konstrukcji halowych. Technologia gięcia na zimno jest znana od wielu lat, jednakże nowa linia produkcyjna dotyczy kształtownika innowacyjnego pod wieloma względami . W artykule omówiono charakterystyczne cechy nowego kształtownika, kryteria optymalizacji kształtu przekroju...

 • Andrzej Augusiak dr inż.

  Urodził się w 1964 r. w Białogardzie. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1988). W 1997 r. uzyskał stopień doktora. Od 2011 r. jest zatrudniony na stanowisku docenta Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują technologie wytwarzania energii oraz optymalizację techniczno-ekonomiczną układów skojarzonych i odnawialnych źródeł energii. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu...

 • Rozwój fotowoltaiki w okresie ogólnoświatowego kryzysu

  Publikacja

  Szereg uwarunkowań sprzyja rozwojowi sektora energetyki opartej o źródła odnawialne: wzrost świadomości społeczeństw co do konieczności ograniczenia emisji szkodliwych substancji, uregulowania prawne, polityki proekologiczne rządów państw, regulacje prawne na poziomie lokalnym, wsparcie w postaci programów i mechanizmów finansowych, a także wzrost cen energii ze źródeł konwencjonalnych i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.Warto...

 • Architektura w kontekście fenomenu wirtualnej rzeczywistości

  Opracowanie dotyczy związków architektury materialnej z technologią wirtualnej rzeczywistości.Współcześnie wykorzystuje się cyfrowe modele obiektów do badań z zakresu historii architektury oraz do szerokiej popularyzacji dziedzictwa architektonicznego poprzez interaktywne aplikacje i systemy hybrydowe łączące świat wirtualny z materialnym. Nowa technologia umożliwia awangardowym architektom wyzwolenie się z ograniczeń praw fizyki...

 • Charakterystyka badań i metod projektowania pali przemieszczeniowych wkręcanych

  Technologia pali przemieszczeniowych wkręcanych na polskim rynku usług geotechnicznych jest stosunkowo nowa i ciągle znajduje się na etapie rozwoju. Skłoniło to autorów artykułu do przeanalizowania stanu wiedzy na temat tego rodzaju pali oraz zebranie doświadczeń badawczych i praktycznych z nimi związanych. Autorzy liczą, że informacje zawarte w pracy poszerzą wiedzę dotyczącą rozpatrywanej technologii palowania i przyczynią się...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Sposób wytwarzania panelowych elementów ściennych zewnętrznych absorbujących energię słoneczną, dla budownictwa jedno lub wielorodzinnego

  Publikacja
  • Z. Kurałowicz

  - 2015

  Aneks do opinii zawiera potwierdzenie zasadności dokonania zmian parametrów technicznych środków trwałych oraz ich wpływ na wdrożenie nowej technologii objętej projektem pt. "Wdrożenie technologii wytwarzania panelowych elementó ściennych zewnętrznych absorbujących energię słoneczną'

 • Rozwój technologii fotowoltaicznych na świecie w dobie ogólnoświatowego kryzysu

  Publikacja

  Decentralizacja wytwarzania energii, wzrost udziału wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i rozwój kogeneracyjnych systemów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wielu krajach postrzegane jest jako przyszłość energetyki. Bezpieczny długoterminowy plan rozwoju energetyki, wychodzący naprzeciw ochronie środowiska wymaga spełnienia dwóch warunków:• spadku podaży energii ze źródeł konwencjonalnych,• zwiększenia udziału...

 • Projekt i wykonanie łodzi regatowej zasilanej energią słoneczną

  Publikacja

  Wzrastające z roku na rok zużycie energii na naszej planecie i związanie z tym kurczenie się zapasów powszechnie wykorzystywanych nośników energii oraz wynikające z ich stosowania niekorzystne skutki dla środowiska naturalnego powodują, że ludzkość sięga w stronę odnawialnych źródeł energii. Problem ten dotyka także zagadnień napędu jednostek pływających. Jednym z potencjalnie interesujących źródeł energii jest energia słoneczna....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • System kształtowania powiązań klientów z przedsiębiorstwem.

  Publikacja

  - 2002

  Celem artykułu jest próba zaprezentowania systemu kształtowania związków klienta z przedsiębiorstwem. Wzrost konkurencji powoduje, iż coraz częściej mam do czynienia z rynkami nasyconymi. Na takich rynkach istotne są umiejętności organizowania długookresowych związków z klientami. Nowe podejście do koncepcji relacji z klientami oraz nowa technologia, stwarzają możliwości w skutecznym kreowaniu związków z klientami opartymi na...

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • System Zarządzania Energią w zakładzie przemysłowym

  W ramach prac badawczo-rozwojowych z firmą Nowa Energia Sp. z o.o. powstał System Zarządzania Energią, w postaci systemu informatycznego i sprzętowego koncentratora danych tzw. IED (ang. Inteligent Electronics Devices). Produkt ten został wdrożony w przemyśle do Zarządzania Energią w zakładach przemysłowych. System jest zainstalowany w stacji energetycznej 15kV/0,4kV, zaś główny serwer z oprogramowaniem znajduje się na Politechnice...

  Pełny tekst w portalu

 • Fotowoltaika - znaczący rozwój na świecie

  Publikacja

  Zużycie energii elektrycznej w krajach rozwiniętych wzrasta o 1 % rocznie, podczas gdy w krajach rozwijających się - o około 5 %. Powoduje to konieczność poszukiwania energii elektrycznej poza jej tradycyjnymi źródłami. Tę szansę może wykorzystać fotowoltaika.Spełnia ona wszystkie kryteria, jakie stawia się obecnie źródłom energii: energia słoneczna jest powszechnie dostępna, a ogniwa i moduły fotowoltaiczne są jednym z najbezpieczniejszych...

 • Kinga Kaniewska-Laskowska dr inż.

  Wykształcenie Studia I stopnia - inżynierskie, kierunek CHEMIA 2013: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej Tytuł pracy inżynierskiej: „Kompleksy żelaza z ligandami fosfinidenowymi” Promotor: dr hab. inż. Rafał Grubba Studia II stopnia - magisterskie, kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA, spec. Technologia Organiczna 2014: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej Tytuł pracy...

 • Sun shines also in Poland - PV's global market and its future in Poland

  Niekorzystne zmiany klimatyczne stanowią wyzwanie do poszukiwania konkurencyjnych ekotechnologii. Fotowoltaika ma szansę stać się ważnym źródłem energii w 21 wieku na całym świecie. Systemy fotowoltaiczne (PV) dostarczają energii elektrycznej w wyniku konwersji energii promieniowania słonecznego i przewiduje się, że wniosą one znaczący wkład w systemy energetyczne dzięki stałemu postępowi technologicznemu w tej dziedzinie i znaczącej...