Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA SZPITALI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA SZPITALI

Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA SZPITALI

 • SZTUKA WIZUALNA W OBIEKTACH MEDYCZNYCH = VISUAL ARTS IN MEDICAL FACILITIES

  Publikacja

  Współczesna architektura obiektów służby zdrowia podlega dynamicznym przeobrażeniom formalnym wynikającym zarówno z rozwoju technologii medycznych, zmian zachodzących w podejściu wobec pacjenta. Narastający w naukach medycznych kierunek holistyczny ustawia pacjenta jako użytkownika w trzech wymiarach: biologicznym, społecznym i psychologicznym. Stąd pojawiające się w procesie projektowym dotyczącym szpitali czy przychodni nowe...

 • Przegląd Czytelnia

  Publikacja

  Propozycja czterech publikacji, polecanych jako lektura dla architektów: Czasopismo eVolo z 2010 roku pod tytułem „Skyscrapers od the Future”. Znalazło się w nim m.in. 30 prac przysłanych na światowy konkurs architektoniczny na „najbardziej awangardowe idee dla wertykalnej intensywności” – 09 Skyscraper Competition; (2) „Urban Interventions. Personal Projects in Public Spaces” pod redakcją Roberta Klantena i Matthiasa Hubnera,...

 • Problemy modernizacji szpitali

  Publikacja

  Stale dokonujący się rozwój technologii medycznych oraz postęp w możliwościach leczniczych w sposób zasadniczy wpływa na kształt szpitala. W obecnie realizowanych szpitalach maleje powierzchnia działów pielęgnacji chorych, natomiast zwiększa się powierzchnia działów diagnostyczno-zabiegowych. Skraca się średni czas pobytu pacjenta w szpitalu. Szpital staje się sprawną „maszyną” do diagnozowania, a następnie leczenia pacjenta w...

 • Czynniki kształtujące środowisko pacjenta w szpitalu

  Publikacja

  - Rok 2018

  Szpital jest miejscem szczególnym – z założenia przebywają w nim osoby, znajdujące się w sytuacji niekomfortowej. Możliwości adaptacji w nowym środowisku u osób chorych, osłabionych lub osób z niepełnosprawnościami są znacząco obniżone, a przecież szpital należy do budynków o najbardziej skomplikowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Stan emocjonalny pacjenta w środowisku szpitalnym jest uzależniony od relacji z lekarzami...

 • Humanizacja traktu porodowego

  Powszechny w latach 80-tych XX wieku zmedykalizowany model porodu podlega stopniowej humanizacji. Artykuł omawia współczesne tendencje w podejściu do porodu i ich wpływ na układ funkcjonalno-przestrzenny traktu porodowego. Przedstawia najważniejsze wymagania stawiane obecnie traktom porodowym. Na podstawie przykładów rozwiązań realizacyjnych i projektowych analizuje problematykę modernizacji zespołów porodowych w Polsce.

 • Wpływ technologii medycznych na ergonomię współczesnego szpitala

  Publikacja

  We współczesnym szpitalu układ przestrzenny zależny jest w dużej mierze od zastosowanych technologii medycznych. Powstają zespoły pomieszczeń dedykowane urządzeniom zaawansowanej diagnostyki. Sprzęt montowany jest zarówno w nowych obiektach służby zdrowia, jak i w tych które funkcjonują już kilka dekad. Zmiany te wiążą się z zwiększonym zapotrzebowaniem przestrzennym. Sale operacyjne ulegają specjalizacji w zależności od wykonywanych...