Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA WNĘTRZ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 • Architektura współczesnych świątyń chrześcijańskich versus sztuka czy architektura wnętrz - studium dwóch przykładów.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia porównanie dwóch kościołow w zakresie obrzadku, architektury, aranżacji wnętrz w aspekcie sacrum, ''swietości i możliwości definiowanie sztuki przez duże S. podkreśla rolę i odczucia odbiorcy.

 • Architektura statków pasażerskich XX wieku.

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Architektura okrętów jako dyscyplina naukowa zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz sylwet, jak również systematyką przestrzenną statków. Referat przedstawia rozwój architektury statków pasażerskich, które powstały w XX w. od momentu pojawienia się nowej dyscypliny naukowej – architektury okrętów, której prekursorami byli pracownicy Wydziału Architektury PG, aż do przełomu wieków XX i XXI. Statki pasażerskie ulegały przemianom,...

 • SZTUKA WIZUALNA W OBIEKTACH MEDYCZNYCH = VISUAL ARTS IN MEDICAL FACILITIES

  Publikacja

  Współczesna architektura obiektów służby zdrowia podlega dynamicznym przeobrażeniom formalnym wynikającym zarówno z rozwoju technologii medycznych, zmian zachodzących w podejściu wobec pacjenta. Narastający w naukach medycznych kierunek holistyczny ustawia pacjenta jako użytkownika w trzech wymiarach: biologicznym, społecznym i psychologicznym. Stąd pojawiające się w procesie projektowym dotyczącym szpitali czy przychodni nowe...

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Pęczek, dr hab. inż. arch., urbanista, architekt światła.  Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, z dodatkową specjalnością architektonicznego projektowania światłem. Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest urbanistyka, w obrębie której skoncentrowała się na trzech nurtach badawczych, a mianowicie: Problemy kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych,...

 • Światło i cień w przestrzeni publicznej

  Publikacja

  Światło w przestrzeni publicznej pełni funkcje użytkowe oraz wizualno-plastyczne. Funkcje użytkowe dotyczą ekonomicznego i korzystnego dla człowieka oświetlenia wnętrz urbanistycznych, jak również wykorzystania energii cieplnej słońca dla potrzeb budynków. Naturalne oświetlenie najlepiej odpowiadają zdrowiu fizycznemu i psychicznemu człowieka. Należy jednak pamiętać, że latem, w okresach silnego nasłonecznienia, może on szukać...

 • GUT LightLab [Laboratorium badawcze światła]

  Laboratoria

  TBC, Celem Laboratorium Światła (z ang. GUT LightLab), jako placówki międzydyscyplinarnej, jest prowadzenie na wysokim poziomie badań podstawowych oraz badań stosowanych z pogranicza wielu dziedzin, w aspekcie odziaływania Światła, takich jak: Ochrona Środowiska, Medycyna, Zrównoważony Rozwój, Architektura Budowli, Architektura Dziedzictwa, Architektura Krajobrazu, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, System znajdowania drogi (z ang....

 • Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów

  Publikacja

  - Rok 2006

 • Wpływ tendencji stylowych w architekturze XX i XXI w. na akustykę sal

  Publikacja

  - Rok 2011

  Praca omawia główne style architektoniczne XX i XXI w. w odniesieniu do sal widowiskowych. Przedstawiono elementy poszczególnych stylów, będące czynnikiem rozwoju bądź ograniczeń w dziedzinie akustyki pomieszczeń. Praca przybliża czytelnikowi działającemu w obszarze akustyki problematykę architektoniczną, wyjaśnia czym się kieruje architekt przy głównych decyzjach projektowych dotyczących sal, jakiego kontekstu architektonicznego...

 • Wpływ współczesnych stylów architektonicznych na akustykę sal widowiskowych

  Publikacja

  - Rok 2011

  Praca omawia główne style architektoniczne sal, których akustyka wynika z przesłanek naukowych, tj. powstałych po ogłoszeniu statystycznej teorii pola akustycznego przez W.C. Sabine'a (art deco, modernizm, architektura organiczna, postmodernizm, high-tech, dekonstruktywizm). Przedstawiono elementy poszczególnych stylów, będące czynnikiem rozwoju bądź ograniczeń w dziedzinie akustyki pomieszczeń. Pokazano różnicę w podejściu akustyka,...

 • Komputerowa analiza akustyki nowo projektowanego kościoła.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W referacie przedstawiono komputerową analizę projektowanego kościoła przeprowadzoną w celu oceny poprawności rozwiązań architektonicznych pod katem wymagań akustycznych. Zaprezentowano możliwości wprowadzenia korekty własności akustycznych kościoła poprzez zastosowanie rozwiązań z zakresu architektury wnętrz.