Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA PRZEMYSŁOWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA PRZEMYSŁOWA

Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA PRZEMYSŁOWA

 • Modernistyczna architektura przemysłowa portu w Gdyni

  Publikacja

  W artykule opisane zostały najistotniejsze fakty z historii portu w Gdyni, przedstawiono przegląd najciekawszych dokonań architektonicznych z okresu jego budowy, zarysowano problematykę ochrony konserwatorskiej budynków portowych oraz wybrane realizacje kompleksowych prac remontowo-rewaloryzacyjnych z tego obszaru z ostatnich lat.

 • Modernistyczna architektura przemysłowa i jej ochrona - na przykładzie portu gdyńskiego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Ochrona międzywojennej architektury przemysłowej na tak specyficznym obszarze jak funkcjonujący port morski, jest zadaniem trudnym - niezbędne są kompromisy pomiędzy względami konserwatorskimi i użytkowymi. Artykuł prezentuje architekturę portu gdyńskiego oraz złożoną problematykę jej ochrony konserwatorskiej.

 • HISTORIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ

  Kursy Online
  • B. Macikowski

  HISTORIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ Cykl wykładów jest poświęcony jest tematyce rozwoju myśli architektonicznej w okresie XIX i XX wieku. Złożoność procesów i dynamika przemian ideowych, społecznych i technicznych wpłynęła w sposób znaczący na przemiany i rozwój w dziedzinie architektury i urbanistyki. W ramach cyklu wykładów streszczony zostanie ten niezwykle ciekawy czas, omówione zostaną zarówno dzieła jak i postaci, które do...

 • Port Gdyński jako przestrzeń kulturowa

  Publikacja

  Artykuł prezentuje zasoby kulturowe portu gdyńskiego, zazwyczaj postrzeganego współcześnie jako pozbawioną walorów estetycznych przestrzeń industrialną. Autorka przekonuje, że przy bliższym poznaniu i uważniejszej analizie nietrudno dostrzec specyficzny wyraz architektury przemysłowej i docenić ten nasycony zasobami historycznymi obszar jako pełnowartościową, szczególnie ważną dla Gdyni przestrzeń kulturową.

 • Architektura portu gdyńskiego lat międzywojennych - najcenniejsze spośród niezachowanych budynków

  Publikacja

 • Modernist Industrial Architecture and Its Protection - the Port of Gdynia

  Publikacja

  - Rok 2009

  Ochrona międzywojennej architektury przemysłowej na tak specyficznym obszarze jak funkcjonujący port morski, jest zadaniem trudnym - niezbędne są kompromisy pomiędzy względami konserwatorskimi i użytkowymi. Artykuł prezentuje architekturę portu gdyńskiego oraz złożoną problematykę jej ochrony konserwatorskiej.

 • Park naukowo-technologiczny w Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2008

  Krytyka architektoniczna Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni (PPNT), powstałego na bazie przebudowanych obiektów zajezdni autobusowej w latach 2003- 2006.

 • W harmonii z przyrodą. Architektura małych elektrowni wodnych na Pomorzu

  Publikacja

  - Rok 2009

  Pomorze dzięki swej geograficznej specyfice jest miejscem gdzie wykorzystanie energetyczne rzek na przełomie XIX i XX przeżywało szczególny rozkwit. Proces ten zaowocował niezwykłym dziedzictwem kultury technicznej, które obecnie przeżywa swoisty renesans. Współcześnie bowiem elektrownie te, będące żywą ilustracją ewolucji myśli technicznej, nie tylko dają energię elektryczną (sa wciąż czynne mimo swej z górą wiekowej metryki),...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Gdyńskie chłodnie portowe - studium przypadku przemysłowej architektury portowej okresu modernizmu

  Publikacja

  Artykuł podejmuje tematykę obiektów monumentalnej architektury przemysłowej portu gdyńskiego, o funkcji chłodni. Rozwój technologii chłodzenia spowodował, że od połowy XIX w. obiekty takie budowano w dużych, zazwyczaj międzynarodowych ośrodkach dla zapewnienia wysokiego poziomu obsługi handlu produktami łatwo psującymi się. Dynamiczny rozwój portowego zaplecza Gdyni w okresie międzywojennym zaowocował powstaniem aż trzech budowli...

 • Kształtowanie architektoniczne morskich portów jachtowych na przykładzie wybranych miast nadbałtyckich

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca w zakresie badawczym analizuje i porównuje podobne krajowe i zagraniczne jachtowe porty morskie z uwzględnieniem trzech etapów: projektowy, w trakcie realizacji i zrealizowane. Wyznacza modele przemian, które mogą stać się pomocnym materiałem przy pracach projektowo - badawczych związanych z projektowaniem i oceną poszczególnych portów jachtowych oraz terenów bezpośrednio lub pośrednio związanych z eksploatacją portu.

 • Architektura małych elektrowni wodnych na Pomorzu

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca opisuje mało znane dziedzictwo architektoniczne Pomorza jakim są małe elektrownie wodne (MEW) w okresie od 1898 roku (tj. daty powstania pierwszego obiektu) do dziś. Zakres poruszanej problematyki uwzględnia złożoność zagadnień technicznych, ekonomicznych, ochrony środowiska, ochrony zabytków po zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Prześledzenie wpływu wielkości uzyskanych spadów oraz mocy, zastosowanej technologii, uwarunkowań...